Geriamo vandens kokybė

Šiame puslapyje skaitykite:

Požeminio vandens monitoringas 2017-2022 metais

Požeminio vandens monitoringas 2013-2016 metais

Požeminio vandens monitoringas 2010-2012 metais

Požeminio vandens monitoringas 2004-2009 metais

Savivaldybių aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones ir užtikrinti tinkamą gamtinės aplinkos kokybę. Pagrindinis požeminio vandens monitoringo tikslas – stebėti, vertinti ir prognozuoti požeminio vandens, vienintelio Vilniuje geriamojo vandens šaltinio, cheminės būklės rodiklių pokyčius, užtikrinti miesto gyventojų aprūpinimą geros kokybės geriamuoju vandeniu, teikti informaciją, reikalingą sprendimų priėmimui ir miesto bendruomenei.

Vilniaus mieste yra du pagrindiniai geriamojo vandens šaltiniai: 1) gruntinis vanduo, kurį miesto gyventojai kai kur vis dar semia iš šachtinių šulinių, 2) tarpsluoksninis vanduo, kuris dažniausiai siurbiamas vandenvietėse. Vilniuje buvo įrengta 20 tokių vandenviečių, tačiau sumažėjus geriamojo vandens poreikiams, šiuo metu eksploatuojama 15, kurių dauguma priklauso UAB “Vilniaus vandenys”. Gruntinis ir tarpsluoksninis vanduo taip pat eksploatuojamas ir pavieniais privačiais gręžiniais.

Su geriamo vandens kokybės žemėlapiu, kviečiame susipažinti UAB “Vilniaus vandenys” informacinėje svetainėje:

Požeminio vandens monitoringas 2017-2022 m.

2017 metais pradėtas stebėti dar vienas šaltinis, kuriam suteiktas 34 numeris ir
„Žiupronių“ pavadinimas. Tyrimai buvo vykdomi 16 gręžinių ir 15 šaltinių (nepavyko paimti vandens iš Sereikiškių parko (20(10)) ir Šilo (8(9) šaltinių, visą laiką šie šaltiniai buvo apsemti Vilnios ir Neries upių vandeniu).

Hidrocheminių stebėjimų ir mikrobiologinių tyrimų apimtys 2017 metais.

Nr.

Analizės rūšis

Mėginių kiekis

1

Vandens bendra cheminė sudėtis ir trumpa cheminė analizė

32

2

Sunkieji metalai

9

3

Aromatiniai, benzino ir dyzelino eilės angliavandeniliai

11

4

Halogeniniai angliavandeniliai

2

5

Mikrobiologiniai tyrimai 10

Kviečiame susipažinti su 2017 m. požeminio vandens postų išdėstymo schema ir Vilniaus miesto požeminio vandens monitoringo ataskaita.

2018 metais vandens bandiniai buvo imami iš 16 šaltinių ir 7 šulinių. Pavyko paimti vandens beveik iš visų šaltinių, nors kai kurie jų buvo apleisti. Nepavyko paimti vandens tik iš šaltinio Nr. 4(11), kuris yra Vingio Parke. Tyrimo metu buvo sausas ne tik šis šaltinis, bet ir visas šlaitas prie jo.

Hidrocheminių stebėjimų ir mikrobiologinių tyrimų apimtys 2018 metais.

Nr.

Analizės rūšis

Mėginių kiekis

1

Vandens bendra cheminė sudėtis ir trumpa cheminė analizė

23

2

Sunkieji metalai

5

3

Aromatiniai, benzino ir dyzelino eilės angliavandeniliai

5

4

Halogeniniai angliavandeniliai

1

5

Mikrobiologiniai tyrimai 10

Kviečiame susipažinti su 2018 m. požeminio vandens postų išdėstymo schema ir Vilniaus miesto požeminio vandens monitoringo ataskaita.

2019 metais vandens bandinius pavyko paimti iš visų 17 šaltinių ir 16 gręžinių.

Hidrocheminių stebėjimų ir mikrobiologinių tyrimų apimtys 2019 metais.

Nr.

