Programos

Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2023-2028 m. programa

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 1-1656, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2023 – 2028 m. programa. Programos rengimas ir įgyvendinimas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones ir užtikrinti tinkamą gamtinės aplinkos kokybę. Aplinkos monitoringas – tai  sistemingas gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimas, vertinimas ir prognozė.

Programa

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017-2022 m. programa

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Nr. 1-1075, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017 – 2022 m. programa. Programos rengimas ir įgyvendinimas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones ir užtikrinti tinkamą gamtinės aplinkos kokybę. Aplinkos monitoringas, tai  sistemingas gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimas, vertinimas ir prognozė.

Programa

Programos priedas

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vilniaus miesto savivaldybės stebėsenos (monitoringo) ir jos informacinės sistemos 2013-2016 m. programa

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 1-1551, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2013 – 2016 m. programa. Monitoringas organizuojamas ir vykdomas pagal aplinkos sektorius ir turi užtikrinti Savivaldybės teritorijoje gamtinės būklės stebėjimus, analizuoti ir vertinti turimus ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenis, vertinti ir prognozuoti vykstančius aplinkoje pokyčius ir galimas jų pasekmes, kaupti ir teikti informaciją visuomenei ir valstybinėms institucijoms.

Programa

Programos priedas