Konferencijoje „Ekologinio ugdymo geroji patirtis ir įžvalgos ateičiai” sklandė aplinkai draugiška ir įkvepianti žalioji partnerystės dvasia

Paskelbta 2018|03|30

2018 metų kovo 27 dieną Vilniaus miesto savivaldybėje susirinko ekologinio švietimo veiklų vykdytojai. Konferencijos tikslas buvo supažindinti vilniečius su 2017 metais vykdytų ekologinio švietimo projektų rezultatais. Savivaldybės Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė, ekologinio švietimo projektų kuratorė, dr. Ona Motiejūnaitė visus pasveikino su atėjusiu pavasariu ir pristatė Ekologinio švietimo ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programų veiklas. Įgyvendinta 30 projektų, kurių veiklose dalyvavo ir mažieji vilniečiai ir labai garbingo amžiaus senjorai. Veiklos vyko lopšeliuose–darželiuose, mokyklose, vaikų dienos centruose, bendruomenėse. Sukurta apie 20 edukacinių erdvių lopšelių–darželių aplinkoje, keliauta Vilniaus miesto gamtos takais, kurtos eilės ir pasakos apie gėles, sodinti augalai, rūpintasi medžių apsauga, kai kurie jų net gavo globėjus, vyko seminarai, konferencijos, konkursai, parodos. Seminarai apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę gimnazistams pravesti 14 mokyklų, kurių mokiniai supažindinti su žiedinės ekonomikos ir beatliekės visuomenės koncepcija, jie diskutavo apie pasaulinio tvarumo problematiką bei susipažino su atliekų tvarkymo sistema bei būsimais pokyčiais. Aktyviai dalyvauta Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose. Kūrybingai vaikų ekologinį sąmoningumą ugdė ir ugdo lopšelių–darželių „Žilvinėlis“, „Justinukas“, „Rūta“ ir „Pipiras“ pedagogai. Jų įstaigų aplinkoje planingai kuriamos edukacinės erdvės, vyksta aplinkos apsaugos renginiai. Jiems įteiktos Vilniaus miesto savivaldybės padėkos.


Vaidutė Šumkauskienė (Vilniaus lopšelis–darželis „Žilvinėlis“, socialinė pedagogė) pranešime „Vaikų ekologinės savimonės ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“ pasidalino vaikų ugdymo gamtoje patirtimi, akcentavo visos bendruomenės sutelktumo svarbą planingai vaikų ugdymo veiklai. Įgyvendinant aplinkosauginio švietimo projektą sukurtos 5 edukacinės erdvės: „Skruzdžių namai“, „Jaunųjų gamtininkų namelis“ (kuriame yra įvairios aplinkos tyrimo priemonės: indai, lupos, mikroskopai ir kt.), „Muzikinė erdvė“, „Daržas“ (pakeltose lysvėse auginami vaistiniai, aromatiniai augalai, daržovės), „Žalioji kūrybos erdvė“, pasodintas dviskiautis ginkmedis – augalas „gyvoji iškasena“, vaikai turėjo galimybę vykti į Vilniaus universiteto botanikos sodo Vingio skyrių, kur sodo darbuotojos supažindino vaikus su medžių ir žolinių augalų pasauliu, augalų įdomybėmis, vaikai mokėsi pažinti augalus visais pojūčiais, atliko kūrybines užduotis, pedagogai organizavo du seminarus ir konferenciją. Visa veikla reikšminga visos bendruomenės narių gamtamokslinės kompetencijos ugdymui.

Rasa Žiemienė ir Rita Stulpinienė (Vilniaus lopšelis–darželis ,,Rūta“) dalijosi vaikų kūrybiškumo ugdymo galimybėmis vykdant ekologinio švietimo projektus. Jų vairuojamas oranžinis traukins nuriedėjo ne tik per Lietuvą, bet pasiekė Latviją, Lenkiją, Norvegiją, Angliją ir net Australiją. Moliūgo sėklytės galia išjudino šį oranžinį traukinį, padėjo vaikams pajusti sėklelės jėgą, pagarbą gyvybei. Rita Stulpinienė net eiles apie šią veiklą sukūrė. Pravesta metodinis seminaras, konferencija. Renginio „Oranžinė diena – švari aplinka“ Vingio parke metu, iš vasarą užaugintų moliūgų, buvo sudėta saulėta oranžinė moliūgų šypsena, kuri skleidė žinią – „Gerumas valdo pasaulį“. Oranžinė moliūgų šypsena buvo sukurta iš 320 moliūgų, kuriuos atvežė 39 švietimo įstaigų bendruomenės iš Lietuvos ir kitų šalių. Viso renginyje dalyvavo 587 dalyviai. ,,Oranžinėje tyrimų laboratorijoje“ buvo galimybė patikrinti nitritų ir nitratų kiekį vaisiuose ir daržovėse, paskanauti moliūgų sriubos. Saulėto oranžinio traukinio kūrėjai skelbė: „Švari ir sveika aplinka – sveikas ir laimingas žmogus!”. Vilniaus miesto krizių centro ir Maltos ordino pagalbos tarnybos bendruomenėse Vilniaus l/d ,,Rūta“ pedagogai ir vaikai pristatė muzikinę pasaką ,,O tai buvo tai nutiko…“, dovanojo joms numegztas originalias kojines bei pirštines, moliūgus. Daug kitų renginių spėta organizuoti – ir vis ta oranžinė iniciatyva!

