Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Vilniaus aplinkos kokybė

Oro užterštumas Vilniaus mieste

Lentelėje pateikiama vidutinė paros koncentracija

KD10 – tai dalelės, (aerodinaminis skersmuo nedidesnis nei 10 μm) kur 24 valandų (paros) ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir ji neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus.

NO2 – azoto dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma metinė 40 μg/m3, 1 valandos - 200 μg/m3 ribinės vertės.

SO2 – sieros dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma paros (24 val.) – 125 μg/m3 ribinė vertė. Sieros dioksido (SO2) koncentracijai nustatyta pavojaus slenksčio vertė - 500 μg/m3.

CO – anglies monoksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma maksimali 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu – 10 mg/m3.

Naujienos

Tarptautinė triukšmo suvokimo diena

Paskutinį balandžio mėnesio trečiadienį minima tarptautinė triukšmo suvokimo diena. Šiai dienai paminėti Lietuvos akustikų sąjunga suorganizavo konferenciją. Konferencijoje dalyvavo ministerijos, universitetų, savivaldybių, kitų institucijų atstovai. Buvo skaitomi pranešimai apie triukšmą Lietuvoje ir Europoje, pristatyta pastatų (…)

Skaityti toliau