Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Oro užterštumas Vilniaus mieste

Lentelėje pateikiama vidutinė paros koncentracija

KD10 – tai dalelės, (aerodinaminis skersmuo nedidesnis nei 10 μm) kur 24 valandų (paros) ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir ji neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus.

NO2 – azoto dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma metinė 40 μg/m3, 1 valandos - 200 μg/m3 ribinės vertės.

SO2 – sieros dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma paros (24 val.) – 125 μg/m3 ribinė vertė. Sieros dioksido (SO2) koncentracijai nustatyta pavojaus slenksčio vertė - 500 μg/m3.

CO – anglies monoksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma maksimali 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu – 10 mg/m3.

Naujienos

Stovinčio vandens tyrimai

Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017-2022 m. programa, kiekvienais metais yra atliekami numatytų ežerų ir tvenkinių tyrimai. Šie paviršiniai telkiniai yra stebimi keturis kartus per metus, skirtingais metų sezonais, o jų dugno nuosėdos tiriamos (…)

Skaityti toliau

Pedagogai kviečiami dalyvauti Respublikinėje teorinėje-praktinėje konferencijoje „Gamta – grožėkis, atrask, matyk, tyrinėk, analizuok“

Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“ ir Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus, švietimo įstaigų vadovus, aukštųjų mokyklų pedagogus, neformaliojo švietimo įstaigų mokytojai ir visus suinteresuotus vaikų gamtamokslinio ugdymo tobulinimu kviečia dalyvauti aplinkosauginėje konferencijoje „Gamta (…)

Skaityti toliau