Konferencijoje „Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ dalintasi originaliomis idėjomis ir gerąja edukacinių erdvių naudojimo patirtimi

Paskelbta 2020-10-23

Mokyklų aplinka metai iš metų tampa įdomesnė, gyvesnė, originalesnė – joje kuriamos edukacinės erdvės(EE) keičia mokyklų vidaus ir lauko aplinką, kuri tampa svarbia ugdymo proceso dalimi. 2020 metų Nacionalinio mokyklų edukacinių erdvių konkurso rezultatai įrodė, kad įvyko proveržis edukacinių erdvių kūrime. Konkurso II ture dėl geriausiai mūsų šalyje EE kuriančių ir naudojančių ugdymo procese mokyklų vardo varžėsi 80 mokyklų. Nugalėtojomis tapo 30 mokyklų. Konkurse dalyvavo ir Vilniaus miesto švietimo įstaiga – Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis-darželis, kuris tapo viena iš įstaigų-nugalėtojų B grupėje.

Konkurso rezultatams aptarti ir nugalėtojams apdovanoti spalio 15 dieną įvyko konferencija „Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“. Konferencija dėl viruso pandemijos vyko nuotoliniu būdu, jos iniciatorius Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizatoriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Vilniaus universiteto botanikos sodas. Dalyvavo per 200 dalyvių iš įvairių šalies švietimo įstaigų.

Mokyklų edukacinių erdvių kūrėjus pasveikino Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius Algirdas Sakevičius ir VU botanikos sodo direktorius dr. Audrius Skridaila.

Plenarinius pranešimus skaitė Vilniaus universiteto botanikos sodo tyrėjai, kurie pranešimuose aptarė naujas EE kūrimo tendencijas. Dendrologė, Vilniaus universiteto botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus specialistė Gintarėlė Jurkevičienė atkreipė pedagogų dėmesį į kelmų, išvirtusių medžių plačias pritaikymo galimybes edukacijai: nuvirtęs medis tęsia gyvenimą kaip puikus mokymo objektas ir tampa samanų, kerpių, grybų, smulkių gyvūnų stebykla. Kiti pranešėjai klausytojus supažindino su invaziniais augalais, kuriama „Biosfera“.

Anykščių rajono savivaldybės meras, gamtininkas, Traupio botanikos sodo kūrėjas Sigutis Obelevičius dalyviams pristatė savo su mokyklos ir Traupio bendruomenėmis puoselėjamo sodo biologinę įvairovę, edukacines erdves. Šis sodas yra unikalus reiškinys EE kūrimo istorijoje. Tokios gausybės gamtos objektų mokyklos aplinkoje nėra ne tik mūsų šalyje, bet ir visame Pabaltijyje. Sodas atviras lankytojams ištisus metus. Pranešėjas pasidalino patirtimi, kaip rinkti, komponuoti ir interpretuoti biologinės įvairovės ir kitus gamtos objektus mokyklos aplinkoje. Pedagogė Janina Palikevičienė pristatė Literatūrinį taką Traupio botanikos sode. Tako stotelėse supažindinama su rašytojų kūryba ir jos sąsajomis su augalais: A.Baranauskas (sedulėlė), S. Nėris (alyvos, diemedis), K. Binkis (sakura, haiku kūryba), V. Krėvė („Po Grainio liepa“), J. Tumas-Vaižgantas (Napalio pieva), P. Širvys (beržas) ir kt.

Kūrybingai edukacijai naudojamos mokyklos vidaus erdvės. Atverstu vadovėliu tapo Naujamiesčios gimnazijos ne tik lauko, bet ir vidaus erdvės. Jas pranešime „Edukacinė erdvė – tylusis mokytojas“ pristatė Daiva Dirsienė.

Konferencijoje pranešimus pristatė ir kiti edukacinių erdvių kūrėjai dirbantys skirtingų tipų ugdymo įstaigose. Savo patirtimi ir idėjomis pasidalino net 24 pranešėjai iš visos Lietuvos. Pranešimų teminis spektras labai platus, tačiau juos vienijanti idėja – originalūs sumanymai ir praktinės patirtys, kaip vidaus ir lauko edukacines erdves padaryti naudingas ir patrauklias įvairaus amžiaus vaikams ir sėkmingai jas pritaikyti ugdymo procese: nuo vabzdžių, sliekų, sraigių, ežių, paukščių pažinimo, augalo vystymosi proceso tyrimo, muzikos garsų ir ekologinių daržų patiems mažiausiems iki interaktyvaus būdo mokytis genetikos vyresnių klasių mokiniams.

Mokyklų edukacinių erdvių gerąją patirtį apibendrino Vilniaus miesto savivaldybės ekologė, Vilniaus kolegijos docentė dr. Ona Motiejūnaitė. Ji edukacinių erdvių naudojimą ugdymo procese įvardijo geriausiu procesu, lyginant kas šiuo metu vyksta švietimo sistemoje: „Tai deimančiukai švietimo sistemos karūnoje“. Pranešėja vaizdžiai parodė daug edukacinių erdvių infrastruktūros, planavimo, teminės įvairovės pavyzdžių. Atskiras temines erdves kuruoja už jas atsakingi pedagogai, visa bendruomenė sudaro veiklų EE tvarkaraščius. Akcentavo, kad dar yra sričių, kuriose neišnaudotos galimybės veikti: geografinės, mineralų ir uolienų, meteorologinės, fizikinės, Fibonačio skaičių ir auksinės taisyklės gamtoje atradimo, kraštovaizdžio tyrimo ir kitos erdvės. EE pristatymas ir jų naudojimo gerosios patirties sklaida įstaigų interneto puslapiuose taip pat tobulinama ir plėtojamas EE sritis. Didžiausia EE įvairovė sukurta vaikų darželių aplinkoje. Tai vertinga investicija į ateitį. Tačiau mokyklų EE dar skurdokos.

Dažniausiai įdomiausios EE sukuriamos atskirų Pedagogų iniciatyva. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos mokytoja metodininkė Marytė Gečienė ugdymo procesą organizuoja originaliose EE: Mendelio kiemelyje, samanų ar ugdymosi sode. Savo patirtį pristatė pranešime (žiūrėti nuorodą į pranešimus).

Nors ir nuotoliniu būdu, tačiau nuoširdžiai buvo pasveikintos visų mokyklų, konkurso nugalėtojų ir nominantų, bendruomenės. Dovanos, nugalėtojų diplomai (lentelės) į mokyklas iškeliavo paštu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformaliojo švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Birietienė ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio skyriaus vedėjas Almantas Kulbis padėkojo visiems dalyviams, pasidžiaugė konkurso sėkme ir puikiais rezultatais. Atkreipė dėmesį, kad plėtojant edukacinių erdvių naudojimą labai svarbu įstaigų vadovų iniciatyva, pagalba pedagogams, jų skatinimas. Mokyklų edukacinių erdvių projektas peraugo į judėjimą, susikūrė visa edukacinių erdvių bendruomenė, besidalijanti idėjomis, bendraujanti, besimokanti, kurianti Lietuvai.

Pranešimai internete:

https://www.youtube.com/watch?v=dBwUATV4jck

https://www.svietimonaujienos.lt/konferencijoje-mokyklu-edukacines-erdves-ir-ugdymo-procesas-edukaciniu-erdviu-kurimo-aktualijos-ir-geroji-mokyklu-patirtis/ https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/konferencija-

mokyklu-edukacines-erdves-ir-ugdymo-procesas-trumpieji-pranesimai/42896 https://www.youtube.com/watch?v=tjhkbEEdfHo

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris