Įmonės tvarkančios komunalines atliekas

Informacija dėl atliekų bei jų pridavimo

Buityje susidariusias komunalines atliekas ir antrines žaliavas tvarkyti Vilniaus mieste turi teisę:

Įmonė

Adresas

Kontaktai

UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ Laisvės pr. 80 LT-06125 Vilnius Tel. +370 5 233 2968 | Faks. +370 5 246 0814 | Faks. +370 5 215 9818 | info@att.lt
UAB „VSA Vilnius“ Lentvario g. 15 LT-02300 Vilnius Tel. +370 5 246 1470 | Faks. +370 5 246 1477 | info@vsa.lt
UAB „TVAR.COM“ Jočionių g. 13 LT-02300 Vilnius Tel. +370 5 270 4863 |info@tvar.com
UAB „Ecoservice“ Jočionių g. 13 LT-02300 Vilnius Tel. +370 5 264 9251 |Faks.+370 5 264 9259 |ecoservice@ecoservice.lt
UAB „Švarus miestas“ Liepkalnio g. 172 LT-02121 Vilnius Tel. +370 5 270 0402 | Faks. +370 5 210 4797 |info@svarusmiestas.lt
UAB „Veolia Environmental Services Lietuva“ E. Šimkūnaitės g. 10 LT-04130 Vilnius Tel.+370 5 263 5550 | Faks. +370 5 263 5560 | info@veolia-es.lt
UAB „Švara visiems“ Verkių g. 29, 17 korp. LT-09108 Vilnius Tel. +370 5 274 1560 | Faks. +370 5 274 1560 |info@svaravisiems.lt
UAB „VAATC“ T. Ševčenkos g. 18,03111 LT-03111 Vilnius Tel. +370 5 213 0397| Faks. +370 5 233 33254 | info@vaatc.lt

Su šiomis įmonėmis galima sudaryti sutartis komunalinėms atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti ir išvežti. Konteinerių pastatymo vietas parenka seniūno sudaryta komisija.

Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt galite rasti su atliekų tvarkymu susijusius Savivaldybės dokumentus: 1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“,
2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“,
3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimą Nr. 1-1131 „Dėl Tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-05-26 sprendimą Nr. 1-1556 ,,Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“.