Analizės rūšis

Mėginių kiekis

1

Vandens bendra cheminė sudėtis ir trumpa cheminė analizė

33

2

Sunkieji metalai

10

3

Aromatiniai, benzino ir dyzelino eilės angliavandeniliai

12

4

Halogeniniai angliavandeniliai

2

5

Mikrobiologiniai tyrimai 10

Kviečiame susipažinti su 2019 m. požeminio vandens postų išdėstymo schema ir Vilniaus miesto požeminio vandens monitoringo ataskaita.

2020 m. išskyrus vieną šaltinį Nr. 4(11), kuris buvo sausas, bandinius pavyko paimti iš visų kitų 16 šaltinių ir 15 gręžinių.

Hidrocheminių stebėjimų ir mikrobiologinių tyrimų apimtys 2020 metais.

Nr.

Analizės rūšis

Mėginių kiekis

1

Vandens bendra cheminė sudėtis ir trumpa cheminė analizė

32

2

Sunkieji metalai

9

3

Aromatiniai, benzino ir dyzelino eilės angliavandeniliai

11

4

Halogeniniai angliavandeniliai

1

5

Mikrobiologiniai tyrimai 10

Kviečiame susipažinti su 2020 m. požeminio vandens postų išdėstymo schema ir Vilniaus miesto požeminio vandens monitoringo ataskaita.

Požeminio vandens monitoringas 2013-2016 m.

2013 m. požeminio vandens monitoringas nebuvo vykdomas.

2014 m. buvo vykdomi gręžinių ir šaltinių vandens tyrimai. Buvo atlikti šaltinių debito matavimai, gruntinio ir tarpsluoksninio vandens lygio matavimai, požeminio vandens kokybės tyrimai, vandens cheminės sudėties, sunkiųjų metalų, įvairių angliavandenilių, mikrobiologinių tyrimai. 2014 m. buvo stebimi 32 postai (15 šaltinių ir 17 gręžinių).

Hidrocheminių stebėjimų ir mikrobiologinių tyrimų apimtys 2014 metais.

Nr.

Analizės rūšis

Mėginių kiekis

1

Vandens bendra cheminė sudėtis ir trumpa cheminė analizė

32

2

Sunkieji metalai

9

3

Aromatiniai, benzino ir dyzelino eilės angliavandeniliai

11

4

Halogeniniai angliavandeniliai

2

5

Mikrobiologiniai tyrimai 10

Kviečiame susipažinti su 2014 m. požeminio vandens postų išdėstymo schema ir Vilniaus miesto požeminio vandens monitoringo ataskaita.

2015 m. buvo vykdomi gręžinių ir šaltinių vandens tyrimai. Buvo atlikti šaltinių debito matavimai, gruntinio ir tarpsluoksninio vandens lygio matavimai, požeminio vandens kokybės tyrimai, vandens cheminės sudėties, sunkiųjų metalų, įvairių angliavandenilių, mikrobiologinių tyrimai. 2015 m. buvo stebėtas 31 postas (17 gręžinių ir 14 šaltinių).

Hidrocheminių stebėjimų ir mikrobiologinių tyrimų apimtys 2015 metais.

Nr. Analizės rūšis Mėginių kiekis

1

Vandens bendra cheminė sudėtis

31

2

ChDS reikšmės nustatymas

31

3

Aromatiniai, benzino ir dyzelino eilės angliavandeniliai

10

4

Fenolis

3

5

Sunkieji metalai

8

6

Halogeniniai angliavandeniliai

1

7

Mikrobiologiniai tyrimai

11

Kviečiame susipažinti su 2015 m. požeminio vandens postų išdėstymo schema ir Vilniaus miesto požeminio vandens monitoringo ataskaita.

2016 m. buvo vykdomi gręžinių ir šaltinių vandens tyrimai. Buvo atlikti šaltinių debito matavimai, gruntinio ir tarpsluoksninio vandens lygio matavimai, požeminio vandens kokybės tyrimai, vandens cheminės sudėties, sunkiųjų metalų, įvairių angliavandenilių, mikrobiologinių tyrimai. 2016 m. buvo stebėtas 31 postas (17 gręžinių ir 14 šaltinių).

