Maudyklos

Vilniaus mieste yra stebima maudykų vandens kokybė, siekiant užtikrinti ar vanduo jose yra tinkamas maudytis.

Vilniaus mieste yra išskirtos šios maudyklos: Valakupių I (Neries upė), Valakupių II (Neries upė), Žirmūnų (Neries upė), Salotės ežero, Balsio (kitaip vadinamo Žaliaisiais ežerais), Tapelių ir Balžio (kitaip vadinamo Šilo ežeru).

Maudyklų vandens kokybė yra stebima ir vertinama pagal HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Maudyklų vandenyje yra stebimi ir vertinami cheminiai – fizikiniai ir bakteriologiniai rodikliai. Tyrimai yra atliekami maudymosi sezonų metu (vasaros metu), kas dvi savaites.

2016 m. rugpjūčio 19 d.  atlikti vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai nustatė, kad Žirmūnų g. 93C maudykloje, Valakupių I ir II paplūdimiuose, Salotės ir Tapelių ežeruose viršytos mikrobiologinių parametrų vertės. Žaliųjų ežerų paplūdimyje ir Baldžio ežere matuoti parametrai atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 reikalavimus. Šaltinis: Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

2015 m. liepos 2 d. tyrimų duomenimis, Vilniaus miesto maudyklų vandens kokybė atitiko higienos normos reikalavimus. Vandens kokybės tyrimai parodė, kad Vilniaus miesto maudyklų vanduo yra puikios kokybės (tyrimai atlikti šiose Vilniaus mieste esančiose maudynių vietose: Valakupių I ir II paplūdimiuose, Žaliųjų ežerų, Tapelių, Salotės ir Baldžio ežeruose, Žirmūnų g. 93C esančiose maudyklose).

2014 m. Vilniaus miesto savivaldybės maudyklų vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 reikalavimus. Tyrimai buvo atlikti Valakupių I ir II paplūdimiuose, Salotės ežere, Žaliuosiuose ežeruose, Tapelių, Baldžio ežeruose, Žirmūnų g. 93C esančiose maudyklose.

2012 m. Vilniaus miesto savivaldybės maudyklų vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 reikalavimus.

2011 m. Vilniaus miesto savivaldybės maudyklų vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 reikalavimus.

Daugiau informacijos apie vandens kokybės stebėseną ir vertinimą skaitykite Vilniaus visuomenės sveikatos biuro informaciniame puslapyje.

Interaktyvią Vilniaus miestų maudyklų schemą, taip pat, rasite Vilniaus visuomenės sveikatos biuro informaciniame puslapyje.

Vilniaus miesto maudyklų schema: Maudyklos

Atsisiust Atsisiųsti žemėlapį (0,9 MB)