Vaikų gamtamokslinio ugdymo patirtimi pedagogai dalijosi konferencijoje „Aplinkosauginė veikla artimiausioje vaiko aplinkoje“

Paskelbta 2022-10-27

Vilniaus lopšelio-darželio „Žvangutis“ bendruomenė 2022 metais vykdo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą 3 elementai „Žvangučio sode“. Projekto vadovė Ramunė Vėželytė, koordinatorė Birutė Grabliauskienė. Vienas iš projekto renginių – spalio 27 dieną organizuota Respublikinė teorinė-praktinė konferencija  „Aplinkosauginė veikla artimiausioje vaiko aplinkoje“ (nuotoliniu būdu). Konferencijoje pranešimus skaitė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai iš įvairių šalies įstaigų.

Rita Pilypaitienė, Žydrė Ramelienė, Violeta Bisikirskienė iš Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ pranešime „Edukacinių erdvių kūrimas: beieškant inovacijų“ dalijosi patirtimi apie edukacinių erdvių įstaigos aplinkoje kūrimą ir jų naudojimą vaikų gamtamoksliniam ugdymui, sėkmingą projekto „Mokomės žaliojoje aplinkoje ir iš jos“ vykdymą. Darželio aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos tyrinėti, kurti, prisidėti prie jaukios ir gražios aplinkos kūrimo. Vilniaus lopšelis-darželis „Vaidilutė“ 2021 metais dalyvavo Vilniaus miesto švietimo įstaigų edukacinių erdvių konkurse ir laimėjo 2-ąją vietą, o 2022 metais dalyvavo Nacionaliniame mokyklų edukacinių erdvių konkurse.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Coliukė” pedagogės Jevgenija Ležniovė, Agata Vysockienė pristatė pranešimą „100 DALYKŲ kuriuos TU gali padaryti dėl ŽEMĖS“. Darželis jau du kartus buvo Vilniaus miesto švietimo įstaigų edukacinių erdvių konkurso laimėtojų gretose, o 2022 metais tapo Nacionalinio mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojais. Darželio teritorijoje yra auginamos vištos. Vaikai stebi kaip iš kiaušinio išsirita viščiukas, kaip jis užauga į vištytę; stebi kaip iš lėliukės išsivysto drugelis, tyrinėja vabzdžius. Daug darbų vaikai atlieka darže: stebi augalų augimą nuo sėklytės iki naujo derliaus. Įstaigoje vykdomi įvairūs projektai. Vienas iš jų – „Ekonykštukas“, kurio veiklos motyvavo vaikus rūpintis gamta, skatino būti draugiškais ir daryti gerus darbus. Kuro naudojimo patalpoms šildyti problemas vaikai sprendė spektaklio „Kaip zuikis namus šildė“ pagalba: įvertino galimas kuro rūšis ir nutarė, kad geriausia naudoti Saulės energiją šilumai gaminti. Vaikai patys gamino popierių ir iš pagaminto popieriaus kūrė plakatą, mokėsi naudotis taromatu ir dar daug kitokių veiklų organizuoja kūrybingieji pedagogai.c

Vilma Kavaliauskienė (Ukmergės vaikų lopšelis-darželis ,,Žiogelis“) pranešime „Trumpoji grandis link tvarumo darželyje…“ dalijosi gerąja natūralių priemonių naudojimo ugdomoje veikloje patirtimi.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ pedagogė Julija Šareckaja  pranešime „Ekologijos svarba ikimokykliniame ugdyme“ dalijosi patirtimi vykdant tarptautinį ekologinį projektą, kuriame dalyvavo pedagogai iš Estijos, Italijos, Ispanijos, Turkijos. Įstaiga yra nusipelniusi vardo „Žalia mokykla“. Vaikai darželyje mokomi rūšiuoti atliekas, jiems  dažnai organizuojami pažintiniai žygiai į šalia esantį Jomanto parką, vykdomos mokomosios veiklos gamtos reiškiniams pažinti (aiškinamasi kas yra ugnis, kokie pavojai susiję su ugnimi, kokios gaisrų priežastys ir kaip jų išvengti ir kt.). Vaikai kuria žaidimus, maketus iš antrinių žaliavų ir gamtinės medžiagos (pavyzdžiui, dantukų maketą iš plastikinių butelių dugno). Edukacijai naudojamos interaktyvios bitutės.

 Daiva Sebeckienė, Gertrūda Narkovič (Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“) dalijosi gerąja patirtimi organizuojant vaikų tyrinėjimo veiklas Valdovų ir Bernardinų soduose. Vaikai tiria dirvožemį, augalų sandarą, augimą, mokosi pažinti augalų įvairovę. Vaikai fotografuoja gamtos objektus. Vaikams labai patiko vandens tyrimai (tirtas tvenkinio ir Vilnelės vanduo), stebėti Vilnelės vandens sroves, upės biologinę įvairovę, išsiaiškinti kur Vilnelė įteka į Nerį, kas padėjo suprasti, kad visi upeliai suteka į upes, o upės savo vandenis plukdo į jūrą. Smagus renginys buvo vėjarodžių gamyba ir jų išbandymas.

Lina Pratusevičienė (Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“) dalijosi vaikų ugdymo(si) edukacinėje lauko erdvėje „Orų stebėjimo stotelė“ gamtamoksline ir aplinkosaugine patirtimi. Įstaiga jau penkeri metai vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mes – gamtai, gamta – mums“, vadovė Irena Peciukonienė. Įstaigos aplinkoje sukurta 14 edukacinių erdvių. Naujausia erdvė – „Orų stebėjimo stotelė“. Įsigyti prietaisai orams stebėti. Vaikai tyrinėja vandenį, orą, veda orų stebėjimo kalendorių; stebi debesis, mokosi skirti plunksninius, kamuolinius, sluoksninius debesis, aiškinasi kaip jie susidaro; smagiai tyrinėja vėją, stebi kaip jis suka vėjo malūnėlius ir t.t.

Jelena Mučin (Vilniaus lopšelis-darželis „Lašelis“)  pristatė pranešimą „Žemė-mūsų namai“, kuriame pasidalijo vaikų veiklų gamtoje patirtimi: konteinerių rūšiavimui gaminimas, knygučių apie Žemę sudarymas, plakatų kūrimas, inkilų gaminimas, gamtos gyvenimo stebėjimai. Įstaigos aplinkoje įrengtas ekologinis takas su 12 stotelių.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“ ketverius metus vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos namų duris pravėrus“, vadovė Audronė Markevičienė. Konferencijoje projekto vadovė pasidalijo patirtimi kuriant ir naudojant įstaigoje edukacines erdves ugdant vaikų ekologinę savimonę, formuojant aplinkai draugišką gyvenimo būdą. Pradėta kurti edukacines erdves buvo nuo daržo, o vėliau jų vis daugėjo. Įdomi Voverės maitinimo stotelė, nes teritorijoje gyvena dvi voverytės. Šiais metais pasodintas ginkmedis, budlėja, rasakilos (2022 metų Vilniaus miesto edukacinių erdvių augalas). Svarbiausia tai, kad visų veiklų centre – vaikas. Tai jo ugdymuisi sudaromos palankios sąlygos, siekiama jį skatinti pažinti, motyvuoti saugoti gamtą.

Rasa Paznėkienė (Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“) pranešime „Gamta ir mano namai, dalijosi patirtimi organizuojant veiklas gamtoje 3-4 metų vaikams. Daug dėmesio skiriama vaikų meninei veiklai. Vaikai su pedagogais kuria pasakojimus apie stebėtus gamtos objektus, motyvuoja vaikus globoti gamtą, saugiai elgtis aplinkoje. Kalbama su vaikais ir apie mikroorganizmus, jų naudą ir žalą.

Mokytojos Gitana ir Oksana dalijosi patirtimi įgyvendinant projektą „5 elementai“, kurį vykdo jau keturi metai.

Dalia Novoslavska, Laima Zabukaitė (Vilniaus lopšelis-darželis „Liepsnelė“) pranešime „Maisto mesti nevalia“ pasidalino patirtimi kaip ugdo vaikų vartojimo kultūrą, moko tausoti maistą. Vaikams ypač patiko veikla, kai patys rinko, pjaustė obuolius ir padedami pedagogų kepė pyragą.

Konferencijoje dalyvavo ir Vilniaus miesto savivaldybės ekologė doc.dr. Ona Motiejūnaitė, kuri padėkojo pedagogams už aplinkai draugiškas veiklas, profesionalų ir kūrybingą vaikų gamtamokslinį ugdymą, pasidžiaugė, kad tiek daug vykdoma ekologinių projektų ir padėkojo už bendradarbiavimą vykdant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamus visuomenės aplinkosauginio švietimo projektus. Padėka konferencijos organizatoriams, inicijavusiems gerosios vaikų gamtamokslinio ugdymo patirties sklaidą.