Apdovanoti Nacionalinio mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojai

Paskelbta 2022-10-17

Spalio 14 dieną VU botanikos sode vyko konferencija „Biologinė įvairovė ir menas: mokyklų edukacinių erdvių galimybės“. Konferencijoje pristatyti 5 žodiniai pranešimai ir 16 stendinių (žiūrėti programą, stendinių pranešimų nuotraukas).

Pranešėjai pristatė inovatyvius metodus, kuriuos pedagogai gali taikyti mokinių ugdymui(si), dalijosi gerąja ugdymo proceso organizavimo patirtimi, aptarė veiklų mokyklų edukacinėse aplinkose įvairovę. Stendinių pranešimų turinį apibendrino ir jų autorius pristatė ir pakalbino VMS ekologė dr. Ona Motiejūnaitė.

Šioje konferencijoje buvo apibendrinti 2022 metų Nacionalinio mokyklų edukacinių erdvių konkurso rezultatai ir nugalėtojams įteikti apdovanojimai. Konkurse dalyvavo  115 mokyklų. Vilniaus miesto mokykloms konkurse atstovavo net 6 įstaigos: Vilniaus vaikų lopšeliai-darželiai „Vaidilutė“, „Žilvinėlis“, „Jurginėlis“ ir „Coliukė“, Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“, Vilniaus Volungės mokykla-darželis.

Konkursą inicijavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkurso dalyvių edukacines erdves vertino Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. Jos nariai lankėsi visų konkurso dalyvių įstaigose. Komisijos narių darbas buvo sudėtingas, nes mokyklų edukacinės erdvės buvo įvairios, kūrybingai ir profesionaliai kuriamos, naudojamos integruojant įvairius mokymo dalykus. Komisijos darbe aktyviai dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės ekologė, gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė. Nugalėtojomis tapo 30 konkurse dalyvavusių mokyklų. Labai džiugu, kad net trys Vilniaus mokyklos tapo nugalėtojomis: Vilniaus vaikų lopšeliai-darželiai „Jurginėlis“ ir „Coliukė“, Vilniaus Volungės mokykla-darželis. Plačiau apie konkurso rezultatus: https://www.lmnsc.lt/naujiena/baigesi-mokyklu-edukaciniu-erdviu-konkursas/.

Konkurso rezultatus apibendrino LMNŠC Gamtinio ir ekologinio skyriaus vedėjas Almantas Kulbis, nugalėtojus paskelbė konkurso kuratorius Tomas Pocius. Nuoširdžiausi sveikinimai visų konkurse dalyvavusių mokyklų bendruomenėms. Edukacinių erdvių naudojimas įvairių dalykų pamokose ženkliai prisideda prie Geros mokyklos koncepcijos uždavinių įgyvendinimo. Edukacinėse erdvėse vykdoma veikla yra Geros mokyklos koncepcijos nuostatų raiška praktikoje. Kuriama atvira ugdymo(si) aplinka – nuo tradicinių klasių erdvių pereinama prie „klasių be sienų“: ugdymo(si) procesas kūrybingai vyksta koridoriuose, vestibiuliuose, bibliotekoje, mokyklos kieme ir kitose vidinėse bei išorinėse mokyklos erdvėse. Pedagogai mielai dalijasi gerąja šio proceso patirtimi – susiformavo kūrybinga, profesionali, draugiška edukacinių erdvių bendruomenė.

Konferencijos dalyviai susipažino su rudens vaisių paroda, kurioje vyravo šermukšniai.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris