Konkursas „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“

Paskelbta 2020-03-10

Naujų technologijų plėtra, ekologiniai iššūkiai, edukacinės paradigmos kaita skatina mąstyti apie ugdymo kokybę ir jos kaitą, būtinybę ugdyti atsakingą, sveiką, gebantį gyventi darnoje su aplinka, ekologinėmis kompetencijomis pasižymintį asmenį. Šių kompetencijų ugdymas susijęs su pažinimu, įvairių aplinkos sistemų ryšių supratimu, žmogaus poveikio aplinkai suvokimu, atsakingo požiūrio ir elgesio su aplinka formavimu. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas yra darnios plėtros pagrindas.

Mokinių ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas grindžiamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Netradicinio ugdymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-299 „Dėl Netradicinio ugdymo koncepcijos patvirtinimo“, atnaujinta Europos Sąjungos tvaraus vystymosi strategija, patvirtinta Europos Vadovų Tarybos 2006 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 10917/06, Nacionaline darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“ (Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos tvirtinimo 2015 m. balandžio 23 d. Nr. V-379).

Pagrindinis ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo tikslas – ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę, gebančią savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo. Šiam tikslui įgyvendinti svarbi veikla yra jaunojo tyrėjo ugdymas. Konkursas „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“  jau 22 metus kviečia jaunuosius 3-8 klasių tyrėjus pristatyti savo darbus, susitikti ir dalintis gerąja patirtimi kuriant ir tyrinėjant. Konkurso iniciatorės Irena Stankevičienė ir Laimutė Savickaitė-Bunikienė džiaugiasi, kad konkurso dalyvių kiekvienais metais daugėja. Šiais, 2020 metais, sulauktas rekordinis skaičius dalyvių – per 90. Tobulėja ir patys tyrėjai. Kai kurie jų jau dirba mokslo laboratorijose, patys prisideda prie jaunųjų tyrėjų ugdymo. Didėja darbų temų įvairovė – nuo gyvosios ir negyvosios gamtos tyrimų iki visatos stebėjimų (Vilniaus Žemynos progimnazijos moksleivės pranešimas apie Jupiterio palydovą Europą), modelių konstravimo, technologijų kūrimo. Žinoma, didelis indėlis šioje veikloje yra mokytojų, kurie nukreipia, paaiškina, parodo mokiniams ir veda juos tyrėjo keliu.

Vertinimo komisijoje jau ne vienerius metus dalyvauja ir Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė doc. dr. Ona Motiejūnaitė. Šiais metais teko bendrauti su 7 klasių mokiniais. Džiugu, kai mokiniai domisi, tiria aplinką – pranešimą apie įvairių gyvūnų paliekamas žymes aplinkoje pristatė Raseinių V. Petkaus pagrindinės mokyklos moksleivis, moksleivės iš Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos tyrinėjo šulinių vandenį, gyventojų CO2 pėdsakus tyrė Utenos rajono Užpalių ir Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos moksleiviai. Moksleiviai, tyrinėdami aplinką, ugdosi gebėjimą analizuoti lokalias bei globalias problemas ir aktyviai veikti, jas sprendžiant. Kiti konkurso dalyviai pristatė modelius (Mėnulio fazių, Namo ant magnetinių pagalvių modeliai) ar parengė cukraus vatos gamybos namuose technologiją (VšĮ „Mokykla vaikams“ progimnazijos „Magis“ moksleivė).

Aplinkos tiriamoji veikla – prasminga, svarbi veikla sudaranti sąlygas mokiniams nuosekliai įgyti integralių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, aplinkos tyrimo ir sprendimų priėmimo gebėjimų, kurių reikia ekologinėms problemoms spręsti, tapti atsakingais piliečiais, kuriančiais ir puoselėjančiais aplinką. Tad linkime jauniesiems tyrėjams įžvalgumo, kruopštumo, atsakingumo, kūrybingumo ir visokeriopos sėkmės mokslo kelyje.

Lietuvos mokinių mokslinių tiriamųjų darbų vertinimas. Lietuvos mokinių konkursui 145 mokiniai pateikė 89 darbus.

NUTARTA:

  • Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro laureato diplomais ir dovanomis apdovanoti:

Dominyka Garmutė ir Dovidas Petrauskas, Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos 3 kl. mokiniai, už darbą „Temperatūros, šviesos ir drėgmės poveikis sėklų daigumui“ (vad. Simona Juozapavičienė);

Paulius Gedžiūnas ir Livija Jatkevičiūtė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 3 kl. mokiniai, už darbą „Prikeliu seną daiktą naujam gyvenimui“ (vad. Danguolė Savičienė);

Evaldas Stirbys ir Paulius Miliūnas, Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos 3 kl. mokiniai, už darbą „Vaikų regos sutrikimų paplitimas ir jų rizikos veiksniai tarp Kauno P. Mašioto 1-4 kl. mokinių“ (vad. Ramutė Tirūnienė);

