Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Oro užterštumas Vilniaus mieste

Lentelėje pateikiama vidutinė paros koncentracija

KD10 – tai dalelės, (aerodinaminis skersmuo nedidesnis nei 10 μm) kur 24 valandų (paros) ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir ji neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus.

NO2 – azoto dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma metinė 40 μg/m3, 1 valandos - 200 μg/m3 ribinės vertės.

SO2 – sieros dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma paros (24 val.) – 125 μg/m3 ribinė vertė. Sieros dioksido (SO2) koncentracijai nustatyta pavojaus slenksčio vertė - 500 μg/m3.

CO – anglies monoksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma maksimali 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu – 10 mg/m3.

Naujienos

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto Dobrovolės II telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

Plano rengimo organizatorius – UAB „Statybinės technikos rojus“, įmonės kodas 304553243, registruota M. Mažvydo g. 16, LT-06269, Vilnius, olegotransportas@gmail.com , tel. 8-675-99910, direktorius Oleg Kavrus. Plano pavadinimas – Vilniaus miesto Dobrovolės II telkinio smėlio ir (…)

Skaityti toliau

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto Gurelių II telkinio žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

Plano rengimo organizatorius – UAB „Fenitas“, įmonės kodas 304569468, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Olandų g. 10A-5, tel. 869930075, įmonės vadovas Jonas Juodeikis. Plano pavadinimas – Vilniaus miesto Gurelių II telkinio žvyro išteklių naudojimo planas. Plano tikslai – (…)

Skaityti toliau

Pranešimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai apie Aplinkos apsaugos agentūros gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą. UAB „PAROC“, esanti Savanorių pr. 124, Vilniuje. Paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti pateikta, nes (…)

Skaityti toliau