Skelbiamas 2018 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų konkursas

Paskelbta 2018|04|26

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyris skelbia 2018 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis, konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų tikslas – ugdyti visuomenės ekologinę savimonę ir gamtamokslinę kompetenciją, tobulinti aplinkosauginę komunikaciją, remti visuomenės informavimą ir švietimą apie aplinką bei gamtą tausojantį gyvenimo būdą, keisti visuomenės įpročius gamtinės aplinkos bei natūralių išteklių atžvilgiu, įgyvendinti aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimo priemones, skatinant vilniečius rūpintis aplinkos apsauga, rūšiuoti atliekas, tausoti gamtinius išteklius, pažinti ir saugoti biologinę įvairovę, Vilniaus miesto kraštovaizdį, pasirinkti aplinkai draugišką gyvenimo būdą.
Prašome atidžiai susipažinti su Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais, prioritetinėmis kryptimis, lėšų naudojimo rekomendacijomis, parengti ir laiku teikti visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų paraiškas.

Paraiškos originalas su priedais ir jų skaitmeninė laikmena su elektronine paraiškos versija (viskas viename užklijuotame voke) priimami iki 2018 metų gegužės 28 d. 14 val., siunčiant paštu arba įteikiant užklijuotuose vokuose Savivaldybės administracijos interesantų aptarnavimo skyriuje (18-19 langeliai), 1 aukšte (Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius), adresuojant Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyriui, ant voko būtinai paryškintai užrašius: KONKURSUI „2018 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkursas“.

Projektų atranka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-598 patvirtintais Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais.
Visuomenės aplinkosauginio švietimo nuostatus ir jų priedus taip pat galima rasti internete: http://www.vilnius.lt/index.php?1315417591

Informacija internete: http://www.vilnius.lt/index.php?2102945022

2018 metų visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų Vilniaus mieste prioritetinės kryptys.
1. Vilniaus miesto viešosios gamtinės erdvės – edukacinė aplinka gyventojų ekologinės savimonės ugdymui. Veiklomis siekiama padėti vilniečiams pažinti, pamilti ir saugoti savo gyvenamąją aplinką, jos biologinę įvairovę bei kraštovaizdžio savitumą, atskleisti žaliojo miesto grožį ir skatinti saugoti aplinką:
• Vilniaus miesto žaliosios erdvės (parkai ir skverai, miškai ir vandens telkiniai bei jų pakrantės) – asmens gamtamokslinės kompetencijos ugdymui. Žygiai ir pamokos gamtoje, seminarai, konferencijos, talkos, akcijos, metodiniai informaciniai leidiniai. Biologinės įvairovės pažinimas, tyrimai, veikla gamtoje – „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“. Interaktyvaus žaliųjų edukacinių erdvių žemėlapio kūrimas, metodinės medžiagos rengimas ir publikavimas internete.
• Švietimo įstaigų aplinka – aplinkosauginio ir ekologinio švietimo erdvė, edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas ugdymui(si), konkursai, dalijimasis gerąja patirtimi;
• Vilniaus miesto kraštovaizdis, būklė, pažinimas ir apsauga.
2. Visuomenės informavimas apie aplinką. Miesto aplinkos kokybė – gyventojų gerovės pagrindas. Padidinti miesto gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką. Oro, vandens, kraštovaizdžio būklė. Atliekų tvarkymas. Vilniaus mikrorajonų gyventojus skatinti pažinti savo mikrorajoną, miestą. Seminarai, konferencijos, talkos, kūrybinės dirbtuvės, akcijos.
3. Bendruomenių, švietimo įstaigų aplinkosauginė veikla, asmens ekologinės savimonės ugdymas. Aplinkosauginio ir ekologinio švietimo veikla Vilniaus miesto bendruomenėse ir švietimo įstaigose (akcijų, renginių organizavimas; aplinkos tvarkymas, sveikos ir saugios aplinkos kūrimas) siekiant gyventojų bendruomeniškumo, kūrybiškumo, iniciatyvumo ugdymo, taršos prevencijos vykdymo. Daržas, augalų kolekcija, edukacinė erdvė – asmens gamtamokslinės kompetencijos ugdymui.
4. Aplinkosauginiai renginiai ir ugdomoji veikla. Europos judumo savaitė, Europos atliekų mažinimo savaitės renginiai, antrasis daiktų gyvenimas, darnus vartojimas ir žiedinė ekonomika; seminarai, pamokos gamtoje, konferencijos, talkos, akcijos, parodos, aplinkos pažinimo, stebėjimo ir vertinimo konkursai, straipsniai internete ir spaudoje, TV laidos, metodinės medžiagos rengimas, leidyba. Konkursai ir parodos: „Atradimai mano gyvenamojoje aplinkoje“, „Vilniaus gamtos paslaptys“, „Mūsų geri darbai aplinkai“, „Ugdymo įstaigos aplinka – edukacinė erdvė“ ir pan. „Vilniaus miesto nuostabiausia ir vertingiausia gamtinė aplinka“ – nuotraukų, piešinių konkursai ir parodos.
5. Gamtos dienų minėjimas.

Aplinkos ministerija yra parengusi Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijas, kuriose apibūdinamos galimos programos priemonės. Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:
1. visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones (pvz., spauda, radijas, televizija, internetas, reklamos stendai, švieslentės ir pan.);
2. visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas (seminarai, konferencijos, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai) aplinkosaugos tema. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;
3. aplinkosaugos srityje dirbančių specialistų (valstybės, savivaldybių ir įmonių darbuotojų) mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;
4. aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas;
5. knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugine tema spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas;
6. filmų ir (ar) reklaminių filmukų kūrimas;
7. tikslinių grupių (pvz., švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir pan.) vykdoma aplinkosauginė veikla, aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas, ekskursijų organizavimas (transporto, lankytinų vietų ir objektų lankymo išlaidos);
8. išvardintoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas.

http://www.am.lt/VI/index.php#a/10882

Kviečiame aktyviai įsijungti į aplinkosauginio švietimo veiklas, dalyvauti ir patiems inicijuoti aplinkosauginius renginius, sutelkti vilniečius turiningam bendradarbiavimui puoselėjant aplinką ir siekiant darnios Vilniaus plėtros.

Gegužės mėnesį bus organizuojami informaciniai seminarai Projektų paraiškų teikėjams:

gegužės 8 d. seminaras švietimo įstaigų atstovams. 13-15 val. Savivaldybės Kolegijos salėje (būtina registracija, seminaro dalyviai renkasi 12.45 val. Savivaldybės 1 a. prie informacijos).
gegužės 11 d. informacinis seminaras Ekologinio švietimo programos projektų paraiškų teikėjams (būtina registracija, seminaro dalyviai renkasi 12.45 val. Savivaldybės 1 a. prie informacijos).
Registracija į seminarus el. paštu Ona.Motiejunaite@vilnius.lt.

Detalesnė informacija teikiama: telefonu +370 5 211 2461, 8 618 63048 (Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė Ona Motiejūnaitė), el. paštu Ona.Motiejunaite@vilnius.lt.

Aplinkos apsaugos poskyris