2017 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektai Vilniaus miesto savivaldybėje

Paskelbta 2018|01|23

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo 2017 metų programos
„Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ įgyvendinimo
a t a s k a i t a

Programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 30-1277

2017 metais programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ 9 projektus įgyvendino šios įstaigos:
Lazdynų vidurinė mokykla, projektas „Mes – gamtos dalis“;
Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“, „Mažasis gamtininkas pasakų šalyje“;
Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“, „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“;
Vilniaus lopšelis-darželis „Pipiras“, „Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir sužinau!”;
Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvinėlis“, „Vaikų ekologinis ugdymas tyrinėjant gamtą“;
Lietuvos edukologijos universitetas, „Kodėl tu gyveni vandenyje? Tuoj sužinosiu!“;
VšĮ „Energijos taupymo priemonės“, „Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės su piešinių konkursu 2–6 klasių moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje“;
VšĮ „Problemų sprendimo centras“, „Mokau rūšiuoti“;
VšĮ „Žiedinė ekonomika“, „Žiedinė ekonomika ir beatliekė visuomenė gimnazistams“.

Dėkojame šių įstaigų projektų vadovams ir koordinatoriams, vadovams ir visai bendruomenei už turiningą partnerystę, kūrybingą renginių atmosferą, siekį tausoti ir puoselėti mūsų miesto aplinką.

Įgyvendinant projektus aplinkos apsaugos klausimais visuomenei organizuota: 130 mokymų (kūrybiniai-praktiniai seminarai, paskaitos, ekskursijos, kurių trukmė per 170 val.), 7 konferencijos, 3 konkursai ir viktorinos, 11 parodų, 6 akcijos ir kiti renginiai, parengtos metodinės priemonės. Švietimo įstaigų aplinkoje kuriamos ir ugdymo procese naudojamos edukacinės erdvės. 2017 metais, vykdant ekologinio švietimo projektų veiklas, švietimo įstaigų aplinkoje sukurta 19 žaliųjų edukacinių erdvių gamtos tyrimams, įsigyta mokymo priemonių veiklai šiose erdvėse vykdyti (žaidimų, mikroskopų, lupų ir kt.). Aplinkoje pasodinti augalai, kurie naudojami ugdymo(si) procese (dviskiautis ginkmedis – augalas „gyvoji iškasena“, šermukšnis, hamamelis, kuris praturtino lazdynų kolekciją ir kt.). Apie projektų veiklą parengti TV reportažai, išleisti leidiniai, paskelbti straipsniai spaudoje, plačiai veiklos aprašytos įvairių įstaigų interneto puslapiuose. Kai kurios mokinių tiriamosios veiklos gamtoje (mokinių gebėjimai tyrinėti ir argumentuoti tyrimo rezultatus) buvo analizuojamos ir tapo mokslinių tyrimų objektu, o darbų rezultatai pristatyti tarptautinėje konferencijoje (4 stendiniai pranešimai).
Programos dalyviai sėkmingai tobulino gamtamokslinę kompetenciją, ugdėsi gamtojautą, geriau pažino Vilniaus aplinką, įgijo aplinkos tyrimo įgūdžių, mokėsi pažinti, įvardinti ir spręsti aplinkos problemas, surado patikimų partnerių aplinkosauginei veiklai vykdyti, sužinojo apie žiedinę ekonomiką, mokėsi tvarkyti atliekas, patyrė ne vieną atradimo gamtoje džiaugsmą. Šios aplinkosauginio švietimo programos projektų veiklų ir jų vykdytojų įvairovė plečiasi, aktyviai į veiklas įsijungia lopšelių–darželių bendruomenės, tačiau pasigendama mokyklų aktyvumo. Vykdant projektų veiklas užsimezgė ne viena prasminga partnerystė, kurios dėka galima ekologinio švietimo veiklų plėtra, turinio tobulinimas. Nuoširdus ir profesionalus darbas duoda puikius vaisius – Didėja ir lėšų poreikis šiai programai vykdyti, dėl jų trūkumo negalima įgyvendinti visų parengtų projektų.

2017 METŲ PROGRAMOS „SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGINIS ŠVIETIMAS“ RENGINIAI
(Renginys, jo data, trukmė, dalyviai, vykdytojai)

UGDOMOJI VEIKLA (paskaitos, seminarai, mokymasis tyrinėjant, praktinė ugdomoji veikla ir pan.)
1. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla. 2017-09-12. 2 val. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
2. Piešimo pamokėlės atsinaujinančios energetikos ir darnaus vystymosi tema su dailininku. Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicija. 2017-09-13. 1 val. Vilniaus Balsių progimnazijos 24 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
3. Piešimo pamokėlės atsinaujinančios energetikos ir darnaus vystymosi tema su dailininku. Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicija. 2017-09-14. 1 val. Vilniaus Balsių progimnazijos 25 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
4. Seminaras „Augalų įvairovė ir reikšmė gamtai bei žmogui“. 2017-09-14. Susitikimas su gamtininku Selemonu Paltanavičiumi. 3 val. 200 vaikų, 30 tėvelių. Vilniaus lopšelis–darželis ,,Žilvinėlis“.
5. Aplinkos pažinimo pamokos gamtoje. Pamokų temos: „Atradimai prie kūdros“, „Akvariumo paslaptys“, „Kaip orientuotis aplinkoje?“, „Kankorėžis irgi įdomus“. 4 lektorės (LEU studentės) po 4 akad. val. Pravesta 16 pamokų. 2017-09-15. Grigiškių darželio–mokyklos „Pelėdžiukas“ mokiniai.
6. Piešimo pamokėlės atsinaujinančios energetikos ir darnaus vystymosi tema su dailininku. Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicija. 2017-09-15. 2 val. Vilniaus Balsių progimnazijos ir Vilniaus Baltupių progimnazijos 43 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
7. Aplinkos pažinimo pamokos gamtoje. Pamokų temos: „Atradimai prie kūdros“, „Akvariumo paslaptys“, „Kaip orientuotis aplinkoje?“, „Kankorėžis irgi įdomus“. 4 lektorės (LEU studentės) po 4 akad. val. Pravesta 16 pamokų. 2017-09-18. Grigiškių pradinės mokyklos 3 klasės mokiniai.
8. Piešimo pamokėlės atsinaujinančios energetikos ir darnaus vystymosi tema su dailininku. Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicija. 2017-09-18. 1 val. Vilniaus Balsių progimnazijos 23 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
9. Piešimo pamokėlės atsinaujinančios energetikos ir darnaus vystymosi tema su dailininku. Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicija. 2017-09-19. 3 val. Vilniaus Balsių progimnazijos ir Vilniaus Baltupių progimnazijos 72 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
10. Metodinis seminaras ,,Bendruomeniškumo svarba ugdant vaikų ekologinius įgūdžius“. Gerosios patirties sklaida Vilniaus metodinio ratelio „Neris“ pedagogams. 2017-09-19. 4 val. 70 dalyvių. Vilniaus lopšelis–darželis „Rūta“.
11. Aplinkos pažinimo pamokos gamtoje. Pamokų temos: „Atradimai prie kūdros“, „Akvariumo paslaptys“, „Kaip orientuotis aplinkoje?“, „Kankorėžis irgi įdomus“. 4 lektorės (LEU studentės) po 4 akad. val. Pravesta 16 pamokų. 2017-09-19. Grigiškių pradinės mokyklos 4 klasės mokiniai.
12. Pamokos apie atsinaujinančią energetiką Verkių ekspozicijoje filmavimas Televizijos ekologinei laidai „Pradėk nuo savęs“. 2017-09-19. Baltupių ir Balsių progimnazijos mokiniai buvo ne tik pamokų klausytojai ir dalyviai – mokiniai patys tapo gidais. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“. Laidos transliavimas TV LRT kultūra kanalu 2017-11-26 10.30 val. http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013679800/pradek_nuo_saves_2017_11_26#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=1710000
13. Piešimo pamokėlės atsinaujinančios energetikos ir darnaus vystymosi tema su dailininku. Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicija. 2017-09-20. 2 val. Vilniaus Balsių progimnazijos 47 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
14. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Vilniaus Laisvės gimnazija. 2 val. 2017-09-20. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
15. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras. 2 val. 2017-09-20. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
16. Integruota pamoka–paskaita ,,Aš gamtoje“. 2 val. 2017-09-20. 20 mokinių. Lazdynų miško, mokyklos teritorijos aplinkos tyrinėjimas, pažinimas, puoselėjimas, rezultatų pritaikymas edukacinei veiklai (metodinės medžiagos rengimas, pamokų planų gamtoje parengimas ir pravedimas, gėlių herbariumas, fotografavimas). Vilniaus Lazdynų mokykla.
17. Piešimo pamokėlės atsinaujinančios energetikos ir darnaus vystymosi tema su dailininku. Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicija. 2017-09-21. 1 val. Vilniaus Baltupių progimnazijos 19 mokinių. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
18. Aplinkos pažinimo pamokos gamtoje. Pamokų temos: „Atradimai prie kūdros“, „Akvariumo paslaptys“, „Kaip orientuotis aplinkoje?“, „Kankorėžis irgi įdomus“. 4 lektorės (LEU studentės) po 4 akad. val. Pravesta 16 pamokų. 2017-09-21. Grigiškių gimnazijos mokiniai.
19. Seminaras „Mano gyvenamoji aplinka“. 1 akad. val. 2017-09-21. 20 dalyvių. Mokiniai skaitė pranešimus, atsakinėjo į mokytojų paruoštus klausimus, atlikinėjo iš anksto paruoštas praktines užduotis, dalinosi savo mintimis bei įspūdžiais, diskutavo apie miesto gamtą. Vilniaus Lazdynų mokykla.
20. Mokymai moksleiviams apie tinkamą atliekų rūšiavimą ir pasirengimas šia tema pravesti mokymus darželinukams, mokymų vaikams scenarijaus parengimas. 2017 m. rugsėjo mėn. 5 savanorių moksleivių grupės iš šių ugdymo įstaigų: Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijos, Mykolo Biržiškos gimnazijos, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos, Taikos progimnazijos, Simono Daukanto gimnazijos. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
21. Popietė „Pamilkime paukščius“. 6 val. 2017-09-22. 50 dalyvių. Mokiniai patys rengė prezentacijas apie paukščių rūšis, vyko diskusija, kokį inkilėlį kokiam paukščiui kelti. Mokiniai sužinojo apie paukščių migraciją; biologijos mokytoja Marija pasakojo, kaip ruoštis paukščių sutikimui pavasarį (kas kokiuose inkilėliuose gyvena, kur iškeliauja ir kt.). Vilniaus Lazdynų mokykla.
22. Seminaras „Naujų gamtinių erdvių pristatymas“. 2 val. 2017-09-28. Dalyvavo Vilniaus l/d „Justinukas“ bendruomenė, Justiniškių rajono darželių ir mokyklų, bendruomenės atstovai. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.
23. Seminaras „Mano gyvenamoji aplinka“. 1 akad. val. 2017-10-03. 20 dalyvių. Mokiniai skaitė pranešimus, atsakinėjo į mokytojų paruoštus klausimus, atlikinėjo iš anksto paruoštas praktines užduotis, dalinosi savo mintimis bei įspūdžiais, diskutavo apie miesto gamtą. Vilniaus Lazdynų mokykla.
24. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Senvagės gimnazija. 2 val. 2017-10-06. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
25. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Vilniaus Lazdynų mokykla. 2 val. 2017-10-09. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
26. Aplinkos naudojimo seminaras ,,Gamtos dovanos“. 2 val. 2017 m. spalio mėn. Kūrybiniai darbai buvo atliekami naudojant šiuolaikines technologijas pasitelkus naujas idėjas ir medžiagas iš gamtos, vadovaujantis posakiu „Mes mokomės iš gamtos“. Vilniaus Lazdynų mokykla.
27. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Medynėlis“. 1 val. 2017-10-11. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
28. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žilvinėlis“. 1 val. 2017-10-12. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
29. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Radvilų gimnazija. 2 val. 2017-10-13. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
30. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Gabijos gimnazija. 2 val. 2017-10-17. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
31. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Žirmūnų gimnazija. 2 val. 2017-10-17. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
32. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželyje. 1 val. 2017-10-17. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
33. Seminaras „Mūsų aplinka – ugdymosi erdvė“. Edukacinės erdvės švietimo įstaigų aplinkoje, jų plėtra ir naudojimas vaikų gamtamokslinės kompetencijos ugdymui. 3 val. 2017-10-18. Dalyvavo 180 vaikų, per 40 ikimokyklinio ugdymo pedagogų. Vilniaus lopšelis–darželis ,,Žilvinėlis“.
34. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Juventos gimnazija. 2 val. 2017-10-18. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
35. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Riešutėlis“. 1 val. 2017-10-18. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
36. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“. 1 val. 2017-10-18. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
37. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos priešmokyklinukų grupėje, 1 val. 2017-10-18. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
38. Seminaras, skirtas žaliųjų edukacinių erdvių pristatymui. 2 val. 2017-09-21. Pristatytas darželio edukacinių erdvių žemėlapis, vyko vaikų veiklos įvairiose erdvėse. Darželio bendruomenė pristatė vykdomą projektą, kuris finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės. Ši parama įgalino realizuoti subrendusią mintį apie kūrybišką lauko aplinkos panaudojimą vaikų ugdymui(si), gamtamokslinės patirties plėtotei, tolimesnei darželio aplinkos tobulinimo perspektyvai įgyvendinti. Vilniaus lopšelis–darželis ,,Pipiras“.
39. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“. 1 val. 2017-10-23. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
40. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Nykštukas“. 1 val. 2017-10-24. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
41. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“. 1 val. 2017-10-25. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
42. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Vėjelis“. 1 val. 2017-10-26. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
43. Muzikinė aplinkosauginė pamokėlė apie atsinaujinančią energetiką, atliekų tvarkymą. Pamokos filmavimas. 2017-10-27 Baltupių progimnazijos 3 klasės mokiniai. Renginys skirtas Europos atliekų tvarkymo savaitei. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“. 6 min. trukmės siužeto transliavimas TV LRT kultūra kanalu. 2017-11-26. 10.30 val. http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013679800/pradek_nuo_saves_2017_11_26#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=1710000
44. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žibutė“. 1 val. 2017-11-07. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
45. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Drugelis“. 1 val. 2017-11-10. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
46. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Vilniaus privati gimnazija. 2 val. 2017-11-13. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
47. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Jėzuitų gimnazija. 2 val. 2017-11-14. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
48. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Vilniaus Žvėryno gimnazija. 2 val. 2017-11-14. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
49. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Giraitė“. 1 val. 2017-11-14. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
50. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Forvardas. 2 val. 2017-11-17. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
51. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Kodėlčiukas“. 1 val. 2017-11-21. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
52. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Smalsučiai“. 1 val. 2017-11-22. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
53. Pamokėlė „Mokau rūšiuoti“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Berželis“. 1 val. 2017-11-29. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
54. Seminaras apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. VGTU licėjus. 2 val. 2017-12-05. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.


ŽALIŲJŲ ERDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMAS IR NAUDOJIMAS
1. Medelių sodinimo popietė. 2017-09-20. Vilniaus Lazdynų mokykla.
2. Edukacinių erdvių įrengimas Vilniaus lopšelio–darželio „Žilvinėlis“ aplinkoje. 2017 metų rugpjūčio–rugsėjo mėnesiai. Sukurtos ir naudojamos vaikų ugdymui edukacinės erdvės: „Skruzdžių namai“, „Jaunųjų gamtininkų namelis“ (kuriame yra įvairios aplinkos tyrimo priemonės: indai, lupos, mikroskopai ir kt.), „Muzikinė erdvė“, „Daržas“ (pakeltose lysvėse auginami vaistiniai, aromatiniai augalai, daržovės), „Žalioji kūrybos erdvė“. Sukurtas informacinis edukacinių erdvių planas (stendas). Pasodintas dviskiautis ginkmedis – augalas „gyvoji iškasena“. Vilniaus lopšelio–darželio „Žilvinėlis“.
3. Edukacinių erdvių įrengimas Vilniaus lopšelio–darželio „Justinukas“ aplinkoje. 2017 metų rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais įrengtos 5 gamtinės erdvės: „Margaspalvių gėlių pieva“, „Čipolino namai“ „Svečiuose pas Boružėlę septyntaškę“, „Paslaptingas žaliasis miškas“, „Pelėdos ir Žvirblio draugystė“. Erdvėse įrengti informaciniai stendai su QR kodais. Sudaryti gamtinių erdvių tyrėjams reikalingų priemonių komplektai „Gamtos skrynia“ – specialios dėžės su priemonėmis (žaidimai, dėlionės, dailės priemonės, tyrinėjimo priemonės, mikroskopai, padidinamieji stiklai, jaunojo daržininko inventorius ir kt. ), kurias galima laikyti lauke. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.
4. Edukacinių žaidimų kūrimas ir naudojimas ugdymo(si) procese: 8 dėlionės „Pažink medžius“, žaidimai „Vabalų pasirodymas“, „Pažink paukščius“, žaidimas rankos taiklumo įgūdžiams ugdyti, „Bičių avilys“ ir kt. 2017 m. ruduo. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.
5. Inkilų gaminimas ir įkėlimas į medžius. Boružių namelių gaminimas ir išdėliojimas aplinkoje. 2017 m. ruduo. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.
6. Pojūčio takelio sukūrimas įstaigos erdvėje ir naudojimas vaikų ugdymuisi. 2017 m. ruduo. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.
7. Pakeltų lysvių įrengimas ir augalų (daržovių, gėlių, aromatinių ir vaistinių augalų) augimo tyrimai. Šermukšnio sodinimas. 2017 m. ruduo. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.
8. Gėlių priežiūra prie mokyklos. Retesnių augalų (lazdynų) sodinimas turtinant lazdynų kolekciją. Atnaujintos etiketės augalams pažinti (pristatytos medelių sodinimo metu). 2017 m. ruduo. Vilniaus Lazdynų mokykla.
9. Edukacinių erdvių įrengimas Vilniaus lopšelio–darželio „Pipiras“ aplinkoje. 2017 metų vasarą sukurtos ir rugsėjo mėnesį pradėtos naudoti 8 edukacinės erdvės: „Žydinti pieva“, „Grūdinių kultūrų mini laukas“, „Sveikatingumo takelis“, „Gamtos pojūčių kampelis“, „Daržovių lysvė“, „Riešutmedžių giraitė“, „Augalai – pavasario šaukliai“, „Obelų sodas“. Viso yra 11 erdvių. Sukurtas edukacinių erdvių žemėlapis (stendas).
10. Akvariumo įrengimas Grigiškių gimnazijoje. Sukurta edukacinė erdvė vandens ekosistemos tyrimams. Lietuvos edukologijos universitetas.

1. Lazdynų bendruomenės konferencija ,,Saugau gamtą‘‘. 2017-10-24. 3 akad. val. 50 dalyvių. Vilniaus Lazdynų mokykla.
2. Mokinių gamtotyrinė konferencija.“. 4 akad. 2017-10-26. 28 pranešimai. Grigiškių darželis–mokykla „Pelėdžiukas“. Lietuvos edukologijos universitetas.
1. Mokinių gamtotyrinė konferencija. 4 akad. 2017 m. spalio mėn. Grigiškių gimnazija. Lietuvos edukologijos universitetas.
2. Mokinių gamtotyrinė konferencija. 4 akad. 2017-11-08. 28 pranešimai. Grigiškių pradinė mokykla. Lietuvos edukologijos universitetas.
3. Miesto konferencija ,,Gamta ir aš“. 2017-11-08. 1 konferencija, 6 akad. val., 100 žmonių. Parengtas konferencijos lankstinukas, skaityta 9 pranešimai, 2 paskaitos. Vilniaus Lazdynų mokykla.
4. Mokslinė – metodinė konferencija „Ugdymas(is) per patirtį lauko edukacinėse aplinkose ikimokyklinėje įstaigoje“. 6 val. 2017-11-09. Vilniaus miesto savivaldybė. 43 dalyviai. 11 žodinių pranešimų, 10 stendinių pranešimų. Vilniaus lopšelis–darželis ,,Pipiras“.
5. Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ baigiamoji konferencija „Gerosios darbo patirties sklaida keliaujant saulėtu oranžiniu traukiniu 2017“. 2017-11-10. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla. 4 val. Dalyvavo 185 dalyviai. Vilniaus lopšelis–darželis „Rūta“.
6. „Vaikų ekologinės savimonės ugdymas“. 2017-11-15. 4 val. 73 pedagogai. Vilniaus lopšelis–darželis ,,Žilvinėlis“.
7. Respublikinė gamtamokslinė-praktinė konferencija „Gamta – grožėkis, atrask, matyk, tyrinėk, analizuok“. Lietuvos Edukologijos Universitetas. 2017-12-28. Dalyviai – 150 Vilniaus miesto ir šalies pedagogų. Trukmė 6 akad. val. 12 žodinių pranešimų, 14 stendinių pranešimų. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.

EKSKURSIJOS
1. Ekskursija Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje su gidu, kuris vadovavo ir eksperimentams su veikiančiais modeliais. 2017-09-13. 1 val. Vilniaus Balsių progimnazijos 24 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
2. Ekskursija Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje su gidu, kuris vadovavo ir eksperimentams su veikiančiais modeliais. 2017-09-14. 1 val. Vilniaus Balsių progimnazijos 25 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
3. Ekskursija Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje su gidu, kuris vadovavo ir eksperimentams su veikiančiais modeliais. 2017-09-15. 2 val. Vilniaus Balsių progimnazijos ir Vilniaus Baltupių progimnazijos 43 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
4. Ekskursija Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje su gidu, kuris vadovavo ir eksperimentams su veikiančiais modeliais. 2017-09-18. 1 val. Vilniaus Balsių progimnazijos 23 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
5. Ekskursija Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje su gidu, kuris vadovavo ir eksperimentams su veikiančiais modeliais. 2017-09-19. 3 val. Vilniaus Balsių progimnazijos ir Vilniaus Baltupių progimnazijos 72 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“
6. Ekskursija Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje su gidu, kuris vadovavo ir eksperimentams su veikiančiais modeliais. 2017-09-20. 2 val. Vilniaus Balsių progimnazijos 47 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
7. Ekskursija Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje su gidu, kuris vadovavo ir eksperimentams su veikiančiais modeliais. 2017-09-21. 1 val. Vilniaus Baltupių progimnazijos 19 mokinių. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
8. Vilniaus universiteto botanikos sodo Vingio skyrius. 2017-09-22. 5 val. 120 vaikų. Vilniaus lopšelis–darželis ,,Žilvinėlis“.
9. Saugomų teritorijų lankytojų centras, 3 val. 2017-11-21. 23 vaikai. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.
10. VU botanikos sodas, 3 val. 2017-11-21.158 vaikai. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.
11. Vilniaus beglobių gyvūnų tarnyba „Grinda“, 3 val. 2017-10-18. 60 vaikų. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.

KONKURSAI, VIKTORINOS
1. Foto konkursas ,,Aš pažįstu šią gėlelę“ 2017 m. rugsėjo 4–15. 240 vaikų ir vaikų tėvai, visa darželio bendruomenė. Vilniaus lopšelis–darželis ,,Žilvinėlis“.
2. Viktorina „Rudenį žydintys augalai“. 2017-10-25. 2 val. 195 vaikai. Vilniaus lopšelis–darželis ,,Žilvinėlis“.
3. Konkursas „2017 metų Lazdynų seniūnijos augalas“. 1 konkursas, dalyviai – seniūnijos gyventojai, mokyklų bendruomenės. 2017 m. rugsėjis–spalis. Vilniaus Lazdynų mokykla.

PARODOS
1. Puokščių paroda „Žolinės“ 2017-08-14. 100 vaikų. Vilniaus lopšelis–darželis ,,Žilvinėlis“.
2. Kūrybinių darbų paroda „Ką slepia pieva“ 2017 m. rugsėjo 25 – spalio 6 d., dalyvavo visa bendruomenė, kitų lopšelių–darželių atstovai. Vilniaus lopšelis–darželis „Žilvinėlis“.
3. Kūrybinių darbų paroda „Mandala“. 2017 m. spalio 9–13 d. Parodai darbus kūrė 240 vaikų, 10 pedagogų ir 30 tėvelių. Vilniaus lopšelis–darželis „Žilvinėlis“.
4. „Rudens spalvos ir skonis“. Eksponuojami mokinių iš gamtinės medžiagos sukurti darbai. 2017 m. spalio mėn. Vilniaus Lazdynų mokykla.
5. „Antras daikto gimimas“. 2017 m. spalio mėn. Vilniaus Lazdynų mokykla.
6. Derliaus šventė. Paroda „Gamtos dovanos“. 2017 m. spalis. Renginiu bus skatinama mylėti gamtą, neteršti jos. Aktyviausi dalyviai apdovanoti prizais. Vilniaus Lazdynų mokykla.
7. Piešinių paroda „Mano augintis“. 2017-10-16, darželyje eksponuojama iki 2017-11-30. Dalyvių skaičius – 93 vaikai. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.
8. Piešinių paroda atsinaujinančios energetikos tema. Parodos atidarymas – 2017-11-08. 30 atrinktų piešinių eksponavimas visą lapkričio mėnesį. Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicija. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.
9. Nuotraukų paroda „Oranžiniai Linksmukai“. 2017-11-10. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla. Buvo eksponuojama 150 švietimo įstaigų bendruomenių sukurti oranžiniai linksmukai, nuotraukos, kuriose užfiksuoti projektinės veiklos keliaujant oranžiniu traukiniu momentai. Vilniaus lopšelis–darželis „Rūta“.
10. Kūrybinių darbų paroda „Antras daiktų gyvenimas“. 2017 m. lapkričio 15-24 d. Iš antrinių žaliavų, nereikalingų, išmetimui skirtų daiktų sukurti nauji gaminiai. Paroda skirta Europos atliekų mažinimo savaitei. Jolanta Kulikauskienės vaikų rūbų „Mada kitaip“, sukurtų iš antrinių žaliavų, demonstravimas. Vilniaus lopšelis–darželis „Žilvinėlis“.
11. Mandalos iš oranžinių daržovių sukūrimas ir eksponavimas įstaigos teritorijoje. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.


TALKOS, AKCIJOS
1. Akcija. Tulpių sodinimas pasitinkant Lietuvos atkūrimo 100-metį. Gėlyne pasodinta100 tulpių. Vilniaus lopšelis–darželis „Žilvinėlis“.
2. Akcija „Geri darbai gamtai“. 2017 m. rugsėjis–spalis. 1 akcija, 300 mokinių, 30 mokytojų, 3 val. Buvo tvarkomas Lazdynų miškas bei Bukčių kapinaitės. Vilniaus Lazdynų mokykla.
3. Gyvūnų diena. Labdaros paramos akcija „Grindos“ beglobiams gyvūnams. 3 val. 60 vaikų. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.
4. Respublikinė akcija „Kurkime aplinką vaikams 2017“. 2017-10-04. Vykdyta gerosios patirties sklaida apie darželio lauko aplinkos naudojimą vaikų ugdymui(si) ir vystymui(si).16 dalyvių (įstaigų). Vilniaus lopšelis–darželis „Pipiras“.
5. Oranžinė diena. 2017-10-14. 4 val. Vilniaus l/d ,,Rūta“ oranžinės dienos labdaringa veikla vyko Vilniaus miesto krizių centro ir Maltos ordino pagalbos tarnybos bendruomenėse. 50 dalyvių. Vilniaus l/d ,,Rūta“ bendruomenės nariai dovanojo bendruomenėms numegztas originalias kojines bei pirštines, moliūgus, grupės „Vyturėliai“ ugdytiniai pristatė muzikinę pasaką ,,O tai buvo tai nutiko…“. Vilniaus lopšelis–darželis „Rūta“.
6. Žibintų arba šviesos diena. 2017-11-10 (Šv. Martyno vardo dienos, dar vadinamą Žibintų arba šviesos dienos išvakarėse). Akcijos trukmė 9.00- 18.30val. Moliūgų žibintų gaminimas, ant švietimo įstaigų palangių uždegama žvakutė kaip šviesos, vilties ir gėrio simbolis. Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ dalyvavo 350 bendruomenės narių atvykusių tą dieną (pedagogai, ugdytiniai, tėveliai). Buvo sukurta moliūginių žibintų kompozicija įstaigos teritorijoje. Vilniaus lopšelis–darželis „Rūta“.

KITI APLINKOSAUGINIAI RENGINIAI
1. „Oranžinė diena – švari aplinka“. 2017-10-06. Renginys Vingio parke. 4 val. Renginio metu, iš vasarą užaugintų moliūgų, buvo sudėta saulėta oranžinė moliūgų šypsena, kuri skleidė žinią – „Gerumas valdo pasaulį“. Oranžinė moliūgų šypsena buvo sukurta iš 320 moliūgų, kuriuos atvežė 39 švietimo įstaigų bendruomenės iš Lietuvos ir kitų šalių. Viso renginyje dalyvavo 587 dalyviai. ,,Oranžinėje tyrimų laboratorijoje“ buvo galimybė patikrinti nitritų ir nitratų kiekį vaisiuose ir daržovėse, paskanauti moliūgų sriubos ir dalyvauti kitose veiklose. Saulėto oranžinio traukinio kūrėjai skelbė: „Švari ir sveika aplinka – sveikas ir laimingas žmogus!”. Vilniaus lopšelis–darželis „Rūta“.
2. Spektaklis Krizių centre „Kaip Kurmis kelnes siuvo“. Lino pasakos keliu. 2017-11-13. Pasirodymo trukmė 50 min., dalyvių skaičius 67
(Vilniaus l/d „Justinukas“ ugdytiniai, Krizių centro bendruomenė ir svečiai). Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.
3. Stalo žaidimų „Rūšiavimo ABC“ platinimas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms įteikta 80 vnt. edukacinių aplinkosauginių stalo žaidimų „Rūšiavimo ABC“. VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
4. Gyventojų apklausa. Mokinių tiriamasis darbas „Lazdynų mikrorajono erdvės ekologija “. 8-10 kl. mokiniai; 2017 m. spalio mėn. Vilniaus Lazdynų mokykla.

METODINĖ MEDŽIAGA, TV LAIDOS
1. Metodinė medžiaga „Žiedinė ekonomika“. www.circulareconomy.lt. VšĮ „Žiedinė ekonomika“.
2. Metodinė medžiaga „Iš mažojo gamtininko užrašų“ (rankraštis). Puslapių skaičius -25. 50 vnt. Vilniaus lopšelis–darželis „Justinukas“.
3. Parengta ir išleista metodinė priemonė Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir sužinau“ edukacinių lauko erdvių pristatymas. Sudarė Stonkuvienė G. Šiauliai: Leidykla Liucilijus, 2017. 28 psl. ISBN 978-9955-32-391-4
4. Parengtos metodinės gairės vaikų veikloms edukacinėje erdvėje „Obelų sodas“ organizuoti vasarą ir rudenį. Metodinės gairės vaikų veiklai edukacinėje erdvėje „Obelų sodas“ organizuoti. Sudarė Stonkuvienė G. 2017. Rankraštis (spausdintas ir laminuotas). 12 psl.
5. 2-OJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „MOKSLU GRĮSTO ŠVIETIMO LINK“ (2nd INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE ”TOWARDS RESEARCH-BASED EDUCATION“), vykusi 2017 m. spalio 19–20 d. Konferencijai parengti ir pristatyti 4 stendiniai pranešimai apie mokinių ekologinio švietimo ugdymo vertingumą:
• 3–4 KL. MOKINIŲ GRETINIMO IR LYGINIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS SUSIPAŽĮSTANT SU VANDENS (KŪDRA) EKOSISTEMA
Karina Šimanskaja, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas / Lietuva DEVELOPING THE ABILITIES OF 3RD AND 4TH GRADE PUPILS TO COMPARE AND CONTRAST DURING THE STUDY OF A WATER (POND) ECOSYSTEM Karina Šimanskaja, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lithuanian University of Educational Sciences / Lithuania;
• 3–4 KL. MOKINIŲ ARGUMENTAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS PAŽĮSTANT VIETOVĘ Erika Jaroš, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas / Lietuva DEVELOPING THE ARGUMENTATION ABILITIES OF 3RD AND 4TH GRADE PUPILS DURING THE EXAMINATION OF A LOCATION Erika Jaroš, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lithuanian University of Educational Sciences / Lithuania;
• 3–4 KL. MOKINIŲ GAMTOTYROS GEBĖJIMŲ UGDYMAS TYRINĖJANT SPYGLIUOČIUS AUGALUS Miroslava Spiridovič, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas / Lietuva DEVELOPING THE NATURAL SCIENCE INQUIRY ABILITIES OF 3RD AND 4TH GRADE PUPILS DURING THE STUDY OF CONIFEROUS FLORAE Miroslava Spiridovič, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lithuanian University of Educational Sciences / Lithuania;
• 3–4 KLASĖS MOKINIŲ ARGUMENTAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS SUSIPAŽĮSTANT SU DIRBTINE EKOSISTEMA-AKVARIUMU Viktorija Rudak, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas / Lietuva DEVELOPING THE ARGUMENTATION ABILITIES OF 3RD AND 4TH GRADE PUPILS DURING THE STUDY OF A MAN-MADE ECOSYSTEM–AN AQUARIUM Viktorija Rudak, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lithuanian University of Educational Sciences / Lithuania.
6. Vilniaus lopšelio–darželio „Žilvinėlis“ ekologinio švietimo veiklos pristatytos TV LRT kultūra laidoje „Pradėk nuo savęs“ http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013680753/pradek-nuo-saves-2017-12-10
7. Vilniaus Lazdynų bendruomenės, Vilniaus Lazdynų mokyklos ir Vilniaus lopšelio–darželio „Rytas“ veiklos pristatytos TV LRT kultūra laidoje „Pradėk nuo savęs“ 2017-11-19 http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013679333/pradek-nuo-saves-2017-11-19
8. Renginys skirtas Europos atliekų tvarkymo savaitei. 6 min. trukmės siužeto transliavimas TV LRT kultūra kanalu 2017-11-26 10.30 val. http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013679800/pradek_nuo_saves_2017_11_26#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=1710000.

Apie aplinkosauginio švietimo projektus internete: http://www.vilnius.lt/index.php?2923705192

Informacija apie visuomenės aplinkosauginio švietimo veiklas: ekologė Ona Motiejūnaitė, el. paštas: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Aplinkos apsaugos poskyris