Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Oro užterštumas Vilniaus mieste

Lentelėje pateikiama vidutinė paros koncentracija

KD10 – tai dalelės, (aerodinaminis skersmuo nedidesnis nei 10 μm) kur 24 valandų (paros) ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir ji neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus.

NO2 – azoto dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma metinė 40 μg/m3, 1 valandos - 200 μg/m3 ribinės vertės.

SO2 – sieros dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma paros (24 val.) – 125 μg/m3 ribinė vertė. Sieros dioksido (SO2) koncentracijai nustatyta pavojaus slenksčio vertė - 500 μg/m3.

CO – anglies monoksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma maksimali 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu – 10 mg/m3.

Naujienos

Patarimai sodinantiems medžius

Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“, vykdydama Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektą „Antakalnio kraštovaizdžio pažinimas ir žalių edukacinių erdvių kūrimas“ daug dėmesio skyrė bendruomenės narių mokymams kaip tinkamai sodinti ir prižiūrėti medžius. Kartu su specialistais parengė informacinę (…)

Skaityti toliau