Triukšmo prevencijos zonų vertinimas

Paskelbta 2013-12-16

Remiantis 2012 m. triukšmo kartografavimo rezultatais nuo autotransporto, geležinkelių bei oro uosto, buvo atliktas triukšmo prevencijos zonų ribų patikslinimas.  Triukšmingų miesto teritorijų triukšmo prevencinės zonos – tai strateginio triukšmo kartografavimo metodu nustatytos miesto teritorijos (išskyrus infrastruktūros ir pramonės bei verslo), kuriose triukšmo lygis artimas ribinėms reikšmėms arba jas viršija  (triukšmo lygis viršija vidutinę metinę integralaus paros triukšmo rodiklio 60 decibelų vertę (L dvn ≥ 60 dBA) ir kurioje būtina vykdyti triukšmo lygių stebėseną ir įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones). Strateginiame triukšmo prevencijos žemėlapyje nustatomos  jų ribos ties 60 decibelų vertės triukšmo lygio izohipse. Papildomas kontroliuojamas triukšmo rodiklis – vidutinis metinis nakties aplinkos triukšmo lygis. Gyvenamosiose teritorijose triukšmo prevencijos zonų ribos gali būti plečiamos, jei vidutinis metinis nakties aplinkos triukšmo lygis viršija 55 decibelų (L nakties  ≥ 55 dBA).

2013 metais, pagal 2012 metų triukšmo kartografavimo rezultatus atlikta išsami analizė ir  pilnai atnaujintos triukšmo prevencijos zonų ribos, viso sudaryta 16 schemų, kurios artimiausiu metu bus pateiktos Vilniaus miesto tarybos tvirtinimui.

Prevencines zonos

 1 pav. Triukšmo prevencijos zonų bendroji schema