Marija Alijošiūtė ir Gabrielė Šeflerytė, Kauno Prano Mašioto pradinė mokyklos 3 kl. mokinės, už darbą „Ar gerai valomės dantis?“ (vad. Kristina Jurskienė);

Meda Petkevičiūtė ir Amelija Breikštaitė, Kauno Karalienės Mortos mokyklos 4 kl. mokinės, už darbą „Lietuvos vaikų laimės indeksas” (vad. Lina Liškė);

Majus Laktionkinas, VšĮ „Mokykla vaikams“ filialo pradinės mokyklos „ŽINIUKAS“ 4 kl. mokinys, už darbą „Svertas mane supančioje aplinkoje” (vad. Teofilius Kilmonis);

Marija Ivaškaitė, VšĮ „Mokykla vaikams“ filialo pradinės mokyklos „ŽINIUKAS“ 4 kl. mokinė, už darbą   „Kaip namie pasigaminti sviesto?” (vad. Teofilius Kilmonis);

Rokas Kupčiūnas, Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos 5 kl. mokinys, už darbą „Mėnulio tolimosios pusės krateriai” (vad. Aurelija Visockienė, LMNŠC);

Pijus Piekus, VšĮ „Mokykla vaikams“ filialo progimnazijos „MAGIS“, 5 kl. mokinys, už darbą „Kodėl pro mažą skylutę matosi apverstas vaizdas?“ (vad. Teofilius Kilmonis);

Laurynas Tiškevičius, VšĮ „Mokykla vaikams“ filialo progimnazijos „MAGIS“ 6 kl. mokinys, už darbą „Solenoidas“ (vad. Teofilius Kilmonis);

Orinta Kalinovskaja ir Paulina Šulcaitė, Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos 6 kl. mokinės, už darbą „Elektros srovės gavimas natūraliomis sąlygomis“ (vad. Gita Uzialienė);

Beatrisė Vinokurova, Utenos r. Užpalių gimnazijos 7 kl. mokinė, už darbą „Kaimiškos vietovės gyventojo CO2 pėdsako tyrimas” (vad. Stasys Kirdeikis);

Ardas Liaukonis, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 7 kl. Mokinys, už darbą „Miesto gyventojo CO2 pėdsako tyrimas“ (vad. Dalia Umantaitė);

Tomas Bubulas, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 7 kl. mokinys, už darbą „Įvairių gyvūnų paliekamos žymės natūralioje gamtoje ir žmonių gyvenamoje aplinkoje“ (vad. Rasa Vaišvilienė);

Deimantė Piaulokaitė ir Deimantė Bružaitė, Gargždų „Minijos“ progimnazijos 7 kl. mokinės, už darbą „Dantų pastų savybių tyrimas“ (vad. Dalia Razguvienė);

Vanesa Bedrovaitė ir Augustė Karaliūtė, Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos 7 kl. mokinės, už darbą „Natūralių trąšų poveikis pomidorams“ (vad. Vlada Dovydėnienė);

Augustė Gečaitė, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 7 kl. mokinė už darbą „Pelenų įtaka agurkų augimui“ (vad. Diana Vepštienė);

Emilija Pincevičiūtė, Vilniaus Pavilnio progimnazijos 8 kl. mokinė, už darbą „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį pro G. Galilėjaus teleskopą“ (vad. Marta Petrauskienė);

Vėjas Kasperavičius, Vilniaus jėzuitų gimnazijos 8 kl. mokinys, už darbą „Merkurijaus tranzitas Saulės disku“ (vad. Aurelija Visockienė, LMNŠC);

Jovilė Vizbaraitė, Panevėžio r. Dembavos progimnazijos 8 kl. mokinė, už darbą „Prieskonių galia“ (vad. Aldona Klebonaitė);

Deimena Žilinskaitė ir Karolina Ingelevič, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos 8 kl. mokinės, už darbą „Vandens kokybės nustatymas“ (vad. Loreta Šiškevičienė);

Emilija Milašiūtė ir Ieva Navickaitė Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos 8 kl. mokinės, už darbą„Mikroorganizmų atsparumas natūraliems antibiotikams“ (vad. Aušra Kaupienė).

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro pagyrimo raštais apdovanoti:

Paulius Satkūnas ir Artur Bugrov, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 3 kl. mokiniai, už darbą„Plėšrumo vertinimas naudojant dirbtinius vikšrus ir lapų mėginius“ (vad. Danguolė Savičienė);

Deividas Juška ir Faustas Prieskienis, Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokyklos 3 kl. mokiniai, už darbą „Drugelio metamorfozė“ (vad. Simona Juozapavičienė);

Eimis Juozapavičius ir Justas Štreimikis, Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokyklos gimnazijos 4 kl. mokiniai, už darbą „Kodėl nafta pavojinga paukščiams?“ (vad. Kolomba Bulotienė);

Vainius Leliukas, Panevėžio r. Dembavos progimnazijos 4 kl. mokinys, už darbą „Mano šeimos bitynas“ (vad. Marytė Trinkūnienė);

Evaldas Vansevičius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus 4 kl.

mokinys, už darbą „Robotas – Gelbėtojas“ (vad. Milda Černiauskaitė);

Emilijus Trinkūnas, Panevėžio r. Dembavos progimnazijos 5 kl. mokinys, už darbą „Obelų kenkėjai ir saugotojai“ (vad.Aldona Klebonaitė);

Monika Varnaitė, VšĮ „Mokykla vaikams“ filialo progimnazijos „MAGIS“ 5 kl. mokinė, už darbą „Kaip pasigaminti skanią arbatą?“ (vad. Teofilius Kilmonis);

Pijus Kreimeris, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 5 kl. mokinys, už darbą „Lėtūnų (lot. Tardigrada), arba „samanų paršiukų“ paieškos samanų ir kerpių mėginiuose“ (vad. Rasa Vaišvilienė);

Dominyka Skrolytė, VšĮ „Mokykla vaikams“ filialo progimnazijos „MAGIS“ 6 kl. mokinė, už darbą „Natūralių kvepalų gamyba?“ (vad. Teofilius Kilmonis);

Ugnė Petrikaitė ir Liepa Rūta Svaraitė, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos 7 kl. mokinės, už darbą „Aukštupių ir Žygaičių vietovių geriamojo vandens kokybės rodiklių palyginimas“ (vad. Viktorija Beitienė);

Gabija Kvietkutė ir Julija Juškaitė,Raseinių V. Petkaus pagrindinės mokyklos 7 kl. mokinės, už darbą „Augalų lapų žotelių tyrimas“ (vad. Rasa Vaišvilienė);

Evelina Mikniūtė, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos 8 kl. mokinės, už darbą „Rožių žydėjimo trukmės priklausomybė nuo stiebo nupjovimo pobūdžio“ (vad. Viktorija Beitienė);

Juventas Trakas ir Matas Stapulionis, Utenos r. Užpalių gimnazijos 8 kl. ir 7 kl. mokiniai, už darbą „Magnetinių guolių tyrimas“ (vad. Stasys Kirdeikis);

Mantas Dalgiado ir Kajus Gaidamovičius, Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos 8 kl. mokiniai, už darbą „Magų triukai – magija ar tiesiog fizika?“ (vad. Gita Uzialienė).

Pagarba ir padėka pedagogams, vedantiems savo ugdytinius mokslo keliu. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštais apdovanoti mokinių vadovai:

Renata Vaišnorienė, Alytaus Panemunės progimnazija;

Ramunė Raguckienė, Alytaus Šaltinių progimnazija;

Rasa Kižienė, Alytaus Šaltinių progimnazija;

Rasytė Gaidienė, Anykščių Antano Vienuolio progimnazija;

Vlada Dovydėnienė, Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija;

Rasa Rutkauskienė, Druskininkų r. Leipalingio progimnazija;

Ilona Tulabienė, Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla;

Dalia Razguvienė, Gargždų „Minijos“ progimnazija;

Gediminas Čepkauskas, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija;

Lina Liškė, Kauno Karalienės Mortos mokykla;

Kristina Jurskienė, Kauno Prano Mašioto pagrindinė mokykla;

Ramutė Tirūnienė, Kauno Prano Mašioto pagrindinė mokykla;

Zuzana Mažeikaitė, Kauno Prano Mašioto pagrindinė mokykla;

Kolomba Bulotienė, Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla;

Simona Juozapavičienė, Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla;

Evelina Šmulkštytė, Kauno Veršvų gimnazija;

Dalia Umantaitė – Vaivadienė, Klaipėdos „Versmės“ progimnazija;

Diana Vepštienė, Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija;

Danguolė Baranauskienė, Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla;

Marytė Trinkūnienė, Panevėžio r. Dambravos progimnazija;

Aldona Klebonaitė, Panevėžio r. Dambravos progimnazija;

Alvydas Jėčius, Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija;

Virginija Paliulionienė, Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija;

Rasa Vaišvilienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla;

Zinaida Lukošiūnienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla;

Gita Uzialienė, Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija;

Viktorija Beitienė, Tauragės r. Žygaičių gimnazija;

Stasys Kirdeikis, Utenos r. Užpalių gimnazija;

Aušra Kaupienė, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija;

Loreta Šiškevičienė, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija;

Milda Černiauskaitė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus;

Marta Petrauskienė, Vilniaus Pavilnio progimnazija;

Teofilius Kilmonis, VšĮ „Mokykla vaikams“ filialo progimnazija „MAGIS“;

Danguolė Vaznelė, VšĮ „Mokykla vaikams“ filialo progimnazija „MAGIS“;

Aurelija Visockienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;

Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazija.

Žemės ateitį kuriame visi!

Daugiau apie konkursą: https://www.lmnsc.lt/mano_zvilgsnis_i_supanti_pasauli/

Aplinkos apsaugos poskyris