Konkurso „Gėlynas – žmogaus ir gamtos santykių darnos atspindys“ rezultatai

Paskelbta 2019-01-04

Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos poskyrio specialistai kartu su Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros bendruomene 2018 metų rudenį organizavo konkursą „Gėlynas – žmogaus ir gamtos santykių darnos atspindys“
Konkurso tikslas – skatinti Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendruomenių narius atskleisti pasirinkto savo įstaigos aplinkos ar Vilniaus miesto gėlyno grožį ir reikšmę, sukurti originalų gėlyno pristatymą, atskleidžiantį asmens gebėjimą pažinti gamtą, gėlių savybes, pamatyti gėlių įvairovę, suvokti gėlynų vaidmenį gamtoje ir žmogaus gyvenime, skatinti miestiečių norą saugoti ir puoselėti miesto žaliąją aplinką, gilinti gamtojautą.
Uždaviniai:
* skatinti žmones domėtis miesto augalų įvairove ir savybėmis, geriau pažinti miesto žaliąjį rūbą, padėti suprasti jo reikšmę ir išsaugojimo svarbą dabar ir ateities kartoms;
* ugdyti miesto gyventojų gebėjimą pažinti gėles (jų biologiją, ekologiją), suprasti jų funkcionavimo savitumus, skatinti gražinti ir saugoti savo aplinką;
* skatinti patirtinį, tiriamąjį, kūrybinį, interpretacinį aplinkos pažinimą ir edukacinių gėlynų kūrimą švietimo įstaigų aplinkoje;
* gilinti asmens gamtojautą ir tobulinti gamtamokslinę kompetenciją;
* ugdyti vilniečių kūrybiškumą, žingeidumą, pastabumą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą originaliai perteikti augalų pasaulio ypatumus.

Konkursas organizuotas Vilniaus kolegijai įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programos projektą „Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendruomenių ekologinės savimonės ugdymas tiriant aplinką“.
Konkursui buvo teikiami individualūs autoriniai darbai – sukurti originalūs pasirinktų Vilniaus miesto gėlynų pristatymai, atspindintys asmeninį autoriaus santykį su gamta, gėlių pažinimą ir šio pažinimo rezultatų interpretavimą. Konkurso dalyviai visais pojūčiais turėjo tirti, pajausti gėlyną: kokias emocijas, mintis jis sukelia, ką pasakoja jo gėlės, kokius kvapus jis skleidžia, kokią žinią mums perduoda… Gėlynas galėjo būti fotografuojamas, piešiamas, aprašomas ir pan.

Dėkojame visiems konkurso dalyviams už originalius meniškus gėlyno pristatymus. Konkurso darbų vertinimo komisija vadovavosi šiais kriterijais:
* gėlyno aprašo turinys (gėlyno reikšmės, gėlių savybių atskleidimas, pagrindinės minties aiškumas ir aktualumas, raiški kalba);
* ekologiniai ir aplinkosauginiai aspektai;
* kūrybingumas, originalumas;
* iliustracijų kokybė, atitikimas kūrinio turiniui.

KONKURSO „GĖLYNAS – ŽMOGAUS IR GAMTOS DARNOS SANTYKIŲ ATSPINDYS“
NUGALĖTOJAI

PEDAGOGAI

1. Gėlynas Vilniaus lopšelio-darželio ,,Žilvinėlis“ aplinkoje JOLANTA KULIKAUSKIENĖ. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Žilvinėlis“ mokytoja metodininkė.
2. Pabiručių gėlynas. VALDONA RIMAŠIENĖ. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Pabiručiai“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

MOKINIAI

1. Gėlynas. Banguojantis gėlynas. Dainuojantis gėlynas. Skrydis į gėlyną. Trešnės kiemas. Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos 4 klasės šeši mokiniai. Mokytoja Laima Versiackaitė.

2. Mokinių puoselėjamas originalus gėlynas prie mokyklos – Pelargonijų piramidė. Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos 4 a klasės du mokiniai. Mokytoja Vita Zakienė.

3. „Meilės gėlės“. Gėlės prie Žaliojo tilto Nėries krantinėje. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla, 3a klasės mokinė. Mokytoja Gražina Tamašauskienė

Sveikiname konkurso nugalėtojus. Jie pagerbti Vilniaus miesto savivaldybės Padėkos raštais, dovanėlėmis.

Tokie konkursai bus organizuojami ir 2019 metais. Dalyviai gerai įvertino konkurso tikslą ir uždavinius, pripažino, kad užduotys paskatino stabtelėti ir atidžiau tyrinėti aplinką, pamatyti gėlių spalvas ir grožį, netgi išgirsti jų kalbą, kilo noras ir patiems prisidėti prie gėlių sodinimo ir priežiūros darbų.

Visa mūsų išmintis randasi iš jausmų. Leonardas da Vinčis
Dėl ekologinio ir aplinkosauginio švietimo veiklų galima kreiptis į ekologę Oną Motiejūnaitę, el.p.: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt
Bendradarbiaukime!

Vilniaus miesto savivaldybės
Aplinkos apsaugos poskyris