Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Vilniaus aplinkos kokybė

Oro užterštumas Vilniaus mieste

Lentelėje pateikiama vidutinė paros koncentracija

KD10 – tai dalelės, (aerodinaminis skersmuo nedidesnis nei 10 μm) kur 24 valandų (paros) ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir ji neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus.

NO2 – azoto dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma metinė 40 μg/m3, 1 valandos - 200 μg/m3 ribinės vertės.

SO2 – sieros dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma paros (24 val.) – 125 μg/m3 ribinė vertė. Sieros dioksido (SO2) koncentracijai nustatyta pavojaus slenksčio vertė - 500 μg/m3.

CO – anglies monoksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma maksimali 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu – 10 mg/m3.

Naujienos

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai kviečiami dalyvauti konferencijoje „Vaikų ugdymas(is) per patirtį lauko edukacinėse aplinkose ikimokyklinėje įstaigoje“

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, mokslininkai, ugdymo praktikai kviečiami dalyvauti konferencijoje, parengti žodinius ar stendinius pranešimus. Konferencija vyks 2017 m. lapkričio 9 d. 9.30 – 15.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės Kolegijos salėje, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 (…)

Skaityti toliau