Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Oro užterštumas Vilniaus mieste

Lentelėje pateikiama vidutinė paros koncentracija

KD10 – tai dalelės, (aerodinaminis skersmuo nedidesnis nei 10 μm) kur 24 valandų (paros) ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir ji neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus.

NO2 – azoto dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma metinė 40 μg/m3, 1 valandos - 200 μg/m3 ribinės vertės.

SO2 – sieros dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma paros (24 val.) – 125 μg/m3 ribinė vertė. Sieros dioksido (SO2) koncentracijai nustatyta pavojaus slenksčio vertė - 500 μg/m3.

CO – anglies monoksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma maksimali 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu – 10 mg/m3.

Naujienos

Kvietimas į aplinkosauginę konferenciją „Aplinkos tvarumas ir žaliųjų edukacinių erdvių naudojimas klimato kaitos kontekste“

Pedagogus, edukologus, mokinius ir studentus, bendruomenių atstovus kviečiame į aplinkosauginę konferenciją „Aplinkos tvarumas ir žaliųjų edukacinių erdvių naudojimas klimato kaitos kontekste“. Konferencija vyks lapkričio 16 dieną 12-16 val. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje. Konferenciją (…)

Skaityti toliau