Pasyvūs sorbentai

Pasyvūs sorbentai – tai difuziniai vamzdeliai, kurių viename gale yra sorbentas, gebantis kaupti teršalus iš aplinkos oro. Tokio tipo tyrimai tinkami teritorijose, kur kiti matavimai nėra atliekami. Dažniausiai jie pakabinami ant elektros stulpų ir paliekami keletui savaičių, vėliau – atliekama laboratorinė analizė ir nustatomi teršalų kiekiai. Vilniaus mieste buvo atlikti trys valstybinio monitoringo tyrimai pasyviaisias sorbentais. Tiriami teršalai: azoto dioksidas (NO2), sieros dioksidas (SO2) ir lakieji organiniai junginiai (LOJ).

Vilniaus miesto savivaldybės tyrimai

Pirmą kartą tyrimai pasyviais sorbentais atlikti 2019 m. Viso mieste buvo iškabinta 70 ėmiklių ties mažaaukščiais gyvenamaisiais namais, daugiabučiais, šalia gatvių, pramonės ar energetikos įmonių. Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės tyrimų pasyviais sorbentais ataskaita už 2019 metus.

Valstybinio monitoringo tyrimai

Kviečiame susipažinti su aplinkos oro kokybės tyrimų pasyviais sorbentais ataskaita už 2019 metus. Tyrimai vykdyti visoje Lietuvoje, sostinėje pasyvūs sorbentai buvo iškabinti 27 vietose, greta gatvių, daugiabučių, pramonės ar energetikos įmonių. Lyginant 2011 m. ir 2019 m. tyrimus:

  • Reikšmingai sumažėjo azoto dioksido koncentracija, nepaisant to, koncentracijos vis dar yra didelės, o tai greičiausiai lemia autotransporto srautai
  • Sieros dioksido koncentracijos nemažėjo, ar net priešingai – padidėjo.
  • Ženkliai sumažėjo benzeno koncentracijos

Kviečiame susipažinti su aplinkos oro kokybės tyrimų pasyviais sorbentais ataskaita už 2010 – 2011 metus

Kviečiame susipažinti su aplinkos oro kokybės tyrimų pasyviais sorbentais programos Vilniaus mieste ataskaitauž 2004 – 2005 metus