Patvirtinti strateginiai triukšmo žemėlapiai

Paskelbta 2018|02|08

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario mėn. 7 d. sprendimu Nr. 1-1341 patvirtino naujausius strateginius triukšmo žemėlapius, už 2016 m., nuo kelių ir pagrindinių kelių, geležinkelių ir pagrindinių geležinkelių, orlaivių ir pramonės veiklos zonų.

Starateginiai triukšmo žemėlapiai pateikti triukšmo žemėlapių skiltyje ir aplinkos interaktyviame žemėlapyje (sluoksnis: Aplinkosauga – Triukšmo sklaida).