Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Vilniaus aplinkos kokybė

Oro užterštumas Vilniaus mieste

Lentelėje pateikiama vidutinė paros koncentracija

KD10 – tai dalelės, (aerodinaminis skersmuo nedidesnis nei 10 μm) kur 24 valandų (paros) ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir ji neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus.

NO2 – azoto dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma metinė 40 μg/m3, 1 valandos - 200 μg/m3 ribinės vertės.

SO2 – sieros dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma paros (24 val.) – 125 μg/m3 ribinė vertė. Sieros dioksido (SO2) koncentracijai nustatyta pavojaus slenksčio vertė - 500 μg/m3.

CO – anglies monoksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma maksimali 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu – 10 mg/m3.

Naujienos

Ekologinio švietimo renginiai „Vilniečių gamtamokslinės kompetencijos ugdymas tyrinėjant aplinką“

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros bendruomenė, įgyvendindama Vilniaus miesto savivaldybės 2017 metų Ekologinio švietimo programos projektą „Vilniečių gamtamokslinės kompetencijos ugdymas tyrinėjant aplinką“ visuomenei organizavo visą eilę seminarų gamtos pažinimo, asmens gamtamokslinės (…)

Skaityti toliau

Informacija apie oro kokybę

Atvėsus orams, įjungus šildymą, padidėjus autotransporto srautams – prastėja aplinkos oro kokybė. Prastėjančią kokybę atspindi ir aplinkos oro kokybės tyrimų stotelės. Kietųjų dalelių paros ribinės vertės spalio mėnesį buvo viršytos du kartus. Kietosiomis dalelėmis yra (…)

Skaityti toliau