Konferencija „Atliekų tvarkymas šiandieninėje mokykloje: galimybės bei perspektyvos“

Paskelbta 2017|09|27

Rugsėjo 22 dieną Vilniaus miesto pedagogai konferencijoje „Atliekų tvarkymas šiandieninėje mokykloje: galimybės bei perspektyvos“ nagrinėjo antrinio daiktų naudojimo, atliekų rūšiavimo, atliekų tvarkymo situaciją Lietuvoje, šios veiklos reikšmingumą Žiedinės ekonomikos aspektu.

Konferencija organizuota įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programos projektą „Kita forma Vilniuje“.

Organizatoriai: VšĮ „RV Agentūra“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyris.

Konferencija vyko Vilniaus miesto savivaldybės Kolegijos salėje. Dalyvavo per 40 pedagogų.

VšĮ „RV Agentūra“ direktorė Vaida Griškevičienė pasveikino dalyvius, paaiškino, kad ši konferencija jau tapo tradicine, ji sulaukia vis didesnio pedagogų dėmesio. Džiugu, kad dalis pedagogų dalyvauja jau ne pirmą kartą, tačiau sulaukiama ir naujų dalyvių. Akivaizdu, kad konferencijos tema yra aktuali, reikalinga pedagogams, padedanti juos suburti aplinkai draugiškai veiklai, sudaranti sąlygas dalintis idėjomis, skleisti jas mokyklose.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė dr. Ona Motiejūnaitė pasveikino dalyvius ir savo pranešime nagrinėjo antrinio daiktų naudojimo, atliekų rūšiavimo veiklą žiedinės ekonomikos aspektu. Pranešėja pasidžiaugė, kad jau daugumai vilniečių suprantama, jog jų gyvenimo kokybė glaudžiai susijusi su aplinkos kokybe. Deja, Lietuvoje namų ūkyje susidariusias atliekas rūšiuoja dar tik apie 42 proc. gyventojų, tik dalį atliekų rūšiuoja apie 40 proc. gyventojų. Dauguma respondentų (70-80 proc.) teigė, kad rūšiuoja todėl, kad rūpinasi aplinkos kokybe, prisideda prie aplinkos saugojimo (duomenys RAIT agentūros). Rūšiuodami, o ypač vengdami atliekų, visi prisidedame prie aplinkos kokybės gerinimo. Nuo linijinio metodo „paimk-padaryk-panaudok-išmesk“ pereinama prie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo, kai dauguma atliekų perdirbama, vėl naudojama ir nebelieka ką išmesti. Kas pagal linijinę ekonomiką jau būtų laikoma „atliekomis“, dabar tampa ištekliais ir gali būti panaudota dar kartą. Žiedinės ekonomikos tikslas – ne tik produktų atkūrimas gyvenimui, bet ir mažesnės suvartojamos energijos sąnaudos, o tuo pačiu ir klimato kaitos stabdymas. Puikus visuomenės aplinkos saugojimo pavyzdys yra ir dalijimasis daiktais. Suteikdami antrą gyvenimą daiktams skatiname asmens kūrybingumą, didiname aplinkosauginį sąmoningumą. Vilniaus miesto savivaldybė, finansuodama ekologinio švietimo projektų veiklas, ženkliai prisideda prie žiedinės ekonomikos sampratos aiškinimo ir skatina vilniečius įsijungti į šį naują aplinkosauginės veiklos etapą. Pranešėja konferencijos dalyviams pademonstravo visą eilę konkrečių pavyzdžių kaip kūrybingai švietimo įstaigose pakartotinai naudojami įvairūs daiktai ir medžiagos, kurie galėjo tapti šiukšle. Pranešimo pabaigoje ekologė visus kvietė bendradarbiauti, dalintis gerąja aplinkosauginės veiklos patirtimi.

Audrius Želvys (Vilniaus Regiono Aplinkos Apsaugos Departamento (VRAAD) Atlieku tvarkymo kontrolės ir analizės skyrius) pranešime „Atliekų tvarkymo kontrolės Vilniaus regione aktualijos“ konstatavo, kad Vilniaus RAAD kontroliuojamoje teritorijoje gyvena daugiau nei 800 tūkst. gyventojų (apie 30 % visos šalies gyventojų). Regione veiklą vykdo 41% visos šalies įmonių. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente 2016 m. buvo 99 etatai. Vienam darbuotojui Vilniaus regione tenka 410 ūkio subjektų, kai šalyje – 165. Vienam darbuotojui skirtinguose regionuose tenka ir skirtingas gyventojų skaičius, Vilniaus regione – 8143 (šalyje – 4918). Vilniaus RAAD specialistai, lyginant su kitais šalies regionais, išsiaiškina daugiausia aplinkos pažeidimų. Numatoma ir toliau stiprinti aplinkos apsaugą, užtikrinti gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimą.


Savo konkrečiais darbais auditoriją sudomino ir sužavėjo INDI dizaineris Simonas Tarvydas, kuris savo pranešime „Dizainas ratu“ savo asmeninės veiklos pavyzdžiu įrodė, kad žiedinė ekonomika yra realiai įmanoma veikla. Iš atliekų sukurtos interjero detalės originalios, jas galima vėl perdirbti.


