Atnaujinta interaktyvi oro taršos svetainė

Paskelbta 2021-12-01

Vilnius – vienas iš žaliausių miestų Europoje, nuolat stebi miesto oro kokybę ir atveria svarbiausius aplinkosauginius rodiklius visuomenei. Vilniaus miesto interaktyvių žemėlapių sistemoje nuo šiol galima rasti aplinkos oro taršos temą, kurioje atverti svarbiausi sostinės oro kokybės rodikliai.

Interaktyviame žemėlapyje – Vilniaus oro kokybės prognozės, ankstesnių metų oro teršalų tyrimų koncentracijos, nuorodos į išsamias oro kokybės ataskaitas apie namų ūkių ir intensyvių gatvių keliamą taršą.

Sistemoje atvaizduoti duomenys leidžia įvertinti skirtingų veiklų įtaką oro kokybei. Net 10-yje mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartaluose buvo atlikti tyrimai ir įvertinta individualiai besišildančių namų ūkių sukeliama oro tarša. Interaktyvioje aplinkoje galima įvertinti 2019 m. vykdytus oro taršos tyrimus prie gatvių (8-iose miesto gatvėse, skirtingais pavasario ir vasaros sezono laikotarpiais). Nors atliekant tokius tyrimus sudėtinga atrasti identiškas aplinkos sąlygas ir lyginti rezultatus tarpusavyje, tačiau rekomenduoja gatvių valymą ir purvo surinkimą organizuoti vos pasibaigus žiemos sezonui ir tokiu būdu maksimaliai sumažinti pakeltą aplinkos taršą. Didžioji dauguma duomenų, tai įgyvendinto projekto, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonę Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“, kurio tikslas buvo parengti ir Vilniaus miesto savivaldybės Taryboje patvirtinti Aplinkos oro kokybės valdymo programą 2020–2025 m. Projekto rengėjai: SIA „ELLE”, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Vilnius Tech), SĮ „Vilniaus planas“.

Norintiems stebėti esamą oro taršą ar paskutinių metų pokytį – pateikiami skirtingų oro teršalų metiniai rodikliai, stebimi valstybinėse oro kokybės tyrimų stotyse, atvaizduoti oro taršos modeliavimo rezultatai, kuriais dalinasi Aplinkos apsaugos agentūra. Sistema leidžia analizuoti anglies monoksido, sieros dioksido ir daugelio teršalų rodiklius 2014-2020 m. periodu, o greitu metu bus papildyti ir 2021 m. rodmenys.