Akustinės taršos šaltiniai

Remiantis Europos parlamento ir komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo yra išskyriamos 4 esminės akustinių taršos šaltinių grupės, kurioms taikomos atitinkamos metodikos:

1. Pramoninis triukšmas

2. Orlaivių triukšmas

3. Kelių transporto triukšmas

4. Geležinkelių triukšmas

Pramoninis triukšmas

ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore sklindančio garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“.

Šiai metodikai tinkamus duomenis apie spinduliuojamąjį triukšmą (įvesties
duomenis) galima gauti atlikus matavimus pagal vieną iš tokių
metodikų:

— ISO 8297: 1994 „Akustika. Pramoninių zonų su daugeliu šaltinių garso galios lygio nustatymas matuojant garso slėgio lygį aplinkoje. Ekspertinis metodas“,
— EN ISO 3744: 1995 „Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Ekspertinis beveik laisvojo lauko virš atspindinčiosios plokštumos metodas“,
— EN ISO 3746: 1995 „Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Apžvalginis šaltinį gaubiančio matuojamojo paviršiaus virš atspindinčiosios plokštumos metodas.

Orlaivių triukšmas

ECAC. CEAC Dok. 29 „Triukšmo kontūrų aplink civilinius oro uostus standartinio skaičiavimo metodo ataskaita“, 1997 m. Iš skirtingų skrydžio trajektorijų modeliavimo būdų bus naudojama ECAC. CEAC Dok. 29 7.5 punkte aprašyta segmentacijos metodika.

Kelių transporto triukšmas

Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta“ Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6 „ir Prancūzijos standartas“ XPS 31-133. „Šiuose dokumentuose pinduliuojamojo triukšmo įvesties duomenys gaunami vadovaujantis“ Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980 „nurodymais.“

Geležinkelių triukšmas

Olandijos nacionalinė skaičiavimo metodika, paskelbta „Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimteleijke Ordening en ilieubeheer, 20 November 1996“.