Vilniaus m. aplinkos tarybos sprendimai

Žemiau pridedami Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai dėl aplinkos stebėsenos ir kokybės valdymo programų tvirtinimo:

Atsisiust  Atsisiųsti  2012 – 2014 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patikslinimas (13,3 MB)

 Atsisiųsti Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) ir jos informacinės sistemos 2013 – 2016 m. programa (1 MB), priedai (4 MB)

 Atsisiųsti Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo 2012 – 2014 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių planas (0.3 MB), planas (331 KB)

 Atsisiųsti Vilniaus m.atliekų tvarkymo planą spr.1-1556 (1.3 MB)

 Atsisiųsti Vilniaus m. atliekų tvarkymo taisykles Nr.1185 (88 KB)

 Atsisiųsti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą dėl Vilniaus miesto aplinkos stebėsenos ir kokybės valdymo (monitoringo) 2010 – 2012 metų programos patvirtinimo (2MB)

 Atsisiųsti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą dėl Vilniaus miesto aplinkos stebėsenos ir kokybės valdymo (monitoringo) 2007- 2009 metų programos tvirtinimo (2MB)