Aplinkosauginio švietimo rėmimo programa

Visuomenės aplinkosauginio švietimo programų rėmimo nuostatai 

Aplinkosauginio švietimo programos ruošiamos ir vykdomos su tikslu organizuoti aplinkosauginį švietimą specialistams ir visuomenei, rengti mokymus, renginius, remti aplinkosauginius Vilniaus mokyklų, darželių, savivaldybės įmonių ir visuomeninių organizacijų projektus, taip įgyvendinant bendruomenės ekologinio ugdymo priemones.

Džiugu tai, jog, nors finansinė parama projektams ir nedidelė, darželių, mokyklų, visuomeninių organizacijų kolektyvai šią paramą ir pagalbą, gautą iš savivaldybės, labai vertina.

Programos lygmeniu organizuojami renginiai apima parodas (vykusios parodos: ,,Lietuvos žiedai“, „Gėlių kiliminės kompozicijos“), gražiausios aplinkos, įstaigos konkursai, teritorijų tvarkymo apžiūros – konkursai (pavyzdžiui, organizuotas konkursas ,,Žydintis Vilnius“), konferencijos, seminarai, forumai, kuriuose aptariamos įvairiausios vietinės svarbos ir globalinės problemos, jų sprendimo būdai.

Taip pat įgyvendinant ekologinio švietimo programas atlikta Vilniaus miesto bei apylinkių augalų ir gyvūnų inventorizacija, apžvelgta biologinės įvairovės Vilniaus mieste ir apylinkėse kaita bei numatytos tendencijų prognozės; vykdomi bendri projektai kartu su kitų regionų savivaldybėmis, dalyvaujama konkursuose, skirtuose Europos Sąjungos paramai gauti, vykdomas savivaldybei pavaldžių įstaigų švietimas.

Tarp įgyvendinamų ekologinio švietimo priemonių dar galima paminėti straipsnius nacionalinėje bei specializuotoje spaudoje, informuojančius apie Aplinkos apsaugos skyriaus darbus, informacinius leidinius, mokomąsias pažintines knygeles, atmintines, lankstinukus apie atliekų tvarkymą, bendradarbiaujama rengiant mokomąsias programas bei filmus.

Taigi aktyvios ir įdomios veiklos daug, tad kviečiame nelikti abejingais sau, savo aplinkai, gamtai, sveikatai.

Bendruomenės ekologinio ugdymo priemonių kompleksas ,,Visuomenės informavimo priemonių ir projektų konkursų parengimas“ 2008-2010 m.

Jau trečius metus įgyvendinamas bendruomenės ekologinio ugdymo priemonių komplekso ,,Visuomenės informavimo priemonių ir projektų konkursų parengimas“ eina į pabaigą. Per trejus metus buvo įvykdyta nemažai veiklų, kurias įgyvendino viešųjų pirkimų konkurso laimėtojai:

 • Aplinkos informacijos centras;
 • VU Ekologijos institutas;
 • UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“;
 • VšĮ ,,Ekologinio švietimo centras;
 • VšĮ Energijos taupymo priemonės.

Organizacijos vykdė ekologinį švietimą įvairių grupių atstovams Vilniaus mieste: mokinių, mokytojų, lopšelių-darželių, seniūnijų ir namų ūkį valdančių bendrovių darbuotojų.
Bendruomenės ekologinio ugdymo įgyvendinimas susidarė iš gana nemažo priemonių komplekso, kuris apima šias veiklas:

 • ekologiniai mokymai mokytojams ir lopšelių-darželių atstovams;
 • seminarai sodininkų bendrijoms;
 • namų ūkį administruojančių įmonių vadovų kvalifikacijos kėlimo kursai;
 • renginiai mokyklinio amžiaus vaikams;
 • gamtosauginės mokyklos programa Vilniaus miesto mokyklose;
 • ekologiniai projektų konkursai skirti visos viešosios organizacijoms, mokykloms, lopšeliams-darželiams;
 • įvairūs ekologine tematika grįsti leidiniai vaikams;
 • leidiniai mokykloms, lopšeliams-darželiams, seniūnijoms, namų ūkį tvarkančioms įmonėms;
 • žaidimai vaikams skatinantys ekologišką mąstyseną;
 • aplinkos apsaugos forumas ir pasiekimų paroda;
 • publikacijos savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“;
 • TV laidų ,,aplinkosauga Vilniaus mieste“ rengimas ir transliavimas;
 • gėlių parodos.

Visų šių veiklų tikslas – ugdyti ekologiškai sąmoningą bendruomenę Vilniaus mieste. Šių programų sėkmė priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, todėl skatiname nelikti abejingais Jus supančiai aplinkai!

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius