Kvietimas dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų projekte „Žaliosios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus, patirtinio gamtos pažinimo“

Paskelbta 2020-10-20

Aplinkosaugos problemos aktualios visame pasaulyje. Tik ar dažnai susimąstome, kad visos šios bėdos kilo dėl žmogaus netinkamo elgesio gamtoje, gamtojautos ir aplinkosauginio raštingumo stokos. Todėl vaikų ekologinės savimonės ugdymas yra reikšminga veikla siekiant ateityje išvengti jau padarytos gamtai ir žmogui žalos. Mokytis reikia gamtoje ir iš gamtos. Mokytis nuo mažens ir visą gyvenimą, nelikti abejingu skriaudžiamai gamtai, formuoti asmens aplinkai draugišką gyvenimo būdą.

Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“,  įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos pažinimo link –  Aš ir Tu pojūčiu takeliu“, kviečia pedagogus kartu keliauti takeliu gamtos pažinimo link ir dalyvauti tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų projekte „Žaliosios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus, patirtinio gamtos pažinimo“

Nuostatai, paraiškos ir veiklos aprašo formos:

Projekto globėja docentė, gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris