Dirvožemis / Monitoringo ataskaitos

Detalesnė informacija ataskaitose:

Uždarytų sąvartynų monitoringas

Dirvožemio, grunto užterštumo monitoringas

Uždarytų sąvartynų monitoringas

Vilniaus miesto uždarytų sąvartynų stebėsenos tyrimai 2004 – 2021 m. (19 MB)

Vilniaus miesto uždarytų sąvartynų stebėsenos tyrimai 2017 – 2021 m. (13 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės praeities taršos šaltinių (uždarytų sąvartynų) monitoringas 2021 m. (16 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės praeities taršos šaltinių (uždarytų sąvartynų) monitoringas 2020 m. (8 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės praeities taršos šaltinių (uždarytų sąvartynų) monitoringas 2019 m. (8 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės praeities taršos šaltinių (uždarytų sąvartynų) monitoringas 2018 m. (12 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės praeities taršos šaltinių (uždarytų sąvartynų) monitoringas 2017 m. (12 MB)

Vilniaus miesto uždarytų sąvartynų stebėsenos tyrimai 2016 m. (16.4 MB)

Vilniaus miesto uždarytų sąvartynų stebėsenos tyrimai 2015 m. (14.5 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio, užterštų dangų ir uždarytų sąvartynų stebėsenos tyrimai 2014 m. (24.1 MB)

Vilniaus miesto uždarytų sąvartynų stebėsenos tyrimai 2010 – 2012 m. (7.2 MB)

Sąvartynų aplinkos dirvožemio pedogeocheminės kokybės vertinimas 2004 – 2006 m. (2.04 MB)

Sąvartynų aplinkos tyrimai ir vertinimai 2004 – 2006 m. (4.55 MB)

Sąvartynų aplinkos dujų tyrimai 2004 – 2006 m. (184 KB)

 

Dirvožemio, grunto užterštumas

Vilniaus miesto dirvožemio užterštumo stebėsenos tyrimai 2004 – 2021 (3 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio užterštumo stebėsenos tyrimai 2017 – 2021 (12 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų stebėsenos tyrimai 2021 m. (8 MB)

Vilniaus miesto švietimo įstaigų dirvožemio tyrimų palyginimas už 2017 m. ir 2020 m. (31 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų stebėsenos tyrimai 2020 m. (39 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų stebėsenos tyrimai 2019 m. (4.9 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų stebėsenos tyrimai 2018 m. (4 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų stebėsenos tyrimai 2017 m. (4 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų stebėsenos tyrimai 2016 m. (13.3 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų stebėsenos tyrimai 2015 m. (10.3 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio, užterštų dangų ir uždarytų sąvartynų stebėsenos tyrimai 2014 m. (24.1 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų būklės monitoringo vykdymas 2012 m. (11,4 MB)

Vilniaus miesto viešųjų teritorijų dirvožemio, grunto ir kitų užterštų dangų būklės 2011 metais stebėsena ir  vykdymas (0,7 MB)

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų būklės monitoringo vykdymas 2010 metais

Miesto visuomeninių erdvių dirvožemio ir grunto dangų užterštumo tyrimai (pagal Savivaldybės monitoringo programą) ir duomenų integracija į Vilniaus GIS 2009 metais

Miesto visuomeninių erdvių dirvožemio ir grunto dangų  užterštumo tyrimai  (pagal Savivaldybės monitoringo programą) ir duomenų integracija į Vilniaus GIS 2008 metais

Pagrindiniai Vilniaus miesto centrinės dalies dirvožemio ir grunto kokybės vertinimo rezultatai 2007 m. (3.67 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės stebėsenos (monitoringo) ir jos informacinės sistemos 2017-2022 m. programos metinės ataskaitos:

Atsisiust Už 2020 metus (3 MB)

Atsisiust Už 2019 metus (2.9 MB)

Atsisiust Už 2018 metus (2.4 MB)

Atsisiust Už 2017 metus (4.8 MB)

Vilniaus miesto savivaldybės stebėsenos (monitoringo) ir jos informacinės sistemos 2013-2016 m. programos metinės ataskaitos:

Atsisiust Už 2016 metus (23.2 MB)

Atsisiust Už 2015 metus (30.4 MB)

Atsisiust Už 2014 metus (14.0 MB)