Vilniaus m. gyventojai kviečiami teikti pasiūlymus dėl tyliųjų aglomeracijos zonų steigimų

Paskelbta 2015-12-02

Kviečiame Vilniaus miesto gyventojus Vilniaus miesto administracijai siųsti pasiūlymus dėl tyliųjų aglomeracijos zonų steigimų.

Tyliosios aglomeracijos zonos – tai gyvenamosios (arba mišrios su rekreacine ir sveikatos apsaugos socialine infrastruktūra) paskirties teritorijos, netrikdomos intensyvaus transporto, kitų didelių triukšmo šaltinių triukšmo, skirtos ramaus pobūdžio gyvensenai. Siekdama akustinio komforto, Vilniaus miesto savivaldybės taryba tyliosios aglomeracijos zonos ribose nakties laikotarpiui nustato  galimų triukšmo atvejų skaičių, triukšmo viršijimo trukmę ir aukštesnes nei nustatytos Lietuvos Respublikos vidutines  metines nakties triukšmo lygio ribines vertes. Tyliojoje aglomeracijos zonoje ir jos prevencijos juostoje statyba bei kiti aplinkos pertvarkymai vykdomi, įvertinus, ar nauji objektai nesukels nustatytų triukšmo lygio ribų viršijimo, ribojamas motorinių transporto priemonių eismas ar jų greitis, triukšmą keliančių įrenginių naudojimas. Tyliosios aglomeracijos zonos steigiamos gyventojų iniciatyva, tai yra, pagal teritorijų bendruomenės ar kelių namų bendrijų prašymą. Tyliosios aglomeracijos zonos plotas neturėtų būti mažesnis nei 2 ha.

Tylioji aglomeracijos zona negali patekti į triukšmo prevencijos zonos ribas. Pasitikrinti akustinę situaciją galite pasinaudoję interaktyviais triukšmo duomenų žemėlapiais.

Juridiniai tyliųjų zonų bei triukšmo rodiklių aktai pateikti juridinių aktų skiltyje.

Pasiūlymus ir pastabas, prašome siųsti žemiau nurodytais kontaktais (pasiūlymų ir pastabų siuntimo terminas nėra ribojimas):

Aplinkos apsaugos poskyrio vedėja  rasa.lozoraitiene@vilnius.lt

ir /arba

SĮ „Vilniaus planas” kontaktais info@vplanas.lt