Hidrocheminių stebėjimų ir mikrobiologinių tyrimų apimtys 2016 metais:

Nr. Analizės rūšis Mėginių kiekis

1

Vandens bendra cheminė sudėtis

31

2

Sunkieji metalai 8

3

Aromatiniai, benzino ir dyzelino eilės angliavandeniliai

10

4

Halogeniniai angliavandeniliai

1

5

Mikrobiologiniai tyrimai

10

Kviečiame susipažinti su 2016 m. požeminio vandens postų išdėstymo schema ir Vilniaus miesto požeminio vandens monitoringo ataskaita.

Požeminio vandens monitoringas 2010-2012 m.

Vilniaus miesto požeminio vandens monitoringą 2010 – 2012 metais sudarė postų apžiūra, koordinačių nustatymas, būklės ir remonto poreikio įvertinimas, šaltinių debito matavimai, gruntinio ir tarpsluoksninio vandens lygio matavimai, požeminio vandens kokybės tyrimai, kontrolinių ėminių-dublikatų paėmimas ir ištyrimas laboratorijoje, monitoringo duomenų sisteminimas, analizė ir metinių rezultatų bei išvadų parengimas. Iš viso, kasmet buvo stebima 45 požeminio vandens postai. Buvo atlikti vandens cheminės sudėties, sunkiųjų metalų, įvairių angliavandenilių, mikrobiologinių tyrimai. Iš viso per trejus metus buvo atlikti 382 mėginių kiekiai. Vilniaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo tinkle buvo įrengti  45 postai: 21 gręžinys 15 natūralių šaltinių ir bei 9 šuliniai. Tačiau 2010 – 2012 metų monitoringo metu  nustatyta, kad keli gręžiniai yra visiškai netinkami stebėsenai. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo surasta ir į monitoringo sudėtį įtraukta pakaitiniai papildomi postai – natūralūs šaltiniai, šulinys todėl 2012 metų pabaigoje monitoringo tinkle vėl buvo 45 monitoringo postai: 18 šaltinių ir 18 gręžinių bei 9 šuliniai.

Hidrocheminių stebėjimų ir mikrobiologinių tyrimų apimtys 2010-2012 metais.

Nr.

Analizės rūšis

Mėginių kiekis

1

Vandens bendra cheminė sudėtis ir trumpa cheminė analizė

220

2

Sunkieji metalai

56

3

Aromatiniai, benzino ir dyzelino eilės angliavandeniliai

43

4

Halogeniniai angliavandeniliai

8

5

Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai

6

6

Mikrobiologiniai tyrimai

49

Kviečiame susipažinti su požeminio vandens postų išdėstymo schema ir 2010 – 2012 m. Vilniaus miesto požeminio vandens monitoringo ataskaita.

2010 metų duomenys: – Šuliniai – Šaltiniai – Gręžiniai

Požeminio vandens monitoringas 2004-2009

Svarbiausias savivaldybės požeminio vandens monitoringo tikslas – išsaugoti miesto geriamojo vandens šaltinius ir užtikrinti miesto gyventojų aprūpinimą geros kokybės geriamuoju vandeniu.

Vilniaus geriamo ir jį papildančio bei galinčio paveikti požeminio vandens kokybė yra stebima specializuotam požeminio ir gruntinio vandens tinklui priklausančiam šaltinių, šulinių ir gręžinių vandenyje bei uždarytų Fabijoniškių, Lentvario, Mickūnų ir Polocko sąvartynų apylinkėse.

Vilniaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo tinklą 2004–2009 metais sudarė 48 stebėjimo taškai:
14 šaltinių, 9 šuliniai (buvo 8, bet vienas jų pakeistas kitu) ir 25 gręžiniai (iš jų 11 negilių, išgręžtų į gruntinio vandens sluoksnį, ir 13 gilesnių, išgręžtų į tarpsluoksninius vandenis, pradžioje buvo 23 gręžiniai, bet du pakeisti naujais dviem).
Papildomai buvo vykdomi prevenciniai aplinkinio vandens tyrimai Fabijoniškių, Lentvario, Mickūnų ir Polocko uždarytųsąvartynų aplinkoje.

Sunkieji metalai