Sakoma, kad geriausiai išmoksti, kai mokai kitus – Lijanos Kanarskienės paskatinti Vilniaus mokyklų moksleiviai paruošė paskaitėles lopšelių–darželių vaikams apie rūšiavimą. Simono Daukanto gimnazijos moksleiviai pasidalijo patirtimi vedant paskaitėles vaikams ir vieną paskaitėlės fragmentą pademonstravo konferencijos dalyviams. Jie pripažino, kad teko kruopščiai ruoštis pamokėlėms, tačiau jas vesti buvo įdomu ir smagu, vaikai džiaugėsi jų bendravimu ir pavyko pasiekti numatyto tikslo – vaikai ne tik patys teigė rūšiuosiantys atliekas, be skatins tai daryti ir savo šeimos narius.

Vilniaus Lazdynų mokykla prasmingai bendradarbiauja su Lazdynų seniūnijos bendruomene, kartu organizuoja renginius, rūpinasi savo gyvenamąja aplinka, naujais augalais praturtinta puoselėjamą lazdynų kolekciją. Vida Kisielienė (Vilniaus Lazdynų mokyklos direktoriaus pavaduotoja), pristatė mokykloje vykdomas ekologinio švietimo veiklas.
VU studentų mokslinės draugijos narys Mantas Adomėnas pasidalino patirtimi organizuojant aplinkosauginius renginius. Studentai yra užimti, tačiau jie prisiėmė atsakomybę, kad visos numatytos projekto užduotys turi būti įvykdytos. Tai jiems patiems buvo gera pamoka kaip reikia planuoti, organizuoti aplinkosauginę veiklą. Svarbūs ir ugdomąją reikšmę turėjo pravesti renginiai, susitikimai, diskusijos. Tikimės ir ateityje turiningos partnerystės su studentais. Jau konferencijos metu lopšelių–darželių pedagogės pakvietė studentus į susitikimus su vaikais.

Vaida Griškevičienė (VšĮ „RV Agentūra“ direktorė) pristatė kūrybinių dirbtuvių „Kita forma“ veiklas ir jų reikšmę visuomenės ekologinės savimonės ugdymui. Nuveikta daug darbų ir dar daugiau idėjų reikia įgyvendinti. Konkursas „Kita forma“ labai populiarus visuomenėje, vis daugiau žmonių įsijungia į „suteik antrą gyvenimą daiktams“ veiklą. Parengtas sėkmingiausių darbų katalogas prieinamas visai visuomenei: http://rvagentura.lt/kita-forma-metodinis-leidinys/. Visą rudenį, kiekvieną šeštadienį, vilniečių šeimos nemokamai galėjo dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, kurios vyko Energetikos ir technikos muziejuje. Konferencijos dalyviai taip pat buvo pakviesti į kūrybines dirbtuves ir galėjo kurti velykines dekoracijas.

Apibendrinus ekologinio ir aplinkosauginio švietimo veiklas buvo akcentuotos silpnybės: veiklose pasigendama bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenių aktyvaus dalyvavimo, projektų įgyvendintojai stokoja projektų administravimo įgūdžių. Išskirtos projektinių veiklų stiprybės: partnerystės plėtra bendruomenėse ir įvairių įstaigų bendradarbiavimas, projektų tęstinumas ir tikslingumas (nevykdomi projektai dėl projektų), įvairaus amžiaus ir išsilavinimo vilniečių sutelkimas aplinkosauginėms veikloms, mažųjų vilniečių ekologinės savimonės ugdymas.
Aptartos ir įžvalgos ateičiai, ekologinio švietimo veiklų prioritetinės kryptys: ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ekologinės savimonės ugdymas, žaliųjų edukacinių aplinkų kūrimas, Vilniaus gamtinės aplinkos pažinimas, žaliasis vartojimas ir atliekų mažinimas, aktualios aplinkosaugos problemos ir jų sprendimo būdai.
Konferencijos dalyviai išreikė nuomonę, kad Savivaldybės specialistų organizuojami aplinkosauginio švietimo seminarai ir konferencijos jiems naudingi ir jie mielai dalyvautų šiuose renginiuose ir 2018 metais. Todėl vieni kitiems tarė – iki kito susitikimo!

Jeigu norite smulkių permainų, keiskite savo elgesį; jeigu norite kvantinių šuolių, keiskite savo paradigmą (pasaulėžiūrą). Stephen R. Covey

Aplinkos apsaugos poskyris