Įgyvendinimo ataskaitos

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto oro taršos mažinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitomis

2020-2025 m. laikotarpio įgyvendinimo ataskaitos

2015-2018 m. laikotarpio įgyvendinimo ataskaitos

2012-2014 m. laikotarpio įgyvendinimo ataskaitos

2008-2011 m. laikotarpio įgyvendinimo ataskaitos

Aplinkos oro kokybės valdymo programa 2020-2025 m.

Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu, įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonę Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“, buvo parengta Aplinkos oro kokybės valdymo programa 2020–2025 m. (projektas).

Projekto rengėjai: SIA „ELLE”, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, SĮ „Vilniaus planas“. Su Programa (projektu), atliktais tyrimais, galima susipažinti žemiau esančiose nuorodose.

AtsisiustAplinkos oro kokybės valdymo programa 2020-2025 m.

AtsisiustAtliktų oro kokybės matavimų ataskaita

AtsisiustVilniaus m. pramonės sukeliamos oro taršos 2018 m. inventorizacijos duomenų ataskaita

AtsisiustKietųjų dalelių išsiskaidymas nepalankių meteorologinių sąlygų epizodais

AtsisiustKoncepciniai scenarijai

AtsisiustGerosios praktikos pavyzdžių ilgasis sąrašas

2020-2025 m. laikotarpio įgyvendinimo ataskaitos

Kiti tyrimai / studijos: Vilniaus miesto gatvių pakeltosios taršos mažinimas, 2021 m.

AtsisiustAtaskaita apie Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą už 2020 – 2021 metus

AtsisiustAplinkos oro kokybės valdymo 2020–2025 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2021 metus

AtsisiustAplinkos oro kokybės valdymo 2020–2025 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2020 metus

2015-2018 m. laikotarpio įgyvendinimo ataskaitos

AtsisiustAplinkos oro kokybės valdymo 2015–2018 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2018 metus

AtsisiustAtaskaita apie Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą už 2015 – 2018 metus

Atsisiust  Ataskaita apie Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą 2017 m.

Atsisiust Ataskaita apie Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą už 2015 – 2017 metus

Atsisiust Ataskaita apie Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą 2015 – 2016 metus

AtsisiustAplinkos oro kokybės valdymo 2015–2018 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2016 metus

Atsisiust Aplinkos oro kokybės valdymo 2015–2018 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2015 metus

2012-2014 m. laikotarpio ataskaitos

AtsisiustAtaskaita apie Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą 2012 – 2014 metais

Atsisiust Aplinkos oro kokybės valdymo 2012–2014 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2014 metus

Atsisiust Ataskaita apie Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą 2012 – 2013 metais

Atsisiust Aplinkos oro kokybės valdymo 2012–2014 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2013 metus

Atsisiust Aplinkos oro kokybės valdymo 2012–2014 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2012 metus

2008-2011 m. laikotarpio įgyvendinimo ataskaitos

Atsisiust2008 – 2011 metų Vilniaus miesto oro taršos mažinimo veiksmų programos 2011 m. įgyvendinimo ataskaita

Atsisiust2008 – 2011 metų Vilniaus miesto oro taršos mažinimo veiksmų programos 2010 m. įgyvendinimo ataskaita

Atsisiust2008 – 2011 metų Vilniaus miesto oro taršos mažinimo veiksmų programos 2009 m. įgyvendinimo ataskaita

Atsisiust2008 – 2011 metų Vilniaus miesto oro taršos mažinimo veiksmų programos 2008 m. įgyvendinimo ataskaita