Oro teršalų emisijų mažinimas

2009

2009 metais įmonėse UAB „Fegda“, AB „Grigiškės“, UAB „Vilniaus energija“ buvo vykdomos oro taršą mažinančios priemonės. Įmonėje UAB „Fegda“ buvo vykdomas teritorijos drėkinimas, valymas vakuumine automašina. Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 buvo tęsiama dūmų kondensacinio ekonomaizerio statyba. Įmonėje UAB „Grigiškės“ nauju buvo pakeistas senas katilas.

2008

2008 metais įmonėse UAB “Fegda”, UAB “Granitinė skalda”, UAB “Lemminkainen Lietuva”, UAB Vilniaus energija” buvo diegiamos oro taršą mažinančio priemonės. Įmonėje UAB “Fegda” buvo pakeistas degimo produktų ir dulkių nusiurbimo kanalas, įrengtas teritorijos drėkinimas, įrengtas teritorijos valymas vakuuminiu būdu. Įmonėje UAB „Granitinė skalda“ buvo įrengti papildomi vandens purkštukai. Įmonėje UAB “Lemminkainen Lietuva” įdiegta automatinė teritorijos drėkinimo sistema. Įmonėje UAB Vilniaus energija” termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 buvo vykdoma dūmų kondensacinio ekonomaizerio statyba, buvo rekonstruotos šilumos trasos (3,2 km), buvo modernizuota vandens šildymo katilo degimo valdymo sistema, taip pat įsigytas mobilus emisijų analizatorius.

2007

2007 metais įmonėse AB “Fegda” ir UAB “Granitinė skalda” buvo įdiegtos efektyvios oro taršą mažinančios priemonės. Įmonėje AB “Fegda” buvo apkeisti rankoviniai filtrai, įmonėje UAB “Granitinė skalda” buvo įrengti papildomi vandens purkštukai, sumažinantys dulkėtumą.

2006

2006 metais efektyvios oro taršą mažinančios priemonės įdiegtos AB “Grigiškės” (pastatyti du rangoviniai oro valymo filtrai), UAB “Elmoris” (buvo atlikta dujinių kamerų ir oksidatoriaus kamino modernizacija), AB “Medienos plaušas” (kietųjų dalelių surinkimo ir valymo įrenginio – skruberiu sistema buvo pakeista rangoviniu filtru), SR UAB “Senovė” (pastatyta išmetamų dujų valymo sistema) – įmonėse, kurių emisijos turi ženklią įtaką Vilniaus aplinkos oro kokybei.

2005

2005 metais efektyvios oro taršą mažinančios priemonės buvo įdiegtos UAB “Paroc” (kietųjų dalelių valymui pastatytas akmens vatos rėminis filtras), UAB “Elmoris” (modernizuotas LOJ deginimo įrenginys), AB “Medienos plaušas” (išvalyti nebenaudojami cheminių medžiagų sandėliai, likviduota dešimt aplinkos oro taršos šaltinių), AB “Vilniaus baldai” (panaikinti septyni aplinkos oro taršos šaltiniai) įmonėse.

Informacija parengta pagal metines Viliaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 metų veiklos ataskaitas.