Justas Samosionokas (VšI „Grunto valymo technologijos“ Projektu rengimo skyrius) pranešime „Užterštų teritorijų įtaka mus supančiai aplinkai ir užteršto grunto tvarkymo ypatumai” pristatė užterštų vietovių aplinkos gerinimo galimybes. Užterštas gruntas iš tokių teritorijų išvežamas ir valomas specialiai tam skirtose teritorijose. VšĮ „Grunto valymo technologijos“ yra viešoji įstaiga, įsteigta Aplinkos ministerijos 1997 m. Įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vystant dirvožemio, grunto ir vandens telkinių, užterštų organinės kilmės teršalais tyrimo ir valymo, gamtinių resursų atstatymo darbus, kuriant ir tobulinant aplinkos valymo technologijas ir priemones, skleidžiant ekologines žinias, vykdant ekologinį visuomenės švietimą. Įstaigos veiklos kryptys:
• dirvožemio, grunto, vandens ir vandens telkinių, užterštų organinės kilmės teršalais, valymas;
• valymo technologijų kūrimas bei tobulinimas;
• eksperimentinė veikla, susijusi su naujų, organinius teršalus oksiduojančių, mikroorganizmų paieška, jų panaudojimu aplinkai valyti;
• taršos židinių, jų apimties ir pavojingumo aplinkai laipsnio nustatymas, tyrimas;
• techninių sprendimų ir projektų taršai lokalizuoti ir likviduoti parengimas ir įdiegimas;
• užterštų teritorijų išvalymo projektų rengimas;
• ekologinis visuomenės švietimas, ekologinės literatūros rengimas ir leidyba, ekologinės savimonės ugdymas.
Naftos produktais užterštas gruntas, dumblas ir vanduo valomi dviejose gamybinėse bazėse Jonavos (Daigučių k.) ir Klaipėdos (Kiškėnų k.) rajonuose. Naudojami biologiniai valymo metodai.
Daugiau informacijos apie įstaigos veiklą internete: www.gvt.lt.


Vaida Griškevičienė („Kita forma“ projektų sumanytoja) pranešime „Pasikartojantis daiktų gyvenimas Tavo mokykloje“ labai įtaigiai paaiškino pedagogų vykdomų kūrybinių darbų suteikiant daiktams antrą gyvenimą reikšmingumą, pasidžiaugė, kad ši veikla tampa populiari mokyklose, vyksta vis daugiau kūrybinių-praktinių seminarų, aktyviai į šią veiklą įsijungę jauni žmonės planuoja ir toliau dirbti aplinkos apsaugos srityje vystant gaminių iš atliekų kūrimo verslą. Pranešėja visus kvietė dalyvauti konkurse „Kita forma mokinys“. Konkurso tema – įvairūs daiktai (dovanos, baldai, aksesuarai, namų ir interjero akcentai, žaislai, paveikslai ir kt.) pagaminti iš įvairiausių nebereikalingų medžiagų, daiktų ar jų dalių. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą, mažinti vartojimą, skatinti juos priimti gamtai draugiškus sprendimus, plėsti kūrybinį akiratį, atrasti naujas formas ir idėjas bei panaudojus netikėtas medžiagas (antrines žaliavas) suteikti progą atgimti daiktams, kurie dar gali būti ne kartą panaudojami bei atstoti naujus pirkinius. Konkursui savo darbus galima siųsti iki lapkričio 10 dienos adresu info@rvagentura.lt arba pildyti elektroninę anketą https://goo.gl/forms/g3z1wSAotN74kEPC3.
Konkurso dalyviai skirstomi įš grupes:
1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai,
2. 1 – 4 klasės,
3. 5 – 8 klasės,
4. 9 – 12 klasės.

Įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programos projektą „Kita forma muziejuje“ Technikos ir energetikos muziejuje organizuojami kūrybiniai seminarai vilniečių šeimoms:
Rugsėjo mėn. 30 d.;
Spalio mėn. 21 d.;
Lapkričio mėn. 4 d., 11 d., 18d., 25 d.;
Gruodžio mėn. 2d., 9.
Renginys “Nieko nepirkimo diena/nekomercinės Kalėdos“ vyks Vilniaus miesto savivaldybėje
lapkričio mėn. 20 d. Jo metu bus pristatyta parengta metodinė medžiaga kaip iš atliekų sukurti gaminius ir vyks dirbtuvės, kuriose dalyviai išmoks pasigaminti kalėdinę dekoraciją.
Daugiau informacijos: www.rvagentura.lt.


Konferencijos pabaigoje visi dalyviai buvo pakviesti į kūrybines dirbtuves ir galėjo išmokti iš reklaminių bukletų pagaminti įvairius daiktus(šiukšlių dėžę, dėžutes, padėkliukus ir kt.).

Konferencijos dalyviai skirstėsi jau rutuliodami idėjas į būsimas veiklas.


Taigi iki kitų susitikimų. Saugokime aplinką, juk ji mūsų gerovės garantas.

Aplinkos apsaugos poskyris