Ūkinės nuotekos

Ūkinių nuotekų surinkimas ir tvarkymas

Susiklosčiusi miesto nuotekų surinkimo ir kėlimo sistema yra patikima, bet ją būtina toliau tobulinti. Vilniaus miestas turi dvi skirtingas nuotekų surinkimo sistemas. Senamiestyje, Naujamiestyje ir Žvėryne yra mišrioji nuotekų surinkimo sistema, kurios atskyrimas yra labai sudėtingas, o kartais neįmanomas. Kituose miesto rajonuose yra atskiroji lietaus vandens surinkimo ir ūkinių nuotekų surinkimo sistemos. Susiklosčiusi sistema gali likti veikti ir toliau, nes nuotekų valykla Gariūnuose 2001 m. baigta modernizuoti ir gali gerai išvalyti nuotekas. Pertvarkyta nuotekų dumblo mechaninio sausinimo technologija. Dabar nusausintas iki 80% drėgnumo dumblas yra kaupiamas ir dalis jo naudojama laukams tręšti.

Ūkinių nuotekų prognozė 2015 m. – 145 tūkst. m³/d., 2025 m.– 163 tūkst. m³/d. Nuotekų valyklos pajėgumas – 420 tūkst. m³/d., modernizuotos dalies pajėgumas – 225 tūkst. m³/d.

Kritulių nuotekis valomas Verkių (į Nerį aukščiau miesto), Karoliniškių (ant Sudervėlės kranto) ir dviejuose į Vokę pajungtose valyklose (Vaidotuose ir Liudvinave). Nevalyto ir išvalyto paviršinio nuotėkio kontrolė atliekama  kas mėnesį. LK nuotėkio cheminio tyrimo ataskaitos kiekvieną mėnesį siunčiamos Vilniaus RAAD, VAKS ir Vilniaus miesto savivaldybės miesto ūkio departamentui.

Ūkinių nuotekų tvarkymas iki 2015 metų

— nuotekų dumblo apdorojimas, ją perkaitinant, pūdant metantankuose, išgaunant biodujas, elektros energiją ir šilumą;

— nuotekų valyklos įrangos modernizavimas;

— esamų kolektorių, rinktuvų ir slėginių linijų renovacija;

— nuotekų sistemos Riešëje ir Gineitiškėse plėtojimo užbaigimas;

— nuotekų tinklų ir siurblinių statyba Balsiuose, Tarandėje, Bajoruose, Kairėnuose, Galgiuose, Aukštajame Pavilnyje, Džiaugsmo g., Buivydiškėse, Salininkuose, Grigiškėse, Santariškėse su Visoriais, Avižieniuose su Klevinės, Užubalių, Bendorių ir Raisteniškių prijungimu ir kt.;

— nuotekų tinklų ir siurblinių antrojo etapo statyba Kuprioniškėse, Naujosios Vilnios Kalno g., Uosių – Vaivos gatvių kvartale, Trakų Vokėje, Daniliškėse;

— suplanuoti ir pradėti kompleksinį inžinerinių tinklų, iš jų ir nuotekynės tiesimą į sodininkų bendrijų teritorijas, kuriose intensyviai statomi gyvenamieji namai: Vanaginės, Smėlynės, Kairėnės, Veržuvos, Vismaliukų, Pupojų, Rokantiškių, Kalnėnų, Baltupių, Kalvarijų, Antakalnio ir kt.;

— planuoti ir diegti savarankiškas nuotekų valyklų sistemas nutolusioms nuo miesto sodininkų bendrijų teritorijoms: Rastinėnų, Stirnių, Vilnojos, Karvių, Balþio ir kitoms, numatant nuotekų dumblo deginimo ar tolimesnio terminio apdorojimo strateginius sprendimus;

— Vadovaujantis „Vandentiekos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija“, plėtoti nuotekų tvarkymo sistemas, kad 2015 metais būtų pasiektas Europos Sąjungos vidurkis.

Informacija parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 metų.