Oras

Turinys

Oras / Bendroji dalis
Kas yra oro tarša, kas ją sukelia, kokie yra pagrindiniai teršalai

Užterštumo normos
Užterštumo normų lentelė su paaiškinimais

Užterštumo poveikis sveikatai
Simptomai, poveikis nuo skirtingų taršos dalelių

Oro užterštumo žemėlapiai
Oro užterštumo žemėlapiai nuo autotransporto, geležinkelio, stacionarių šaltinių

Paskutinių metų oro užterštumo vertinimas
Oro užterštumo vertinimas Vilniaus mieste

Metiniai oro užterštumo rodikliai
Oro užterštumo rodikliai Vilniaus mieste

Ankstesnių metų oro užterštumo vertinimai
2007 – 2021 metų oro užterštumo vertinimas Vilniaus mieste

Teršalų emisijos į orą iš stacionarių objektų
Emisijos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių Vilniaus mieste

Teršalų emisijos į orą iš mobilių objektų
Teršalų emisijos į orą iš mobilių šaltinių Vilniaus mieste

Teršalų emisijos į orą Lietuvoje
Teršalų emisijos į aplinkos orą Lietuvoje, nuo stacionarių taršos šaltinių 

Valstybinis oro monitoringas
Valstybinis oro monitoringas pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymą

Juridiniai aktai
Teisinė inofrmacija susijusi su oro kokybę bei oro monitoringu

Pasyvūs sorbentai
Pasyviųjų sorbentų naudojimas vertinant oro kokybę, tyrimų ataskaitos

Planai ir priemonės
Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programos

Įgyvendinimo ataskaitos
Vilniaus miesto oro taršos mažinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos

Teršalų emisijų mažinimas
Informacija apie teršalų emisijos mažinimą nuo 2005 iki 2009 metų

Taršos šaltiniai
Bendrinė informacija apie taršos šaltinius ir jų kiekius

Užterštumo modeliavimas ir prognozė
Modeliavimo būdai, programinė įranga, parametrai