Juridiniai aktai

Pagrindiniai aplinkos monitoringo, kuriam priklauso ir savivaldybių požeminio vandens monitoringas, vykdymą reglamentuojantys įstatymai yra Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164; 2004, Nr. 167-6097; 2010, Nr. 86-4526), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 36-1179, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2008, Nr. 120-4550; 2010, Nr. 54-2646; 2010, Nr. 70-3472), Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2003, Nr. 61-2766; 2006, Nr. 57-2025).

Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. Lietuvos higienos norma HN 24:2003

Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai

Lietuvos Geologijos Tarnybos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos Direktoriaus įsakymas dė pavojingų meždiagų išleidimo į požeminį vandenį inventarizavimo ir informacijos rinkimo ir tvarkos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas