Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Vilniaus aplinkos kokybė

Oro užterštumas Vilniaus mieste

Lentelėje pateikiama vidutinė paros koncentracija

KD10 – tai dalelės, (aerodinaminis skersmuo nedidesnis nei 10 μm) kur 24 valandų (paros) ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir ji neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus.

NO2 – azoto dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma metinė 40 μg/m3, 1 valandos - 200 μg/m3 ribinės vertės.

SO2 – sieros dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma paros (24 val.) – 125 μg/m3 ribinė vertė. Sieros dioksido (SO2) koncentracijai nustatyta pavojaus slenksčio vertė - 500 μg/m3.

CO – anglies monoksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma maksimali 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu – 10 mg/m3.

Naujienos

Konferencijoje „Ekologinio ugdymo geroji patirtis ir įžvalgos ateičiai” sklandė aplinkai draugiška ir įkvepianti žalioji partnerystės dvasia

2018 metų kovo 27 dieną Vilniaus miesto savivaldybėje susirinko ekologinio švietimo veiklų vykdytojai. Konferencijos tikslas buvo supažindinti vilniečius su 2017 metais vykdytų ekologinio švietimo projektų rezultatais. Savivaldybės Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė, ekologinio švietimo projektų kuratorė, (…)

Skaityti toliau