Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Vilniaus aplinkos kokybė

Oro užterštumas Vilniaus mieste

Lentelėje pateikiama vidutinė paros koncentracija

KD10 – tai dalelės, (aerodinaminis skersmuo nedidesnis nei 10 μm) kur 24 valandų (paros) ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir ji neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus.

NO2 – azoto dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma metinė 40 μg/m3, 1 valandos - 200 μg/m3 ribinės vertės.

SO2 – sieros dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma paros (24 val.) – 125 μg/m3 ribinė vertė. Sieros dioksido (SO2) koncentracijai nustatyta pavojaus slenksčio vertė - 500 μg/m3.

CO – anglies monoksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma maksimali 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu – 10 mg/m3.

Naujienos

Konferencija „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“

Vilniaus Lazdynų mokykloje kovo 21 dieną vyko konferencija „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“. Konferencija organizuota bendradarbiaujant Vilniaus Lazdynų mokyklos bendruomenei su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyriu. Konferencijoje dalyvavo pedagogai, mokiniai, Lazdynų seniūnijos gyventojai. (…)

Skaityti toliau