Oras

Turinys

Oras / Bendroji dalis
Kas yra oro tarša, kas ją sukelia, kokie yra pagrindiniai teršalai

Užterštumo normos
Užterštumo normų lentelė su paaiškinimais

Užterštumo poveikis sveikatai
Simptomai, poveikis nuo skirtingų taršos dalelių

Oro užterštumo žemėlapiai
Oro užterštumo žemėlapiai nuo autotransporto, geležinkelio, stacionarių šaltinių, vasaros / žiemos metu

Paskutinių metų oro užterštumo vertinimas
2009 – 2012 metų oro užterštumo vertinimas Vilniaus mieste

Metiniai oro užterštumo rodikliai
2009 -2012 metų metiniai oro užterštumo rodikliai Vilniaus mieste

Ankstesnių metų oro užterštumo vertinimai
2007 ir 2008 metų oro užterštumo vertinimas Vilniaus mieste

Teršalų emisijos į orą iš stacionarių objektų
2007 – 2012 metų teršalų emisijos į orą iš stacionarių šaltinių Vilniaus mieste

Teršalų emisijos į orą iš mobilių objektų
Teršalų emisijos į orą iš mobilių šaltinių Vilniaus mieste

Teršalų emisijos į orą Lietuvoje
Teršalų emisijos į orą Lietuvoje 2007—2011 metų laikotarpiu

Valstybinis oro monitoringas
Valstybinis oro monitoringas pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymą

Juridiniai aktai
Teisinė inofrmacija susijusi su oro kokybę bei oro monitoringu

Pasyvūs sorbentai
Pasyviųjų sorbentų naudojimas vertinant oro kokybę, tyrimų ataskaitos

Planai ir priemonės
2012—2014 Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės programa, 2008—2011 bei 2006—2007 Vilniaus miesto oro taršos mažinimo programa

Įgyvendinimo ataskaitos
2008, 2009, 2010, 2011 metų Vilniaus miesto oro taršos mažinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos

Teršalų emisijų mažinimas
Informacija apie teršalų emisijos mažinimą nuo 2005 iki 2009 metų

Taršos šaltiniai
Bendrinė informacija apie taršos šaltinius ir jų kiekius

Užterštumo modeliavimas ir prognozė
Modeliavimo būdai, programinė įranga, parametrai