Juridiniai aktai

Vilniaus miesto savivaldybės 2019–2023 m. triukšmo prevencijos veiksmų planas

Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planas 2019–2023 m. patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2019 m. gruodžio mėn. 4 d. sprendimu Nr. 1-296 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2019–2023 metams patvirtinimo“.

Triukšmo prevencijos veiksmų planas 2019 – 2013 m.

Triukšmo prevencijos veiksmų plano žemėlapis

Vilniaus miesto savivaldybės 2014–2018 m. triukšmo prevencijos veiksmų planas

Vilniaus miesto savivaldybės 2014–2018 m. triukšmo prevencijos veiksmų planas

Vilniaus miesto savivaldybės 2014–2018 m. triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo programa

Vilniaus miesto savivaldybės 2014–2018 m. triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo programa

2012 m. triukšmo kartografavimo ir prevencijos rodikliai

2012 m. triukšmo kartografavimo ir prevencijos rodiklių ataskaita ir tyliųjų zonų rodikliai

Tyliosios ir triukšmo prevencijos zonos

Visus dokumentus dėl Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų nustatymo, Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų ir triukšmo prevencijos zonų ribų, metodinių rekomendacijų ir reglamentų galite rasti Vilniaus savivaldybės svetainėje

Europos parlamento ir komisijos direktyva

Europos parlamento ir komisijos direktyvą 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo redakcija (įsagaliojo nuo 2016 11 01)

Aktuali Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo redakcija

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas

Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklės

Triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklės

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 (įsigaliojo nuo 2011 11 01)

Lietuvos higienos norma HN 33:2011

Lietuvos higienos norma HN 33:2007 „Akustinis triukšmas” (nebegalioja nuo 2011 11 01)

Lietuvos higienos normą HN 33:2007 „Akustinis triukšmas”

Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo 2009-2013 metų programa

Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo 2009-2013 metų programa