Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Vilniaus aplinkos kokybė

Oro užterštumas Vilniaus mieste

Lentelėje pateikiama vidutinė paros koncentracija

KD10 – tai dalelės, (aerodinaminis skersmuo nedidesnis nei 10 μm) kur 24 valandų (paros) ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir ji neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus.

NO2 – azoto dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma metinė 40 μg/m3, 1 valandos - 200 μg/m3 ribinės vertės.

SO2 – sieros dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma paros (24 val.) – 125 μg/m3 ribinė vertė. Sieros dioksido (SO2) koncentracijai nustatyta pavojaus slenksčio vertė - 500 μg/m3.

CO – anglies monoksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma maksimali 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu – 10 mg/m3.

Naujienos

Vilniaus lopšelio–darželio „Justinukas” bendruomenė pristatė sukurtas žaliąsias edukacines aplinkas

Rugsėjo 28 d. Vilniaus lopšelyje–darželyje „Justinukas” vyko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansuojamo visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „MAŽASIS GAMTININKAS PASAKŲ ŠALYJE“ pristatymo renginys, kurio metu darželio bendruomenė ir svečiai turėjo galimybę pamatyti, apžiūrėti, pramogauti bei veikti (…)

Skaityti toliau

Konferencija „Atliekų tvarkymas šiandieninėje mokykloje: galimybės bei perspektyvos“

Rugsėjo 22 dieną Vilniaus miesto pedagogai konferencijoje „Atliekų tvarkymas šiandieninėje mokykloje: galimybės bei perspektyvos“ nagrinėjo antrinio daiktų naudojimo, atliekų rūšiavimo, atliekų tvarkymo situaciją Lietuvoje, šios veiklos reikšmingumą Žiedinės ekonomikos aspektu. Konferencija organizuota įgyvendinant Vilniaus miesto (…)

Skaityti toliau