Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Oro užterštumas Vilniaus mieste

Lentelėje pateikiama vidutinė paros koncentracija

KD10 – tai dalelės, (aerodinaminis skersmuo nedidesnis nei 10 μm) kur 24 valandų (paros) ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir ji neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus.

NO2 – azoto dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma metinė 40 μg/m3, 1 valandos - 200 μg/m3 ribinės vertės.

SO2 – sieros dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma paros (24 val.) – 125 μg/m3 ribinė vertė. Sieros dioksido (SO2) koncentracijai nustatyta pavojaus slenksčio vertė - 500 μg/m3.

CO – anglies monoksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma maksimali 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu – 10 mg/m3.

Naujienos

Vyksta konkursas „Žiemos raštai“

Vyksta Vilniaus miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų fotografijų konkurso „Žiemos raštai“. Dalyviai stebi aplinką ir siunčia nuotraukose užfiksuotas žavias žiemos akimirkas. Konkursą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pagrandukas“ kartu su Vilniaus miesto  savivaldybės  administracijos Miesto tvarkymo (…)

Skaityti toliau

MIŠKO TVARKYMO DARBAI VINGIO PARKE

Kiekvienais metais žiemos laikotarpiu Vingio parke yra atliekami miško tvarkymo darbai.Ankstesniais metais buvo vykdomi kraštovaizdžio formavimo kirtimai, kurių metu buvo pjaunami tankiai suaugę menkaverčiai medžiai ir krūmai. Po šių kirtimų parkas tapo šviesesnis, labiau atvertos (…)

Skaityti toliau