Ikimokyklinukų muzikiniai ,,Laiškai“ Žemei

Paskelbta 2017|04|04

Bundant gamtai po žiemos miego švenčiama pasaulinė Žemės diena. Šią dieną raginama prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi, kiekvieną dieną. Ikimokykliniame amžiuje ekologiniam, aplinkosauginiam ugdymui reikia skirti daug dėmesio, nes nuo mažų dienų išugdytos vaikų nuostatos lemia santykių su gamta įpročius, kurie labai svarbūs ekologinės kultūros ugdymui(-si). Muzika – viena iš veiksmingiausių priemonių, skatinanti vaikų meilę gamtai. Muzikos, kaip ir gamtos, poveikiu yra ugdomas vaikų nuoširdumas, jautrumas, taurumas, grožio supratimas. Muzikiniuose kūriniuose vaizduojami gamtos motyvai perteikia subjektyvų vaikų santykį su supančiu pasauliu, sugretinant žmogų ir gamtą. Muzika, tai puiki priemonė, padedanti žengti pirmuosius žingsnius gamtos pažinimo link. Pažindami pasaulį muzikos garsais, vaikai ieško būdų jį savaip interpretuoti, pertvarkyti, sukurti ką nors savita. Tai padeda ugdyti ne tik vaiko muzikinius gebėjimus, bet ir auginti visapusišką, harmoningą, laimingą asmenybę. Vaikai puoselėdami meilę muzikai, pajunta gamtos atradimų džiaugsmą. Tai skatina pasitikėjimą ir džiaugsmą savo gebėjimais, žvelgti į kūrybą ir meną, kaip į įdomią, teigiamų išgyvenimų ir prasmingų atradimų teikiančią veiklą.
Vilniaus lopšelio – darželio „Rūta“ meninio ugdymo pedagogei Ugnei Kriščiūnienei ir auklėtojai Ritai Stulpinienei gimė idėja sujungti muziką su gamta, juk daina padeda vaikui emocionaliau suvokti gamtą, formuoja estetinę pasaulėjautą. Festivalis „Laiškas Žemei“ kovo 20 – 21 dienomis subūrė bendrai veiklai 20 Vilniaus apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Festivalio tikslas – menine saviraiška pasveikinti Žemę su Pasauline Žemės diena.
Šio festivalio uždaviniai: plėtoti ugdytinių meninę kompetenciją ugdant kūrybišką, aktyvią, emocingą ir kultūrinei patirčiai atvirą vaiko asmenybę; sudaryti sąlygas saviraiškos, kūrybiškumo ugdymui(si) smalsumui, žingeidumui, ieškant, kuriant, atrandant; puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias ugdant gamtojautą, globojant Žemę; skatinti Vilniaus apskrities ikimokyklinių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, skleidžiant metodines naujoves, dalinantis gerąja darbo patirtimi.
Festivalio dalyviai, atvykę menine saviraiška pasveikinti Žemę, atsivežė iš popieriaus iškirptą, delniuko antspaudą, kurį klijavo aplink Žemės rutulio muliažą. Visiems suklijavus savo delniukus, Žemės planeta pasipuošė spalvota vaikiška meile, šiluma ir pavasariška nuotaika. Šventiniame renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė svečiai iš Vilniaus miesto savivaldybės: Ona Motiejūnaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė. Danuta Juškienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė. Vienas iš Vilniaus lopšelio – darželio „Rūta“ prioritetinių tikslų – glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo tarp darželio ir miesto bendruomenių skatinimas. Tad į šventę atvyko Martynas Demšė – Asociacijos „Žirmūnų bendruomenė“ pirmininkas ir Aurelija Bakutienė – Lietuvos pensininkų sąjungos Vilniaus miesto bendrijos „Bočiai“ Žirmūnų skyriaus pirmininkė. Įstaigos pedagogai darniai bendradarbiauja su vaikučių tėveliais: šventės dalyvius ir svečius muzikiniu sveikinimu pasveikino darželio ugdytinių Ievos ir Medos tėtis Medardas Trimonis, kuris birbyne atliko kūrinius „Kodėl, kodėl, kodėl?“ ir „Koks nuostabus pasaulis“. Vilniaus lopšelio – darželio „Rūta“ direktorė Violeta Ringevičienė paskelbė festivalio pradžią ir atplėšė voką su „laiškais“ Žemei. Visi dalyviai sukalbėjo maldelę Žemei ir „paleido“ į dangaus žydrynę paukštelį, kuris nunešė žinią visam pasauliui, kad Žemę reikia mylėti ir saugoti.


Vilniaus lopšelio – darželio „Rūta“ ugdytiniai pirmieji sodino muzikinį sodą, ir pašoko šokį pagal dainą „Saulė sodą pasodins“ (ž. M. Vainilaičio, m. A. Raudonikio). Vilniaus lopšelis – darželis „Nykštukas“ visus sušildė folklorine kompozicija „Saulala matula“. Vilniaus rajono Nemėžio vaikų lopšelio – darželio ugdytiniai pasidalino menine kompozicija „Mano žemė“. Vilniaus lopšelio – darželio „Geniukų kalvė“ kolektyvas pasveikino Žemę, atlikdami meninę kompoziciją „Labas rytas, Žeme“. Vilniaus lopšelis – darželis „Justinukas“ dovanojo Žemei „Gėlyčių šokį“ (m. R. Girdzijauskienės). Vilniaus lopšelio – darželio „Naminukas“ ugdytiniai festivalio dalyviams menine kompozicija papasakojo „Vieną pievos istoriją“. Vilniaus lopšelis – darželis „Aušrelė“ atnešė nuostabią žinią, kad jau pavasaris ir pakvietė visus pasidžiaugti saulėta daina „Štai pavasaris“ (ž. D. Dubinienės, m. G. Jonušienės). Vilniaus rajono Mickūnų vaikų lopšelis – darželis pagrojo vabalėlio, prabudusio pavasarį, istoriją „Geras vabalas“ (m. A. Spadavekkios). Vilniaus lopšelis – darželis „Ąžuolas“ perdavė visiems linkėjimus iš saulėtos Japonijos ir perskaitė „Laišką iš Japonijos“. Kad pavasaris būtų saulėtas ir žalias, kad visi pajustų gerą nuotaiką ir išgirstų paukštelių čiulbėjimą Vilniaus lopšelis – darželis „Gandriukas“ pakylėjo visus smagia daina „Saulės linkėjimai“ (ž. E. Selelionio, m. S. Jačėno). Vilniaus lopšelis – darželis „Gluosnis“ padainavo dainą „Yra šioj žemėje vieta“ (ž. R. Galinskienės, m. V. Pilinkienės). Vilniaus lopšelio – darželio „Sadutė“ ugdytiniai pašoko šokį pagal grupės „Saulės broliai“ atliekamą dainą „Lietaus ašara“. Vilniaus lopšelio – darželio „Vandenis“ ugdytiniai džiaugėsi pavasarišku lietučiu ir linksmai pašoko „Lietučio šokį“. Vilniaus lopšelio – darželio „Žirniukas“ ugdytiniai pakvietė visus keletui minučių pavirsti drugeliais ir kartu su jais pašokti šokį pagal dainą „Drugeliai“ (ž. ir m. A. Borisevičiaus). Lietučiui nulijus, saulelei pašvietus, paskrajojus drugeliams, kartu su Vilniaus lopšeliu – darželiu „Jovarėlis“ visi dainavo lietuvių liaudies dainą „Pasėjau kanapėlę“. Vilniaus lopšelio – darželio „Pabiručiai“ ugdytiniai po žiemos šalčių atrakino Žemę ir pasidalino pavasario šiluma dainuodami dainą „Jorė žemę atrakino“ (ž. ir m. E. Tolvaišienės). Vilniaus lopšelio – darželio „Šnekutis“ ugdytiniai dainuodami dainą „Su gegužio aitvarais“ (ž. I. Vaičikauskienės, m. A. Niauronienės) nunešė visus į vaikystės pasaką. Vilniaus lopšelio – darželio „Kodėlčiukas“ ugdytiniai su daina „Pavasarėli labas“ (ž. ir m. E. Tolvaišienės) pasveikino pavasarėjančią Žemę. Kaip keičiasi Žemė, atsižvelgdama į besisukantį metų sūkurį, papasakojo Vilniaus lopšelio – darželio „Zylutė“ ugdytiniai daina „Metų laikai“ (ž. D. Dubinienės, m. G. Janušėnienės). Mes – Žemės draugai, taip teigė Vilniaus lopšelio – darželio „Pipiras“ kolektyvas, padovanojęs visiems šokį pagal ,,Adelinos baladę“ (m. R. Clayderman) „Žemės draugai“.

Vilniaus lopšelio – darželio „Rūta“ kolektyvas, labai dėkingas UAB „ARIMEX“, sutikusiai paremti festivalio „Laiškas Žemei“ dalyvius. Kiekvienas šventės dalyvis gavo Žemės išaugintų dovanų – po sveiko užkandžio „1GO“ pakuotę ir graikišką riešutą, ant kurio buvo užrašytas mūsų planetos Žemės prašymas „SAUGOK“.
Visi renginyje dalyvavę kolektyvai taip pat sudalyvavo socialiniame projekte Taikai ir Vienybei Žemėje „Apkabinkime Žemę“ ir visi kartu sušoko šokį Žemei. Šokio tikslai: formuoti aplinkosaugines nuostatas ir gamtai palankų elgesį; ugdyti atsakomybę už savo veiksmus sąveikaujant su mus supančia aplinka ir žmonėmis; gilinti vaikų pasaulio vientisumo suvokimą, kad mes vienas su kitu esame daug glaudžiau susiję nei atrodo; formuoti kolektyviškumo įgūdžius; skatinti bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų, kolektyvų Lietuvoje ir užsienyje; skatinti atkreipti dėmesį į ekologines bei nykstančių gyvybės formų problemas bei ieškoti bendrų aplinkosaugos sprendimo būdų.
Festivaliui ,,Laiškas Žemei“ pasibaigus, liejosi teigiamos emocijos. Džiugesys ir vaikų linksma juokas džiugino ne tik renginio svečius, bet ir pedagogus, kurie sudarė sąlygas vaikams saviraiškos, kūrybiškumo ugdymui (-si) smalsumui, žingeidumui, ieškant, kuriant, atrandant. Visų kolektyvų pasirodymai buvo išradingi, kūrybingi ir atitiko festivalio nuostatus. Bendri renginiai skatina švietimo įstaigų bendruomeniškumą, skleidžiant metodines naujoves, dalinantis gerąja darbo patirtimi, siekiant geresnės ugdymo kokybės. Vaikai įgijo naujos patirties, pasijuto tikrais šventės dalyviais.
„Tikimės, kad kiekvieno širdelėje liko gražus prisiminimas apie šį festivalį ir kitąmet susitiksime pilni idėjų, naujų minčių ir vėl skaitysime „Laiškus Žemei“, kurie yra labai svarbūs mūsų ugdytiniams. Iki malonių susitikimų“, – tarė baigiamąjį žodį festivalio organizatorės Vilniaus lopšelio – darželio „Rūta“ meninio ugdymo pedagogė Ugnė Kriščiūnienė ir auklėtoja metodininkė Rita Stulpinienė.

Straipsnį parengė : Vilniaus lopšelio – darželio „Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Žiemienė,
auklėtoja metodininkė Rita Stulpinienė ir meninio ugdymo pedagogė Ugnė Kriščiūnienė