Taršos šaltiniai / Poveikis sveikatai

Sunkieji metalai yra amžini teršalai, jie nesuyra, o tik keliauja iš vienos ekologinės nišos į kitą. Pavojingas ne tik atskirų pavojingų cheminių teršalų, bet ir jų bendras – sinergetinis veikimas (jis yra išreiškiamas suminiu dirvožemio užterštumo rodikliu Zd (HN 60:2004)). Dauguma sunkiųjų metalų bent keliomis neigiamo poveikio sveikatai savybėmis: kancerogeniniu, mutageniniu, teratogeniniu, o taip pat – ir gonado – , embrio -, nefro – arba neurotoksiniu poveikiu.

Atsisiust Sunkiųjų metalų poveikis sveikatai (0,2 MB)

Atsisiust Elgesio rekomendacijos, esant dirvožemio užterštumui (0,3 MB)

 

Žemiau pateikiama informacija apie cheminių elementų kaupimąsį pramoninių ir kitų taršos šaltinių poveikio zonų dirvožemyje:

Taršos šaltinis

Aptinkami ir rekomenduojami tirti cheminiai elementai

Antrinis spalvotų metalų perdirbimas Alavas, arsenas, baris, berilis, boras, cinkas, chromas, sidabras, gyvsidabris, kadmis, selenas.
Elektros, radiotechnikos ir elektronikos prietaisų gamyba Kobaltas, nikelis, chromas, manganas, molibdenas, stibis, stroncis, švinas, varis, volframas.
Ketaus, legiruotų specialių plienų gamyba ir apdorojimas, staklių gamyba, terminis metalų apdorojimas Kobaltas, molibdenas, bismutas, volframas, cinkas, švinas, kadmis, chromas, vanadis, baris, arsenas, alavas, varis, sidabras, gyvsidabris, nikelis, selenas, berilis, manganas, boras, galis, stroncis.
Autoremonto, transporto įmonės, švininių akumuliatorių gamyba, spaustuvės (tipografija, šrifto liejimas) Švinas, nikelis, kadmis, cinkas, manganas, alavas, varis, sidabras, gyvsidabris, chromas, molibdenas, baris, vanadis, kobaltas, arsenas.
Šiluminės katilinės, elektrocentralės Švinas, cinkas, alavas, varis, sidabras, gyvsidabris, kadmis, nikelis, chromas, molibdenas, manganas, vanadis, kobaltas, uranas, galis, skandis, berilis, iterbis, volframas.
Chemijos pramonė, plastmasių gamyba Švinas, cinkas, alavas, varis, sidabras, gyvsidabris, kadmis, nikelis, chromas, molibdenas, stibis, bismutas, vanadis.
Fosfatinių ir kitų trąšų gamyba Stroncis, cinkas, fluoras, varis, chromas, arsenas, lantanas, itris, baris, kadmis, švinas, uranas.
Odos apdorojimas ir avalynės gamyba, lengvoji pramonė Švinas, cinkas, alavas, varis, sidabras, gyvsidabris, kadmis, nikelis, chromas, molibdenas.
Statybinių, termoizoliacinių medžiagų, cemento, betoninių konstrukcijų, stiklo gamyba Gyvsidabris, stroncis, cinkas, chromas, nikelis, molibdenas, manganas, švinas, alavas, varis, sidabras, kadmis, baris, stibis, cirkonis, boras, galis, itris, bismutas, lantanas, ceris.
Miestų kietos buitinės atliekos, naudojamos kaip trąšos Švinas, kadmis, alavas, varis, sidabras, stibis, cinkas, gyvsidabris, nikelis, chromas, molibdenas, volframas, selenas, kobaltas, berilis, manganas, bismutas, vanadis, baris, boras, arsenas, galis, stroncis.
Kanalizacijos nuotėkų dumblas, užterštas laistomasis vanduo Švinas, kadmis, vanadis, nikelis, alavas, chromas, varis, cinkas, gyvsidabris, sidabras, molibdenas.