Teršalų emisijos į orą iš mobilių objektų

Autotransporto teršalų emisijos sudaro didžiąją dalį miestų aplinkos oro taršos. Motorinio transporto išmetamų teršalų kiekis priklauso nuo naudojamo kuro rūšies. Daugiau kaip 70 proc. visų Vilniaus miesto lengvųjų automobilių naudoja benziną, 23 proc. – dyzelinį kurą ir apie 4 proc. – dujas. Sudegus vienai tonai dyzelinio kuro, į atmosferą išmetamas didesnis kiekis azoto dioksidų (NO2), negu degant benzinui ar dujoms. Vilniaus miesto gatvėmis rieda ne nauji automobiliai. 2006 metais Vilniuje apie 80 % lengvųjų automobilių buvo senesni nei 10 metų, o vidutinis automobilių amžius apie 14 metų.

Norint turėti informaciją apie autotransporto srautus, intensyvumą, buvo pradėtas Vilniaus miesto autotransporto srautų monitoringas (stebėsena). Šie duomenys yra reikalingi bendrajai informacijai, oro taršos ir triukšmo modeliavimams, ko pasakoje galima priimti sprendimus, kur tiesti naujas gatves, kur sumažinti transporto srautą ir t.t.

SĮ „Vilniaus planas“ atlieka Vilniaus miesto autotransporto srautų monitoringą. 2005 – 2006 metais buvo vykdomi automobilių srautų tyrimai, atliekama stebėsena (monitoringas). 2006 metais šie duomenys buvo perkelti į duomenų bazę susietą su geoduomenų sluoksniu. 2005 – 2006 m. buvo stebima apie 300 taškų miesto sankryžose ir apie 100 taškų miesto gatvių pjūviuose. Šių duomenų pagalba buvo galima įvertinti Vilniaus miesto centrinės dalies, tiek ir kai kurių Vilniaus rajonų transporto srautų intensyvumą.

2007 m. buvo atlikti transporto srautų tyrimai, kurie leido nustatyti vykstančius Vilniaus miesto susisiekimo sistemos dinaminius procesus pavasario, vasaros ir rudens laikotarpiu rytinio ir vakarinio piko valandomis. Transporto natūriniai stebėjimai buvo atlikti sistemiškai parinktose vietose.

2008 metais buvo tęsiamas Vilniaus miesto automobilių srautų monitoringas. 2008 metais buvo baigta programuoti ir projektuoti Vilniaus miesto gatvių automobilių eismo intensyvumo stebėsenos sistema, apimanti daugiau nei 480 stebėsenos vietų, kurios dažniausiai išdėstytos prie pagrindinių gatvių sankryžų. Kiekviename stebėsenos taške yra fiksuojama po 21 automobilių eismo intensyvumo parametrą.

Atlikus modeliavimą ADMS-Urban programiniu paketu, aplinkos oro taršos nuo autotransporto gauti rezultatai rodo, kad 2007 metais į orą didžiausias emisijas sudarė anglies diokodas (CO2), anglies monoksidas (CO). Azoto oksidų (NOx) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisijos nesiekė dešimties tūkst. t.

Didžiausia tarša susidaro pagrindiniuose miesto transporto koridoriuose: Geležinio Vilko g., Kareivių g., Kirtimų gatvė, Savanorių pr., Ukmergės g. ir kt. Žiūrėti  or užterštumo žemėlapyje nuo autotransporto