Šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės kviečiamos dalyvauti muzikiniame-meniniame ir aplinkosauginiame edukacininiame projekte „KAS MIŠKE GYVENA?“.

Paskelbta 2021-11-08

Kviečiame šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes dalyvauti muzikiniame-meniniame ir aplinkosauginiame edukacininiame projekte „KAS MIŠKE GYVENA?“. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Pabiručiai“. Projekto iniciatorė lopšelio-darželio „Pabiručiai“ meninio ugdymo mokytoja-ekspertė Loreta Stasytytė. Projekto globėja – gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė. Veiklos globėja – Gražina Makelienė, lopšelio-darželio „Giraitė“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė, Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikos metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja. Projekto koordinatorės: lopšelio-darželio „Pabiručiai“ direktorė Silva Šaulienė ir mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Valdonė Rimašienė.

Projekto trukmė 2021 m. lapkričio 5 d. – gruodžio 10 d. (įskaitytinai). Norinčius dalyvauti projekte prašome užpildyti dalyvio paraišką (žr. Nuostatuose, Priedas Nr. 1), nurodant laiško temą „KAS MIŠKE GYVENA? – 2021“, atsiųsti elektroniniu paštu: kasmiskegyvena@gmail.com nuo 2021 m. lapkričio 15 d. iki gruodžio 1 d. (įskaitytinai).

Daugiau apie Projekto organizavimą Nuostatuose:

Projekte dalyvauja pirmosios 25-ios užsiregistravusios šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos. Pasiekus reikiamą dalyvių skaičių registracija yra stabdoma.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris