Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Oro užterštumas Vilniaus mieste

Lentelėje pateikiama vidutinė paros koncentracija

KD10 – tai dalelės, (aerodinaminis skersmuo nedidesnis nei 10 μm) kur 24 valandų (paros) ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir ji neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus.

NO2 – azoto dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma metinė 40 μg/m3, 1 valandos - 200 μg/m3 ribinės vertės.

SO2 – sieros dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma paros (24 val.) – 125 μg/m3 ribinė vertė. Sieros dioksido (SO2) koncentracijai nustatyta pavojaus slenksčio vertė - 500 μg/m3.

CO – anglies monoksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma maksimali 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu – 10 mg/m3.

Naujienos

Atliekų rūšiavimo rekomendacijos

VšĮ „Gamtos ateitis“ parengė atnaujintas rekomendacijas atliekų rūšiavimo tema.  Rekomendacijose pateikiami patarimai pakuočių mažinimui, dar kartą primenama, kodėl reikia rūšiuoti ir kaip teisingai rūšiuoti popieriaus, plastiko, stiklo atliekas.  Saugokime aplinką ir save! Aplinkos apsaugos poskyris

Patvirtinimas apie nuotolinį viešą visuomenės supažindinimą su „Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Patvirtiname, kad viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (PAV) vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu pagal žemiau pateiktą laiką ir transliacijos nuorodą kiekvienai seniūnijai: transliacijosnuoroda Panerių seniūnijai:https://tinyurl.com/pav-viesinimas1. transliacijosnuoroda Pagirių seniūnijai:https://tinyurl.com/pav-viesinimas2. transliacijosnuoroda Juodšilių seniūnijai:https://tinyurl.com/pav-viesinimas3. (…)

Skaityti toliau