Dirvožemis / Monitoringo ataskaitos

Detalesnė informacija ataskaitose:

Uždarytų sąvartynų monitoringas

Dirvožemio, grunto užterštumo monitoringas

Uždarytų sąvartynų monitoringas

Vilniaus miesto savivaldybės praeities taršos šaltinių (uždarytų sąvartynų) monitoringas. 2023 metų ataskaita (15,2 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės praeities taršos šaltinių (uždarytų sąvartynų) monitoringo rezultatų palyginamoji ataskaita už 2004 – 2021 metus (19 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės praeities taršos šaltinių (uždarytų sąvartynų) monitoringo rezultatų palyginamoji ataskaita už 2017 – 2021 metus (13 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės praeities taršos šaltinių (uždarytų sąvartynų) monitoringas. 2021 metų ataskaita (16 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės praeities taršos šaltinių (uždarytų sąvartynų) monitoringas. 2020 metų ataskaita (8 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės praeities taršos šaltinių (uždarytų sąvartynų) monitoringas. 2019 metų ataskaita (8 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės praeities taršos šaltinių (uždarytų sąvartynų) monitoringas. 2018 metų ataskaita (12 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės praeities taršos šaltinių (uždarytų sąvartynų) monitoringas. 2017 metų ataskaita (12 MB)

Vilniaus miesto uždarytų sąvartynų stebėsenos tyrimai 2016 m. (16.4 MB)

Vilniaus miesto uždarytų sąvartynų stebėsenos tyrimai 2015 m. (14.5 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio, užterštų dangų ir uždarytų sąvartynų stebėsenos tyrimai 2014 m. (24.1 MB)

Vilniaus miesto uždarytų sąvartynų stebėsenos tyrimai 2010 – 2012 m. (7.2 MB)

Sąvartynų aplinkos dirvožemio pedogeocheminės kokybės vertinimas 2004 – 2006 m. (2.04 MB)

Sąvartynų aplinkos tyrimai ir vertinimai 2004 – 2006 m. (4.55 MB)

Sąvartynų aplinkos dujų tyrimai 2004 – 2006 m. (184 KB)

 

Dirvožemio, grunto užterštumas

Vilniaus miesto dirvožemio ir grunto monitoringo rezultatai 2023 metais (16,1 MB)

Vilniaus miesto viešųjų, socialiai ir taršai jautrių, potencialiai užterštų bei praeities taršos šaltinių teritorijų dirvožemio (ar grunto) monitoringo rezultatai 2004 – 2021 metų laikotarpiu (3 MB)

Vilniaus miesto viešųjų, socialiai ir taršai jautrių, potencialiai užterštų bei praeities taršos šaltinių teritorijų dirvožemio (ar grunto) monitoringo rezultatai 2017 – 2021 metų laikotarpiu (12 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės dirvožemio ir grunto monitoringo rezultatai 2021 metais (8 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės dirvožemio ir grunto monitoringo 2017 ir 2020 metų rezultatų palyginimas (tik švietimo įstaigų) (31 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir grunto monitoringo rezultatai 2020 metais (39 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės dirvožemio ir grunto monitoringas. 2019 metų tyrimo rezultatai (4.9 MB)

Vilniaus miesto praeities taršos šaltinių, potencialiai užterštų teritorijų (buvusių pramonės ir kt. rajonų), dirvožemio, grunto monitoringas. 2018 metų tyrimo rezultatai (4 MB)

Vilniaus miesto socialiai jautrių teritorijų dirvožemio, grunto dangos monitoringas. 2017 metų tyrimo rezultatai (4 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų stebėsenos tyrimai 2016 m. (13.3 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų stebėsenos tyrimai 2015 m. (10.3 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio, užterštų dangų ir uždarytų sąvartynų stebėsenos tyrimai 2014 m. (24.1 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų būklės monitoringo vykdymas 2012 m. (11,4 MB)

Vilniaus miesto viešųjų teritorijų dirvožemio, grunto ir kitų užterštų dangų būklės 2011 metais stebėsena ir  vykdymas (0,7 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų būklės monitoringo vykdymas 2010 metais

Miesto visuomeninių erdvių dirvožemio ir grunto dangų užterštumo tyrimai (pagal Savivaldybės monitoringo programą) ir duomenų integracija į Vilniaus GIS 2009 metais

Miesto visuomeninių erdvių dirvožemio ir grunto dangų  užterštumo tyrimai  (pagal Savivaldybės monitoringo programą) ir duomenų integracija į Vilniaus GIS 2008 metais

Pagrindiniai Vilniaus miesto centrinės dalies dirvožemio ir grunto kokybės vertinimo rezultatai 2007 m. (3.67 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės stebėsenos (monitoringo) ir jos informacinės sistemos 2023-2028 m. programos metinės ataskaitos:

Atsisiust Už 2023 metus (3 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės stebėsenos (monitoringo) ir jos informacinės sistemos 2017-2022 m. programos metinės ataskaitos:

Atsisiust Už 2022 metus (2,3 MB)

Atsisiust Už 2021 metus (2,2 MB)

Atsisiust Už 2020 metus (3 MB)

Atsisiust Už 2019 metus (2.9 MB)

Atsisiust Už 2018 metus (2.4 MB)

Atsisiust Už 2017 metus (4.8 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės stebėsenos (monitoringo) ir jos informacinės sistemos 2013-2016 m. programos metinės ataskaitos:

Atsisiust Už 2016 metus (23.2 MB)

Atsisiust Už 2015 metus (30.4 MB)

Atsisiust Už 2014 metus (14.0 MB)