Kvietimas dalyvauti Respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte ,,Su meile Žemei“

Paskelbta 2024-03-14

Respublikinį ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinį projektą ,,Su meile Žemei“, skirtą Žemės dienai paminėti, organizuoja Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio bendruomenė. Projekto partneriai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto aplinkos skyriaus Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyris.

Projektas organizuojamas nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d. 12. Projekto metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ugdytinių tėvai, prieš vaikams atliekant kūrybinį darbą, skiria laiko pokalbiams su vaikais apie Žemę – kaip prisidėti prie jos išsaugojimo, taršos mažinimo, Žemės aplinkos būklės gerinimo. Visi kviečiami būti Žemės globėjais ir atkreipti dėmesį į tai, kaip elgiamės su savo planeta.

Daugiau apie projektą Nuostatuose.

Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyris