Edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo gerąja patirtimi pedagogai dalijosi seminare „Gamtos terapija“

Paskelbta 2022-10-24

Spalio 20 dieną Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras, įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mokomės iš gamtos“, organizavo seminarą pedagogams „Gamtos terapija“. Seminaro dalyvius pasveikino renginio globėja, VMS ekologė doc.dr. Ona Motiejūnaitė, kuri akcentavo edukacinių erdvių naudojimo mokyklose proveržį, pasveikino dalyvius su Europos kraštovaizdžio konvencijos diena, paskatino pedagogus su savo ugdytiniais dažniau tyrinėti kraštovaizdį ir tyrimams rekomendavo naudoti specialistų parengtas metodikas (Europos Tarybos Kraštovaizdžio Konvencija UGDOMOJI VEIKLA KRAŠTOVAIZDŽIO TEMA PRADINĖMS MOKYKLOMS. Pedagoginis bukletas: https://rm.coe.int/council-of-europe-landscape-convention-educational-booklet-lithuanian/1680a0b95f; Giedrė Godienė. Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė 2013. https://gamtosknyga.lt/leidinys/krastovaizdzio-pazinimo-pradzia/ ), palinkėjo prasmingo darbo ir kūrybingai adaptuoti seminaro idėjas savo mokykloje.

Seminaro programa:

Šarūnas Gerulaitis supažindino seminaro dalyvius su Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės jau ne pirmus metus vykdomo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Mokomės iš gamtos“ rezultatais. Daug prasmingų veiklų vykdyta, sukurtos naujos ir tobulintis esamos edukacinės erdvės, parengta metodinė medžiaga įvairioms pamokoms gamtoje, keliauta gamtos takais, organizuoti aplinkosauginiai renginiai.

 Asta Sinkevičienė pristatė teritorijoje sukurtas ir naudojamas edukacijai 5 gamtos stoteles. Kiekvienoje stotelėje  galima rasti skirtingų dalykų mokytojų parengtas metodikas pamokoms. Veiklos gamtos stotelėse yra mėgiamos įstaigos ugdytinių. Pedagogams buvo naujas iššūkis –rengti metodikas veikloms gamtoje, tačiau pradėjus vykdyti veiklas ir matant mokinių susidomėjimą, pamokos gamtoje tampa mokykloje kasdienybe. Veiklų edukacinėse erdvėse privalumai: galimybės saviraiškai, atgaiva mokytojui, kūrybos džiaugsmas, nauda mokiniui ir mokytojui, nenusibostanti veikla mokiniui, bendrystės stiprinimas ir kt.

Aušrelė Sereikienė dalijosi gerąja edukacinių erdvių kūrimo patirtimi Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje (Kėdainių raj.). Gimnazija yra Mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtoja nuo 2012 metų iki 2022 metų. Tad sukaupta turtinga patirtis, sukurta ir naudojama daug teminių edukacinių erdvių. Svarbu, kad šia veikla būtų susidomėjusi visa bendruomenė, kiekvienas jos narys aktyviai pagal savo kompetenciją prisidėtų prie edukacinių erdvių naudojimo. Mokykloje įgyvendinta Geros mokyklos koncepcijos nuostata – sukurta „mokykla be sienų“. Edukacinės veiklos organizuojamos ir už mokyklos ribų, miestelyje. Pedagogai iš kitų mokyklų kviečiami atvykti į gimnaziją ir čia organizuoti metodinę dieną.

Lina Bičiūnienė pristatė Volungės darželio-mokyklos edukacines erdves, akcentavo, kad jas kuria aktyvi ir kūrybinga komanda. Mokykla yra 2022 metų Nacionalinio mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtoja.

Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ pedagogės Laura Bunevičiūtė, Laima Preisienė, Rugilė Uginčienė pristatė įstaigos aplinkoje sukurtas edukacines erdves ir akcentavo interaktyvių priemonių naudojimo svarbą edukacijoje. Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ yra 2022 metų Nacionalinio mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojas.

Laura Bunevičiūtė savo pranešime supažindino seminaro dalyvius su Verkių regioninio parko kultūros ir gamtos paveldo vertybėmis, jų naudojimo edukacijai galimybėmis. Verkių ir Pavilnių RP direkcijos pastate šiais metais duris atvėrė Lankytojų centras, kuriame edukacijai skirtos informatyvios ir įdomios ekspozicijos: kvapų kambarys, kraštovaizdžio formavimo žaidimas, pėdsakų pažinimas, gamtos garsų klausimas, pažintis su skruzdėlynu, Veikla „Surask Liudviko lobį“ ir daugelis kitų. Čia yra puikios galimybės vesti pamokas, organizuoti renginius.

Seminare sklaidė daugybė inovatyvių idėjų, kurias, tikime, pedagogai pritaikys savo darbe. Padėka seminaro organizatoriams, pranešėjams ir visiems dalyviams. Iki naujų susitikimų!