Pasyvūs sorbentai

Aplinkos oro kokybė yra stebima automatinėse oro kokybės tyrimų (OKT) stotelėse – tai stacionarios aplinkos oro kokybės stebėjimo vietos. Dar vienas iš aplinkos oro kokybės vertinimo būdų yra pasyviųjų sorbentų naudojimas, ypatingai tose teritorijoje, kur kiti matavimai nėra atliekami.

Pasyviais sorbentais yra vadinami difuziniai vamzdeliai, kurių viename gale yra sorbentas, gebantis kaupti teršalus iš aplinkos oro.

Pagrindiniai uždaviniai naudojant pasyviuosius sorbentus yra nustatyti oro užterštumą gyvenamosiose teritorijose, gausiai žmonių lankomose vietose, santykinai švariose, rekreacinėse vietose ar autotransporto koridoriuose. Gautus rezultatus galima palyginti su stacionarių OKT stotelių duomenimis ar modeliavimo rezultatais.

Tyrimų pasyviaisiais sorbentais ataskaitos

Kviečiame susipažinti su aplinkos oro kokybės tyrimų pasyviais sorbentais ataskaita už 2010 – 2011 metus

Kviečiame susipažinti su aplinkos oro kokybės tyrimų pasyviais sorbentais programos Vilniaus mieste ataskaita už 2004 – 2005 metus