Triukšmo prevencijos zonos

2014 m. Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino naujausias triukšmo prevencijos zonas (Tarybos sprendimo Nr. 1-2012).

Triukšmo prevencijos zonos patalpintos interaktyviame žemėlapyje (sluoksnis: Aplinkosauga – Tyliosios zonos).

Triukšmo prevencijos zonų reglamentus rasite Triukšmo juridinių aktų skiltyje.

Triukšmo prevencijos zonų žemėlapiai 1 dalis

Triukšmo prevencijos zonų žemėlapiai 2 dalis

Paskirtis

Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos zonų paskirtis – preventyviai apsaugoti vilniečius nuo triukšmo lygių, viršijančių ribines reikšmes (arba artimų joms), keliančių pavojų sveikatai. Triukšmo prevencijos zonos nustatomos atlikus aglomeracijos strateginį triukšmo kartografavimą, tai yra visoje aglomeracijos teritorijoje nustačius automobilių, geležinkelio, oro transporto ir pramonės keliamo aplinkos triukšmo lygius.

Triukšmingų miesto teritorijų triukšmo prevencinės zonos – tai strateginio triukšmo kartografavimo metodu nustatytos miesto teritorijos (išskyrus infrastruktūros ir pramonės bei verslo), kuriose triukšmo lygis artimas ribinėms reikšmėms arba jas viršija  (triukšmo lygis viršija vidutinę metinę integralaus paros triukšmo rodiklio 60 decibelų vertę (L dvn ≥ 60 dBA) ir kurioje būtina vykdyti triukšmo lygių stebėseną ir įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones). Strateginiame triukšmo prevencijos žemėlapyje nustatomos  jų ribos ties 60 decibelų vertės triukšmo lygio izohipse. Papildomas kontroliuojamas triukšmo rodiklis – vidutinis metinis nakties aplinkos triukšmo lygis.

Gyvenamosiose teritorijose triukšmo prevencijos zonų ribos gali būti plečiamos, jei vidutinis metinis nakties aplinkos triukšmo lygis viršija 55 decibelų (L nakties  ≥ 55 dBA).