Triukšmas

Turinys

Triukšmo lygio normos
Triukšmo ribiniai bei leidžiami dydžiai, sąvokų paaiškinimai

Triukšmo poveikis sveikatai
Triukšmo poveikis žmogaus organizmui, poveikio profilaktika

Triukšmo žemėlapiai
Strateginio triukšmo kartografavimo žemėlapiai nuo autotransporto, pagrindinių kelių autotransporto, geležinkelio, orlaivių, pramonės

Vilniaus triukšmo rodikliai
Vilniaus miesto triukšmo rodikliai , žmonių patenkančių į viršnorminę triukšmo zoną skaičius

Juridiniai aktai
Teisinė informacija susijusi su triukšmo sklaida

Triukšmo lygio prevencija
Triukšmo valdymo strategija, priemonės mažinančios triukšmo sklaidą

Tyliosios zonos
Tylioji gamtos zona, tylioji viešoji zona, tylioji aglomeracijos zona, triukšmo prevencijos juostos aplink tyliąsias zonas

Triukšmo prevencijos zonos
Triukšmo prevencijos zonos, kur užfiksuoti triukšmo normų viršijimai

Planai ir priemonės
Vykdymo etapai

Akustinės taršos šaltiniai
Autotransporto triukšmas, orlaivių triukšmas, pramoninis triukšmas, geležinkelių triukšmas