Vilniaus pedagogai nagrinėjo edukacinių erdvių kūrimo klausimus

Paskelbta 2017|03|31

Kovo 23 dieną Vilniaus miesto savivaldybėje vyko seminaras „Edukacinės erdvės švietimo įstaigų ir miesto aplinkoje“, kuriame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė dr. Ona Motiejūnaitė pristatė edukacinių erdvių esmę, įvairovę ir dermę su kitais aplinkos objektais, nagrinėjo edukacinių erdvių kūrimo švietimo įstaigų aplinkoje galimybes ir perspektyvas, pateikė įvairių pavyzdžių skirtingomis temomis. Edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo vaikų ugdymui patirtimi dalijosi Markučių lopšelio-darželio direktorė Audronė Ramonienė, pedagogės Jūratė Janulytė, Žana Ryževič, Ona Česnavičienė.

Seminaro tema ypač susidomėjo lopšelių-darželių pedagogai, kurie sudarė didžiąją dalį dalyvių, taip pat, nors ir negausiai, dalyvavo pradinių mokyklų ir progimnazijų mokytojai. Buvo aiškintasi dalyvių nuomonė apie edukacines erdves. Paaiškėjo, kad dauguma dalyvių (85 proc.) edukacines erdves jau turi savo švietimo įstaigų aplinkoje. Tačiau dauguma šių edukacinių erdvių laikinos, jose vaikai bendrauja ir žaidžia. Teminių edukacinių erdvių mūsų švietimo įstaigų aplinkoje dar mažoka. Dauguma jų yra skirtos augalų (daržovių, prieskoninių, vaistinių, dekoratyvinių ir pan.) pažinimui. Tačiau kai kuriose švietimo įstaigose jau yra teminių edukacinių erdvių: Vabzdžiai ir jų gyvenimas, Vandens gyventojai (prie tvenkinio), Gėlių karalystė, Miško flora ir fauna, Žalia stotelė. Seminare buvo kalbama apie teritorijos, kurioje bus kuriamos edukacinės erdvės, esamos situacijos ištyrimą, plano sudarymą. Svarbu, kad visa įstaigos bendruomenė dalyvautų šiame procese, teiktų siūlymus, dalintųsi idėjomis. Paaiškėjo, kad dauguma įstaigų (70 proc.) tokių planų neturi, tačiau planuojama tai padaryti, nes visose įstaigose vaikų ugdymo procesas vyksta ir įstaigos žaliojoje aplinkoje, tačiau kol kas nėra sistemingas.


Seminaro dalyviai pasidalino mintimis apie tai, kokie edukacinių erdvių elementai ir jų pavyzdžiai, nagrinėti seminare, buvo priimtiniausi ir greičiausiai bus realizuoti jų įstaigų aplinkoje: Žydinčios pievos (ypač patiko baltagalvių-ramunių dominavimo variantas), edukacinė klasė – namelis, žalioji laboratorija, stalas pedagogui, sensorinė sienelė ir smėlio dėžė-laivas, muzikinė erdvė, vaivorykštės sodelis, palečių naudojimo galimybės, pasaulio krypčių ir šalių erdvė, skruzdėlynas, Medžiai gyvosios iškasenos ir kt. Dauguma pedagogų pritarė, kad prie augalų ir kitų objektų esanti informacija (etiketės, stendai) apie juos yra naudinga visai bendruomenei, kad ugdymui edukacinėse erdvėse reikia rengti metodinę medžiagą ir ja dalintis.
Medžiai, edukacinėje erdvėje pasakojantys apie pasaulio evoliuciją:

Pavasarinėje edukacinėje erdvėje vyksta gyvenimas, jo stebėtojui reikia atsakyti į daug klausimų (kas, kaip ir kodėl?):

Alchemikų laikus primenanti rasakila:

Saugomi augalai primena apie aplinkos apsaugos problemas:

Žydinčioje edukacinėje pievoje mums mįsles mena ramunės, baltagalvės, bobramuniai, šunramuniai (pabandykite juos atskirti!):

Žydinčioje pievoje dominuojantys astrinių šeimos augalai puikuojasi graižų įvairove ir skatina juos pažinti:

Visi dalyviai (100 proc.) teigė, kad tokie seminarai reikalingi ir naudingi, tačiau jų nuomonė dėl seminarų organizavimo dažnumo išsiskyrė – siūlymai buvo nuo 1 kartą į mėnesį iki 1 kartą į pusmetį. Deja, tik keli pedagogai išreiškė norą pasidalinti patirtimi kuriant edukacines erdves ir jose organizuojant ugdymo procesą.

Kitas seminaras numatomas birželio mėnesio pradžioje, renginys bus skiriamas Pasaulinei Aplinkos apsaugos dienai (birželio 5 d.). Pedagogai, turintys sumanymų šios dienos renginiui, kviečiami teikti siūlymus el. paštu Ona.Motiejunaite@vilnius.lt. Informacija apie seminarą bus skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje http://www.vilnius.lt/index.php?3679178426

Bendradarbiaukime, laukiame Jūsų idėjų, patarimų, įžvalgų!

Aplinkos apsaugos poskyris