Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2024–2028 metams projektas

Paskelbta 2023-11-27

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja apie parengtą Vilniaus miesto triukšmo prevencijos veiksmų plano 2024–2028 m. projektą (toliau – Veiksmų plano projektas).

Atsakinga institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, https://vilnius.lt/lt/, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt.

Veiksmų plano projekto rengėjas – UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, Vilnius, https://www.vilniausplanas.lt/, el. paštas: info@vplanas.lt.

Veiksmų plano apimama teritorija – Vilniaus miesto savivaldybė. Veiksmų plano įgyvendinimo terminas – 2024–2028 m.

Su Veiksmų plano projektu galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybėje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, I ame aukšte, 8.00–17.00 valandomis nuo š. m. lapkričio 27 d. iki gruodžio 22 d. bei savivaldybės tinklapyje (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/saugus-miestas/) nuo š. m. lapkričio 27 d. iki gruodžio 22 d.

Fiziniai ir juridiniai asmenys savo motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl Veiksmų plano projekto gali teikti iki š. m. gruodžio 22 d. el. paštu ruta.balke@vplanas.lt. Teikiant motyvuotas pastabas ir pasiūlymus, kurie turi būti aiškūs ir suprantami, nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal faktinę gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus.

Viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė ir triukšmo šaltinių valdytojų atstovai bus viešai supažindinti su Veiksmų plano projektu ir pastabų bei pasiūlymų įvertinimo rezultatais, įvyks 2024 m. sausio 4 d. 17:30 val. Vilniaus miesto savivaldybės II aukšte, 216 salėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius).

Maloniai prašome apie savo pageidavimą dalyvauti viešajame susirinkime pranešti iki š. m. gruodžio 22 d. el. paštu ruta.balke@vplanas.lt.