Leidiniai

Leidiniai

Informacija Vilniaus regiono gyventojams

Pateikiame informaciją apie projektą „Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą“, projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.

Projektą įgyvendina VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras, projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „VAATC“, Alytaus miesto savivaldybė ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, veikloje dalyvauja Vilniaus regiono savivaldybės.

Vilniaus informacinis leidinys Nr. 9 Vilnius 11′

2011 metais buvo išleistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriaus leidinys nr. 9 „Aplinkos apsauga Vilniuje. Tausojantis gyvenimas MANO mieste”

Leidinyje rasite naudingų patarimų, kurie leis ne tik sumažinti jūsų poveikio aplinkai įtaką, miesto taršą, bet ir jūsų išlaidas!

Leidinį parengė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius

Vilniaus aplinkosaugos forumo leidinys 11′

2011 metais buvo išleistas Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos forumo leidinys.

VšĮ „DVI- Darnaus vystymo iniciatyvos“ pagal 2011-12-07 paslaugų teikimo sutartį Nr. A 64-155 (3.10.22-ap) ,,Jaunimo aplinkosauginis mokymas“ (aplinkosaugos mokymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso 4 dalis) organizavo vidurinių mokyklų moksleivių papildomus aplinkosaugos mokymus.

Leidinį parengė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius

Parengtas interaktyvus žaidimas „Ką žinai apie aplinkosaugą”. 10′

2010 metais Aplinkosaugos informacijos centras, įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomenės ekologinio ugdymo paslaugas (Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas), pradinių klasių moksleiviams parengė ir išleido interaktyvų aplinkosauginį žaidimą „Ką žinome apie aplinkosaugą?”.

Kviečiame susipažinti ir pažaisti.

Leidinį parengė ir išleido Aplinkosaugos informacijos centras

Aštuntasis Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus leidinys 10′

2010’aisiais, kaip ir kiekvienais metais iki šiol, buvo išleistas aštuntasis Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus leidinys.

Šių metų leidinys skirtas atliekų tvarkymo temai. Leidinyje „Rūšiuoji – saugai gamtą ir save” rasite informacijos apie atliekų rūšiavimą, taisykles, naudą, galimybes, įmones, kurios rūpinasi antrinių atliekų surinkimu Vilniaus mieste. Taip pat rasite informacijos apie įmonės, kurios užsiima atliekų perdirbimu, jų galimybėmis.

Kviečiame visus tapti ekolgiškai atsakingais, rūpintis aplinka, o pradėti nuo paprasčiausio dalyko – atliekų rūšiavimo savo namuose ar darbe.

Leidinį parengė UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė” ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius

Mokomoji metodinė medžiaga „Mes skolingi gamtai“. 10′

2010 metais parengta mokomoji metodinė medžiaga pradinių klasių moksleiviams „Mes skolingi gamtai“.  Leidinyje pateikiami trumpi tekstai kiekviena aktualia aplinkosaugos tema: vanduo, oras, gamta, atliekos, ekologiška gyvensena. Leidinio pabaigoje išsamiai paaiškinta kaip vaikai gali patys pasidaryti įdomių darbelių ar atlikti nesudėtingus eksperimentus.

„Jūratė ir Kastytis yra dvyniai, jie mokosi ketvirtoje klasėje. Jūratė – stropi mokinė, o jos broliui labiau rūpi sportas. Todėl ruošiantis gamtos pamokoms jam kyla daug klausimų. Gerai, kad sesutė visada gali atsakyti.

– Kodėl reikia saugoti gamtą, – klausia sesers Kastytis. – Argi gamta negali pati apsiginti, juk ji tokia galinga”- ištrauka iš leidinio.

Leidinį parengė Aplinkosaugos informacijos centras

Atmintinė kaip tausoti mus supančius energijos šaltinius bei aplinką. 09′

2009’aisiais išleistas septintasis Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus leidinys. Jį sudaro septyni skyriai, taip pat pabaigoje pateikiami skyriaus darbuotojų kontaktai.

Šiame leidinyje apžvelgtos trys temos: vanduo, dirvožemis ir oras. Šiuos reiškinius galime vadinti gyvybės egzistavimo sąlygomis. Leidinyje pateikiama informacija iliustruota vandens, oro Vilniuje stebėjimų rodmenimis ir tyrimų rezultatais, vienas poskyris skirtas džiugiai naujienai – tarptautinių tyrimų duomenimis, Vilniuje – geriausia oro kokybė tarp Europos miestų – aptarti. Apie klimato kaitą išsamiai papasakojo mokslų daktarė, klimatologė A. Galvonaitė. Kadangi šiuo metu daugiausiai nerimo bei diskusijų kelia klimato pokyčiai, šiai temai skirta bene daugiausiai vietos leidinyje. Kad eitume koja kojon su visu pasauliu, leidinyje aptarti ir pasauliniai kovos su klimato kaita veiksmai.

Leidinyje pateikta ir Vilniaus miesto oro taršos mažinimo veiksmų programa bei numatomi aplinkosaugos problemų sprendimo būdai Vilniuje. Informacinis leidinys Nr.7, Vilnius, 2009.

Atmintinė kaip tausoti mus supančius energijos šaltinius bei aplinką. 09′

„Aplinkos tausojimo atmintinė“ išleista įgyvendinant projektą „Visuomenės informavimo priemonių ir projektų konkursų parengimas“, pateikiama informacija apie tai, kaip taupyti. Pirmiausia pateikiama informacija kodėl reikia taupyti ir ką taupyti. Pateikiami buityje naudotini energijos taupymo būdai. Mokoma taupyti elektros energiją, vandenį, užteršto oro įtaka mus supančiai aplinkai.

Atmintinės pabaigoje – naudingų kontaktų sąrašas. Jame nurodyta, kur galima kreiptis, norint tinkamai ir pagal visus ekologinius reikalavimus susitvarkyti aplinką ir atsikratyti buitinėmis, elektroninėmis ar komunalinėmis atliekomis.

Tekstus leidiniui parengė ir leidinį paruošė spaudai UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“. Atmintinės išleidimą inicijavo ir finansavo Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Atmintinė išleista įgyvendinant projektą „Visuomenės informavimo priemonių ir projektų konkursų parengimas“.

Atmintinė kaip tvarkyti ir teisingai rūšiuoti buityje susidarančias atliekas 08′

2008 m. išleistoje atmintinėje „Kaip tvarkyti ir teisingai rūšiuoti buityje susidarančias atliekas“, išleistame įgyvendinant projektą „Visuomenės informavimo priemonių ir projektų konkursų parengimas“, pateikiama informacija apie atliekų rūšiavimo specifiką ir kur galima utilizuoti didžiąsias bei pavojingas atliekas.

Atmintinės pabaigoje – naudingų kontaktų sąrašas. Jame nurodyta, kur galima kreiptis, norint susitvarkyti aplinką ir atsikratyti buitinėmis, elektroninėmis ar komunalinėmis atliekomis.

Tekstus leidiniui parengė ir leidinį paruošė spaudai UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“. Atmintinės išleidimą inicijavo ir finansavo Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Atmintinė išleista įgyvendinant projektą „Visuomenės informavimo priemonių ir projektų konkursų parengimas“.

Aplinkos apsauga Vilniuje. Darnaus vystymosi ir aplinkosauginio švietimo Vilniuje apžvalga 08′

2008 m. išleistame šeštajame informaciniame leidinyje, išleistame įgyvendinant projektą „Visuomenės informavimo priemonių ir projektų konkursų parengimas“, apžvelgiama darnaus vystymosi ir aplinkosauginio švietimo ugdymo Vilniaus mieste situacija.

Leidinį sudaro skyriai, kuriuose su specialistais aptariama, kokiomis priemonėmis ikimokyklinėse švietimo įstaigose vaikams įdiegiamos pirmosios ekologijos žinios ir aplinkosaugos principai, supažindinama su gamtos įvairove, kaip aplinkos apsaugos supratimas ugdomas vidurinėse mokyklose ir kokiais būdais aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai prisideda prie aplinkos apsaugos ir savo ekologijos žinių gilinimo. Taip pat leidinyje atskleidžiamas ir įmonių vaidmuo vykdant aplinkosauginį švietimą, populiarinant ekologiją, aplinkos gražinimą bei kuriant tvarkingų ir socialiai atsakingų organizacijų įvaizdį.

Greta straipsnių apie darnaus vystymosi ir aplinkosauginį švietimą Vilniaus mokymo įstaigose pateikiama informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriaus veiklą, Vilniaus miesto aplinkos apsaugos politiką, tikslus ir kryptis. Taip pat pateikiama ekologinio švietimo 2008-2010 m. programa, numatyti jos tikslai ir uždaviniai, įgyvendinimo priemonės, finansavimo šaltiniai bei įgyvendinimo rodikliai.

Leidinio pabaigoje – naudingų kontaktų puslapis. Jame nurodyta, kur galima kreiptis, norint susitvarkyti aplinką ir atsikratyti buitinėmis, komunalinėmis atliekomis.

Medžiagą leidiniui parengė ir leidinį paruošė spaudai UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“.
Leidinio išleidimą inicijavo ir finansavo Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Leidinys išleistas įgyvendinant projektą „Visuomenės informavimo priemonių ir projektų konkursų parengimas“. Informacinis leidinys Nr. 6, Vilnius, 2008.

Antrasis Vilniaus Aplinkosaugos forumas. 07′

Leidinyje pateikiami straipsniai apie 2004-2007 metu Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus veiklą, nuveiktus darbus, aplinkos buklę ir esamą jos situaciją Vilniaus mieste, aplinkosaugoje vykstancius pokyčius. Leidinyje rasite straipsnius apie aplinkos kokybės rodiklius, atliekų tvarkymą, PAV ir integruota taršos prevenciją bei kontrolę, želdinius, biologinę ivairovę ir augaliją, saugomas teritorijas, ekologinį švietimą ir visuomenės informavimą, aplinkos apsaugos pažeidimus.

Leidinį parengė ir išleido Aplinkosaugos informacijos centras.

Aplinkos apsauga Vilniuje-2007. Dabartis ir perspektyvos. 07′

Leidinyje pateikiamos Antrojo Vilniaus aplinkosaugos forumo dalyvių pranešimų tezės, Vilniaus miesto savivaldybės 2007 metais remtų aplinkosaugos projektų anotacijos bei forume dalyvavusių įstaigų ir organizacijų kontaktai.

Leidinį parengė ir išleido Aplinkosaugos informacijos centras.